Proteinüri - Nedenleri, Tanı ve Tedavi

Sınıflandırma

Normalde, sağlıklı insanlar az miktarda protein bulabilirler - bu fizyolojik bir proteinüridir. Renal filtrenin olgunlaşması ile ilişkili olan yenidoğan çocuklarda genellikle gözlenir. Ayrıca, okul öncesi ve okul çağındaki çocukları, çocuk dikey bir konumda olduğunda ortaya çıkan ortostatik bir proteinüri ile tanışır (böbrek ven ve kan kaydırılır) ve yatay bir konum gerektiğinde kaybolur.

Bazı durumlarda, kısa vadeli (geçici) proteinüri mümkündür:

 • Vücudu aşırı soğutma veya aşırı ısınırken.
 • Gergin aşırı gerilim ile.
 • Ateşli ateşli.
 • Uzun süreli fiziksel efordan sonra uzun bir yürüyüşle (proteinüri yürüyen).
 • Çok sayıda protein yemeği aldıktan sonra (beslenme proteinüri).
 • Doktorun kaba palpasyon doktorundan sonra, özellikle çocuklarda.
 • İshal, kusma, terleme ile belirgin bir sıvı kaybı (dehidrasyon proteinüri).
 • Yoğun çıkıştan sonra (proteinüri Solaris).
 • Epileptik bir nöbet veya beynin sarsıntısından sonra (Centrojen proteinüri).

Ciddiyetle, proteinüri ayrılmıştır:

 • Küçük - günde 150 ila 500 mg.
 • Orta - günde 500 ila 3000 mg.
 • Massive - Günde 3G'den fazla.

Kökenli, patolojik proteinler:

bir. Preenal ("Aşırı yük"). Düşük moleküler ağırlıklı proteinlerin kanında (paraproteinler, monoklonal immünoglobulinler), malign hematolojik patolojileri (paraproteinler, monoklonal immünoglobülinler) veya kalp yetmezliğinde renal damarlarda kan durması ile ilişkilidir.

2. Renal. En yaygın seçenek. Artan protein atılımının böbrek patolojisi nedeniyle neden olur. Belirli bir nefron bölümünün yenilgisine bağlı olarak, renal proteinüri ayrılır:

 • Glomerüler (glomerüler), glomerüler böbrek glomerüler aparatındaki (glomerülonefrit, diyabetik nefropati, hamile kadınların nefropatisi veya arteriyel hipertansiyon) hasarı olan hastalıklar için tipiktir;
 • Kanal - renal tübüllerde proteinlerin yeniden emiliminin ihlali ile karakterize edilir. Nefrotoksik ilaçlar, yüksek metaller vb. Alınan tübülestiyal nefritte bulunur;
 • Karışık - proteinlerin filtreleme ve yeniden emilim bozukluklarının bir kombinasyonu. Neredeyse herhangi bir organik böbrek patolojisinin konuşlandırılmış aşamasında görülebilir.

3. Rainted. Sebep, idrar yolu - piyelonefrit, sistit, idrar sisteminden kanama, idrar sisteminde inflamatuar veya dejeneratif değişiklikler olabilir.

Hamile kadınlarda proteinüri

Hamile kadınlarda proteinüri

Preenal proteinürinin nedenleri

Bu tür proteinürinin "aşırı yük" de denir. Kandaki düşük moleküler ağırlık proteinlerinin konsantrasyonunun o kadar yüksek olduğu durumlarda, renal filtreden geçen, nefron tüpüne tekrar emilecek zamanları yoktur. Proteinin atılım derecesi hem önemsiz hem de belirgin olabilir. Preenal proteinüri, aşağıdaki hastalıklarla birlikte gelişir:

 • Monoklonal gampaty. Patolojik proteinler (paraproteinler), çoklu miyelom, Valdenstrem'in makroglobulinemi, ağır zincirlerin hastalıkları vb. İle büyük miktarlarda plazma hücreleri ile sentezlenir.
 • Hemolitik anemi. İntravasküler hemoliz (otoimmün hemolitik anemi, kalıtsal mikroskherosit, hemoglobinopati) eşlik eden hastalıklarda, hemoglobin, protein haptoglobin ile ilişkili eritrositlerden salınır ve idrar içine düşer
 • Kas dokusunun parçalanması. Kaslar tahrip edildiğinde (rabbomiolesis) benzer bir durum ortaya çıkar. Rabbomioliz, uzun süreli sıkıştırma (kaza sendromu), miodastlar, ilaç alımı (statinler) sendromunda meydana gelir.

Proteinürinin hemoliz ve rabomikizinde, oldukça hızlı bir şekilde ortaya çıkar ve vakaların ezici çoğunluğunda, sadece hızlı bir şekilde kaybolur. Paraprteinemi ile, birkaç yıl boyunca yavaş yavaş artıyor ve sadece kemoterapi kurslarından sonra düşmeye başlar. Ayrıca, çok nadiren preenal proteinüri, belirgin venöz durgunluğun durgunluğu nedeniyle, glomlarda artan hidrostatik basınçtan kaynaklanabilir. Bu, ciddi kronik kalp yetmezliği ile mümkündür.

Renal proteinürinin nedenleri

Tapınak proteinüri

Bu, patolojik proteinürinin en yaygın çeşitliliğidir. Protein atılımındaki bir artış, glomerüler aparatın (renal glomerlerin) zarar görmesi ile ilişkilidir. İdrardaki böbrek filtresinin defekti nedeniyle, çok sayıda kan plazma proteininin öncelikle albümin düşmesi. Proteinüri derecesi çok belirgin olabilir (3 g / l'dan fazla).

Genellikle diğer patolojik idrar sendromlarıyla birlikte gelirler - hematüri, lökositüri. İdrar proteini ile artan seçim genellikle yavaş yavaş ortaya çıkar. Proteinüri, spesifik anti-enflamatuar tedavinin etkisi altında geriler, ancak uzun süre devam edebilir, hastalığın ciddiyetine bağlıdır. Glomerüler proteinürinin gözlendiği hastalıklar:

 • Birincil Glomerüler Patoloji: Minimum değişim hastalığı (genellikle çocuklarda meydana gelir), membran glomerülonefrit, fokal glomeroskleroz.
 • İkincil Glomerüler Patoloji: Diyabetik nefropati, hipertansiyonda böbrek hasarı, dağınık kolajnameler (sistemik kırmızı lolly, sistemik sklerodermi), sistemik vaskülit (nodül poliarterit, polianjin, hemorajik mor schiengine-genoch ile granülomatoz).

Glomerüler proteinürinin daha nadir etiyolojik faktörlerine şunlardır:

Vanalis proteinüri

Bu proteinüri şeklinde, normalde eldivenlerden geçen kan proteini, zararları nedeniyle böbrek kanalları tarafından rehabilize edilmezler. Bu nedenle, protein kaybı çoğu zaman önemsizdir - günde en fazla 1 gram değildir. Proteinürinin gelişmesinin hızı, nedene bağlıdır, akut ve yavaş yavaş ortaya çıkabilir. Bazı hastalıklar, proteinürinin korunması nedeniyle tedavi etmek oldukça zordur. Protein kayıpları konjenital ve edinilmiş tübülopati ile bulunur:

Başlangıç ​​proteinürinin nedenleri

Bu tür proteinüri, idrardaki protein bakımından zengin olan enflamatuar eksüdadan kaynaklanmaktadır. Bu, idrar yolu (piyelonefrit, sistit) enfeksiyonlarında daha sık meydana gelir (pyelonefritis, sistit), ürolitiyazis, idrar kabarcığı kanserinin neden olduğu MWP'den kanama olabilir. Temel olarak, protein kaybı önemsizdir ve nadiren yüksek değerlere ulaşır. Genellikle lökositüri, bakteriyüri veya hematüri ile birleştirilir. IMP enfeksiyonları durumunda, antibakteriyel tedavinin başlangıcında, proteinüri kaybolmaya başlar.

Diğer sebepler

Ayrıca aşağıdaki patolojik koşullarda ve hastalıklarda bulunan "arayan proteinler" olarak adlandırılır:

Teşhis

Proteinlerin idrarında tespit, nedeni belirlemek için bir doktora veya nefretoloğa acil bir şekilde hitap etmeyi gerektirir. Fizyolojik ve patolojik proteinürinin farklılaşması için, hastanın anketi, örneğin yüksek ateş, yoğun fiziksel aktivite, yüksek proteinli gıdalar alarak görünüşünden önce geldiğini yaratır. Anamnestic veriler, bir hastanın teşhisi konan, ilaç kullanımı, ilaç kullanımı gibi son derece önemlidir.

Fizik muayene, tansiyonun ölçülmesi, tansiyonun ölçülmesi, cildi periferik şişliğine, pasternatsky belirtisi. Otoimmün romatolojik patolojinin şüphesi durumunda, eklemler, şişlik, kızarıklık, sınırlamalar veya hareket hastalıkları için özenle incelenir.

Geleneksel olarak, birincil incelemede, idrardaki proteinlerin tanımı, idrarın genel analizi çerçevesinde gerçekleştirilir. OAM'de kullanılan test şeritlerinin bazı özelliklere sahip olduğu akılda tutulmalıdır:

 • Yüksek pH'lı bir idrar veya iyot ilaçlarının alımı ile, yanlış bir pozitif sonuç mümkündür.
 • Test şeritlerinin reaktif bölgesi, albüme için daha hassastır ve diğer proteinlere karşı son derece düşük hassastır - beta-2 mikrooglobulin, immünoglobulin G. Bens-Jones Protein, çoklu miyelomun özelliği bu yöntemle tespit edilmez.

Doğru tanı koymak için, idrarla atılan proteinlerin türünü ve proteinürinin ciddiyetini daha doğru bir şekilde belirlemek için çalışmalar atanabilir:

 • Günlük idrar sincabı . Bu analiz, protein kaybı seviyesi hakkında daha güvenilir bilgi verir.
 • Protein / kreatinin oranı. Gündüz idrar koleksiyonunun karmaşıklığı nedeniyle, bu yöntem tam teşekküllü bir analog olarak hizmet edebilir, çünkü kreatinin idrarındaki konsantrasyon oldukça kararlı bir göstergedir.
 • Albümin / kreatininon oranı. Mikroalbuminüriyi teşhis etmek için kullanılır. Diyabetik nefropatinin gelişimini izlemek için genellikle hasta diyabeti için reçete edilir.
 • Serum proteinlerinin ve idrarın elektroforezi. Bu analizde, proteinler fraksiyonlara ayrılır, bu da geçerli olan protein türünü tercih etmeyi mümkün kılar. Beta-2 mikroglobulin içeriğindeki artış, yüksek tipte proteinüri tipi ile ilgili tübüler patolojiye, alfa-2 makrobulinine tanıklık eder. Miyelom hastalığı için, monoklonal immünoglobülinlerde (yüksek M gradyanında) bir artış karakterizedir.
 • Bens-jones proteininin tanımı. Bu protein, tümör plazma hücreleri tarafından salgılanan bir immünoglobulinlerin hafif bir zinciridir. Algılama, Valdenstrem'in çoklu miyelomunu veya makrooglobülinemidir.
 • İdrar proteinlerinin immünofiksasyonu. Şüpheli paraproteinemi ile atandı. Çalışma, yüksek bir konsantrasyonlu immünoglobulin hafif zincirleri (Gamma, Lambda, Kappa) tanımlamanızı sağlar.
 • Dizin seçiciliğini sayma. Glomerüler proteinürinin ciddiyetini tahmin etmek için, düşük (albümin, transfer) ve yüksek moleküler ağırlıklı (immünoglobulin g) olan proteinlerin içeriği belirlenir. Yüksek moleküler ağırlıklı proteinlerin baskınlığı, daha agresif anti-enflamatuar tedavi gerektiren glomerüler aparatlara belirgin bir hasarı gösterir.

Ayrıca, tanı açıklığa kavuşturmak için aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır:

 • Kan testleri. Genel kan testida, spesifik olmayan kronik inflamasyon belirtileri gözlenebilir - hemoglobin, lökositoz düzeyinde bir düşüş, ESP'de bir artış. Kanın biyokimyasal analizinde, üre konsantrasyonundaki artış, kreatinin, C-reaktif protein bulunur. Nefrotik sendrom için, genel protein, albümindeki bir azalma, hiperlipidemidir.
 • Genel idrar analizi. Veya hematüri, bakteriyüri, lökositüri gibi OAM göstergeleri genellikle ayırıcı tanı konusunda yardımcı olur. İdrar sedimentinin mikroskobik incelemesi ile, böbrek epitel hücrelerinin varlığı, renal bir proteinüri türünü gösterir, değiştirilmiş eritrosit morfolojisi, glomerüler patolojinin karakteristiğidir.
 • İmmünolojik çalışmalar. Kandaki otoimmün romatolojik hastalıklarda, artmış romatoid faktörün ve diğer otoantoantibodların içeriği (antisodoplazmik, DNA'ya antikorlar, topoizomeraz) bulunur.
 • Ultrason / ct böbrek. BT böbreğinin ultrasonu, renal parankimada, bardak-kahkaha sisteminin genişlemesi, kistin veya sayaçların genişlemesi içinde tespit edilebilir.
 • Röntgen. Etkilenen eklemlerin radyografisinde romatizmal hastalıkları olan hastalarda, eklemli yarıkın daralması, osteoporozun genellikle not edilir. Düz kemiklerin röntgeni üzerindeki miyelom hastalığı için (özellikle kafatasının kemikleri), tipik osteoliz ve osteootestrüksiyon alanları görülebilir.
 • Kemik iliği araştırması. Hastanın paraproteinemi (Valdenstrema makrooglobulinemi veya çoklu miyelom) klinik ve laboratuvar belirtileri varsa, plazma hücresi sızma, fibrozun yanı sıra tümör belirteçlerinin ekspresyonunu değerlendirmek için immünofenotipin yanı sıra kemik iliği biyopsisini doğrulamak gerekir (CD19) , CD20, CD38).
Proteinüri tanısı

Proteinüri tanısı

Düzeltme

Konservatif tedavi

Protein kaybının idrarla düzeltilmesi için bağımsız yöntemler mevcut değildir. Ana hastalığı tedavi etmek gerekir. Kısa süreli proteinüri bağımsız olarak geçer ve herhangi bir terapi gerektirmez. Çocukların ezici çoğunluğundaki ortostatik proteinüri, bir pubertal dönem meydana geldiğinde, bazen 18-20 yıla kadar devam eder.

Diyabetli hastalar, yüksek miktarda tespit edilebilir karbonhidrat ve hayvansal yağ içeren bir ürün limiti ile sıkı bir diyet reçete edilir. Nefrotoksik ilaçların alınmasıyla, interstisyel bir yeşim ile acil iptal yapılması gerekir. Ayrıca, çeşitli proteinüri patolojileri ile aşağıdaki ilaçlar kullanılır:

 • İnsülin ve Sakharosuining ls. Tip 1 Tip 1 ile, kısa ve uzun etkili insülinin günlük enjeksiyonları zorunludur. Tip 2, Biguenides (Metformin), sülfonilüre türevleri (glyibenkil), DPP-4 inhibitörleri (jilagmeplin) reçete edilir.
 • Antibakteriyel ilaçlar. Piyelonefrit, penisilin satırının (amoksisilin), sefalosporinler (Ceftriaxone) antibiyotikleri seçim ilaçlarını gerçekleştirdiğinde. Sistit, frarometamol fosfomisin etkili olduğunda etkilidir.
 • ACE inhibitörleri. Bu ilaç grubu (kiralama, perinindopril) bir nefroprotektif etkiye sahiptir ve özellikle diyabetik nefropatili olan hastalar, nefrotik sendromlu tüm hastalara reçete edilir.
 • Glukokortikosteroidler. Hormonal ajanlar (prednizon, metilprednizolon) bir anti-enflamatuar ve immünosüpresif etkiye sahiptir. Glomerülonefrit tedavisinde ve hemen hemen her romatolojik patolojinin tedavisinde kullanılırlar.
 • Sitostatik. Sitostatik ilaçlar (azatiyoprin, siklosporin), steroid monoterapi etkisiz hale geldiğinde ciddi glomerülonefrit formlarında, belirsiz vaskülitte kullanılır.
 • Kemoterapi. Onaylanmış paraproteinemi hastaları, kemoterapötik kursları göstermektedir. Alkilasyon preparasyonları (klorambucil), nükleosidlerin (flubulabin) analogları ve monoklonal antikorların (rituximab) kombinasyonları reçete edilir. Listelenen fonların etkisizliği ile Talidomid, Bortezomib uygulayın.

Ameliyat

Böbrek kanseri veya polisstoz ile, ana tedavi tipi cerrahi bir işlemdir (laparoskopik veya açık) - böbrek veya toplam nefrektomi azaltma. Makroglobulinemi Valdenstrem veya çoklu miyelomlu bazı hastalar, hematopoetik kök hücrelerin nakli reçetelidir.

Tahmin etmek

Kalıcı proteinüri, yani. 2'den fazla test tarafından tespit edilen idrar, ciddi bir hastalığın varlığını gösterir. Bu nedenle, keşfedildiğinde tıbbi tavsiye için hemen takdir edilmelidir. Tahmini, ana patoloji tarafından belirlenir - MVP enfeksiyonunun, minimum değişikliklerin hastalığı olan bir ışık formu ile uygundur. Olumsuz bir sonuç, hızlı hareket eden glomerülonefrit formlarının, onkolojik hastalıkların, monoklonal gampatidinin en önemli özellikleridir.

İdrardaki protein, ayrıntılı tanı gerektiren zorlu bir semptomdur.

Proteinüri (Albuminuria) veya idrardaki protein görünümü oldukça yaygın bir fenomendir. Günde idrarla yapılan nüfusun yaklaşık% 8'i 30 mg ve daha fazla albümin ayırt edilir ve% 1'i ağır bir patoloji şekli - makroalbüminüri, günde 300 mg protein kaybediyor.

İdrarda protein görünümünün nedenleri

 • Fizyolojik İdrardaki protein görünümünün, vücudun çalışmalarının fonksiyonel bir özelliğidir.
 • Egzersiz stresi , protein metabolizmasını arttırmak ve protein bakımından zengin çok sayıda ürün yeme. Bu durumlar sporcular ve vücut geliştiriciler arasında ortaya çıkar, özellikle bu şekilde kas inşa etmeye çalışırken.
 • Postüral (ortostatik) proteinüri Bacaklar üzerinde uzun süre duruyor veya omurga eğriliğinden muzdarip hastalarda yürürken oluşur. Vertebral direk, alt içi boş veni sıkar ve renal damarlardaki kan basıncını bozar, bu da idrardaki bir proteinin görünümüne yol açar.
 • Gebelik - İdrardaki protein geç toksikozun bir işaretidir. Bununla birlikte, daha sonraki tarihte az miktarda albümin tehlikeli olarak kabul edilmez.
 • Vücudun süper soğutma ve aşırı ısınması - Bu durumda, kendi başlarına geçen böbreklerin çalışmalarında başarısızlıklar var.
 • Stresli proteinüri psikolojik yüklerden kaynaklanmaktadır.

Patolojik, idrar sisteminin yanlış çalışmasından ve diğer organların patolojilerinin neden olduğu patolojik:

 • Renal - Bu durumda, idrardaki bir proteinin ortaya çıkması, böbrek yetmezliği, piyelonefrit, ürolitiyazis, tümörler, sistit, renal tüberküloz, diyabetik böbrek hasarı başlayan excretory sisteminin patolojilerinden kaynaklanır.
 • Preenal - Kanın yüksek konsantrasyonunda, böbrek yapılarını filtrelemek için zaman yoktur. Böyle bir devletin sık sık nedenleri, malign kemik iliği tümörleri, kırmızı kan hücrelerinin imhası, miyopati (kas bozukluğu), lösemidir.
 • Yatırmak - Hastalıklar için idrarda, sadece böbrekleri değil, aynı zamanda tüm organizmayı da etkiliyor. Albüminüri kalp yetmezliği, zehirlenme, enfeksiyonlar, hipertansif hastalık, metabolik bozukluklarda görünebilir.

Proteinüriden neden olan sebepleri ortaya çıkarmak için, bir anket yapacak üroloğuna atıfta bulunmanız gerekir. Bazı durumlarda, diğer uzmanların danışmanlığına ihtiyacınız var - jinekolog, onkolog, hematolog, terapist, phthisiartra.

Hangi semptomlar proteinüri eşlik ediyor

 • Ocak olma .
 • Kötü sağlık durumu - Baş dönmesi, zayıflık, baş ağrısı, ateş, zayıf iştah.
 • Kanama, önyargı deri üzerinde.

Bazen idrarın görünümü değişiyor, bu da çamurlu olur ve kanın bir karışımının neden olduğu kırmızımsı bir tonu elde eder.

Hafif durumlarda, Urin'deki bir proteinin görünümü asemptomatikleşir, sadece idrarın laboratuvar muayenesi ile tezahür eder. Ancak bu durumda, bir doktora danışmanız ve bu fenomenin nedenini öğrenmeniz gerekir.

İdrarda tehlikeli protein görünümü nedir

Protein bileşikleri çeşitli metabolik işlemlere dahil olduğundan ve vücut tarafından bir yapı malzemesi olarak kullanıldığından, idrarla yükseltilmiş çıkarılması hoş olmayan sonuçlara sahip olabilir:

 • Gövdedeki su içeriğini düzenleyen proteinlerin konsantrasyonu azalır; şişmeye yol açar . İdrar albüminli seçimi, kanın pıhtılaşmasından sorumlu olan, hastanın açıklayamadığı morlukların cildinde kanama ve görünüme neden olur.
 • Protein kaybı - immünoglobulinler - yol açar dokunulmazlıktaki düşüşe ve bulaşıcı hastalıklarla sık sık enfeksiyon.
 • Yanlış protein değişim kablolarının neden olduğu metabolizmanın ihlali Ödem ve kanama çeşitli organlarda.
 • Çok miktarda protein leadini filtreleme ihtiyacı ile ilişkili böbrek üzerindeki yükü arttırdı Böbrek yetmezliği . Ağır renal bozukluklar zehirlenme ve bulaşıcı hastalıklarda ortaya çıkar.

Protein idrarda tespit edildiğinde hangi anketler yapılır?

Yaygın ve biyokimyasal kan testi. Araştırmalar Böbrek ve diğer organların bozukluklarını teşhis eder ve ayrıca kırmızı kan hücrelerinin çöküşünden kaynaklanan anemi tanımlar. LOUKES'de, analizlerde patlama hücreleri bulunur. Miyelom hastalığının şüphesi durumunda, paraprotein üzerinde kan testi yapılır.

Genel idrar analizi, gerekirse, kışın örnek.

Ürogenital sistemin yenilgisinin neden olduğu albuminüri ile atanan üç uyumlu numune. Hasta birinci camda ve sonra ikincisinde ve üçüncüde idrarlar:

 • Patolojik değişiklikler Her üç örnekte Böbrek hasarını veya tümör işlemlerini belirtin. İdrardaki tümörler kan tespit edilebildiğinde.
 • Normdan sapma İlk camda - Üretritte.
 • En güçlü değişiklikler tespit edilirse İkinci bölümde - Hasta sistiti veya prostatit.
 • Sapma Üçüncü örnekte Mesanenin prostat ve iltihabının izole edilmiş bir yenilgisini belirtin.

Böbreklerin ultrasonu, prostat ve mesane, patolojik odağın lokalizasyonunu gösterir, idrar sisteminin ihlal edilmesine neden olan taşları ve tümörleri tespit eder.

Hastanın idrarında bir proteinin görünümünün nedenini bulduktan sonra, bir üroloğuna veya başka bir uzmana tedavi için gönderilirler. Albüminüri ile hamileliğin arka planına karşı çıkan bir kadının jinekoloğa ve fetüsün ultrasonunun danışmanlığına ihtiyacı vardır. Tespit edilen patolojiye bağlı olarak tedavi reçete edilir. Tedavi yapıldıktan sonra test anketleri yapılır.

Doktorlar Hakkında

ERHAN KAROLİNA PAVLOVNA VE MAYSURADZE Lian Georgievna bugün en yüksek kategori - Erhan Karolina Pavlovna ve Maysuradze Lian Georgievna'nın obstetrician-jinekologların doktorlarına giriş yapın. Seni olabildiğince çabuk götürecek her şeyi yapacağız. Rainbow Clinic, St. Petersburg'un Vyborg ilçesinde, Ozeri Metro İstasyonlarına, Aydınlanma Bulvarı ve Parnass'a birkaç dakikalık yürüme mesafesinde yer almaktadır. Haritayı görün.

Güvenilir! Bu makale doktor tarafından test edilir ve genel bilgidir, uzmanın danışmanlığının yerini almaz. Tanı ve tedavi önerileri için bir doktora ihtiyaç var.

Doktor Obstetrician-Jinekolog, Doktor Ultrason (WSD)

Deneyim: 15 yıl

Jinekolog Danışma - 1200 ovum.

İdrarda protein

İdrarda protein  - Vücutta ciddi ihlal. İdrardaki sağlıklı bir insanın artmış bir miktarda protein yoktur. 0.03 g / l'den fazla olmayan bir konsantrasyonda, ayrıca fizyolojik sıvıdaki izlerin varlığında - sorun ritmeye değmez, ancak testleri geçtikten sonra, sayılar bu normu aşıyor - acilen danışmalı bir uzman. Testleri geçmeden önce, asetazolamid, büro, aminoglikosid ve diğer ilaçlar yemeyin.

Ürolog  - Bu, ürogenital sistemin sorunlarını tedavi eden bir doktordur. Modern dünyada, özellikle şehir yaşam tarzıyla, birçok insan bu tür hastalıklardan muzdariptir. Ancak üroloji ileri sürdü, hastalığın ön koşullarını zamanında tanıdı, nitel bir muayeneyi yürütür, nitel bir muayeneyi yürütür ve rahatsızlıktan ve rahatsızlıktan gelen kişiyi hızlı bir şekilde ortadan kaldırır, sağlıklı bir hayata döner.

İdrarda protein görünümünün nedenleri

Sıklıkla İdrarda protein  Kadınları bulun. Çok endişelenmeniz gerekmez, ancak doktorunuza danışmak daha iyidir. Tipik olarak, protein stres veya hormonal arızalar nedeniyle yanı sıra uterusun büyüklüğündeki artış nedeniyle görünür. Ek olarak, protein çiğ yumurta veya taze süt ürünlerinin yiyeceklerine girdikten sonra fark edilir.

Testleri geçmeden önce, bu tür ürünleri yememelisiniz. Diğer tüm durumlarda, sebep, idrarın biriktirilmesi ve çıkaran böbreklerin ve organların işleyişinin nedenidir:

 • patoloji;
 • böbrekler ve idrar yolu alanında kanser eğitimi;
 • beyin sarsıntısı;
 • epilepsi;
 • Stresin Sonucu;
 • süper soğutma.

Ayrıca, protein ve ağır yüklerin kullanımı nedeniyle sporcularda artmış bir miktarda protein fark edilir. Doktorların tavsiyelerine dikkat edin: Yılda bir kez üroloğuna bir denetime gitmelisiniz, en azından ultrason böbreklerini geçmek için, rastgele ortaklarla bir seks ömrü öncülük etmeyin, yemlenecek, yaşam tarzını hareket ettirmeye ve stres önlemek için.

Üroloğuna danışmanlık için kaydolun, danışmanlarımızı telefonla yapabilirsiniz.

+7 (495) 125-49-50

İdrarda tehlikeli protein nedir?

Fizyolojik yapıya göre, idrardaki bir proteinin görünümünü gösteren patolojik sapma şeması, hücrelerin ve dokulardan artan imha edilmesinin reaksiyonunu işaret eder. Bu fenomen, renal doku membranının filtreleme yeteneğinin bozulmasında bulunur. Kan dolaşımından protein ile birlikte, kırmızı kan hücreleri yıkanabilir, anemi belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir ve kandaki idrarın saman gölgesini değiştirebilir.

Protein yapılarının vücudun hemen hemen tüm alanlarının fonksiyonel aktivitesinde katıldığı için, koruyucu parametrelerin dengelenmesi, alerjenik ve bulaşıcı çatışmanın stabilizasyonu, hormonal dengeyi vb. Sağlanması da dahil olmak üzere hayati öneme sahiptir.

Kan dolaşımında yeterli bir protein seviyesinin olmaması, hem iç alanın bireysel yapılarının işlevselliği üzerine hem de tüm sistemlerin faaliyetlerinde olumsuz bir etkiye sahiptir ve tüm vücudun homeostazının ihlal edilmesine yol açar. Kurtarma sürecini önemli ölçüde ertelemek, organlarda ve sistemlerde tüm kurtarma işlevlerini yavaşlatmayı tehdit eder.

Hastalığın semptomatiği

Bir kişi yükseltilirse İdrarda protein Bu ürolojik hastalığı gösterir. Aşağıdaki belirtilerle, yüksek nitelikli bir teknisyene başvurun:

 • Hızlı yorulabilirlik;
 • kemik ağrısı;
 • baş dönmesi;
 • yorgunluk, saçılma ve uyuşukluk;
 • İdrar renginde bir değişiklik - daha beyaz bir gölge edinir;
 • Soğutucular ve ateş, yüksek düzeyde protein varlığında semptomlar belirir.

Yenidoğanlar ayrıca proteini arttırdı, ancak burada korkmamalı ve olmalı. Sonuçta, yokluğu yanlış değil. Bu nedenle, protein hem çocuk hem de yetişkinler ve doktoru görmek için ilk belirtilerde kontrol edilmelidir.

Norm fizyolojik sınırı

Organizmanın sağlıklı bir fonksiyonel durumu ile, erkeklerde ve kadınlarda, idrardaki proteinin kantitatif içeriği, böbrek fonksiyon bozukluğuna işaret etmeden bir sıvı litrede 0.14 g'a ulaşır. Değerin sınırlarını 0,33 g / dm eşiğine aşmak durumunda 3, Akım göstergesi olan bir hastalık şeklinde patolojik sapma gelişimi vardır.

Patoloji, hafif bir akış şekli, ortalama ve ağır olabilir. Çocuk yaş grubunda, idrardaki proteinlerin normu litre olarak 0.036 g sınırına sahip olabilir, 0.1 g / dm'ye yükseldi. 3Orta derecede proteinüri formunu tanı. Fetal dönemde, idrardaki normalleştirilmiş protein eşiği litre içerisinde 0.03 g değerine kaydırılır. Daha önemli bir artış, idrar sisteminde veya idrar imhasında patolojik bir bozukluğun gelişmesine tanıklık eder.

Protein hızı sınırının kayması bir göstergesi, büyük ölçüde farklı patolojilerdir veya teslim edici bir karaktere sahip geçici olarak tezahürlü bir sapmadır. Böyle bir proteinüri formu ateşli bir durumda veya önemli bir su kaybı, gerilme voltajı, yanıklar veya uzun süreli süper soğutma halinde gözlenir. Erkeklerde, zor fiziksel aktivitedeki idrardaki bir proteinin varlığı gözlenir.

Patolojinin Laboratuvar Tespiti Yöntemleri

Proteinüri, idrarda mevcut olan proteinin izin verilen eşiğini aşan kantitatifin laboratuar onayı sonuçlarına göre teşhis edilir. Tekniğin, böbrek membranlarının filtreleme parametrelerinin değerlendirildiği moleküler ağırlığında geçirilir. Proteinlerin moleküler ağırlığının aşırı tahmin edilen değeri, fonksiyonel yeteneğinin ihlal edilmesiyle renal dokuya ciddi bir hasar verir.

Laboratuar sonucuna göre, idrardaki protein ve lökositlerin varlığı enflamatuar süreci teşhis eder ve protein konsantrasyonlarındaki kombine artış ve kırmızı kan hücrelerinin varlığı, idrar yolu dokularının travmatik hasarını gösterir. İdrarda kantitatif ve yüksek kaliteli protein tanımı için önemli çeşitli teknikler vardır, mevcut patoloji göstergelerinin bireysel parametrelerine bağlı olarak doktor tarafından belirlenir.

Modern tıp, ürogenital sistemin hastalıklarını operasyonel ve çok yüksek kalitede tedavi etmeyi sağlar. Klinikler birçok anket yöntemi kullanır. Bunlar arasında Bens-Jones yöntemi ve protein bölünme ürünlerini ve gösterge kağıdını ve birleşik bir Brandberg-Roberts-Stolnikov'un birleşik bir yönteminin yanı sıra bir buret yöntemi ve bir fotoelektrocolorimetre yöntemidir.

Bir çocuktaki idrardaki protein olabilir mi?

Çocuğun böbrek fonksiyonu, kan dolaşımının içeriğini zehirli ve gereksiz bileşen organizmasından filtrelemeyi içerir, bu da kesinlikle küçük olan.

Bu maddeler şunları içerir:

 • idrar asidi;
 • üre;
 • İndian;
 • amonyum tuzları;
 • Kreatin ve diğerleri.

Aynı zamanda, kan bileşenlerinin, yani glikoz ve amino asitlerin, renal kanal membranı boyunca yararlı ve gerekli bileşenleri, yüksek moleküler ağırlıklı proteinlerin yokluğunda, bir plazma oluşturan idrar filtrasyonunun birincil aşamasında emilir. o. Yenidoğanın tomurcukları yoluyla günlük aralıklar için yaklaşık 50 dm taşınır 3Birincil idrar, ancak ikincil sıvı zaten sistemden çıkıyor, günde diürasyonun bileşenlerini belirler.

Bir yetişkinde, günlük aralık yaklaşık 180 dm'ye atılır. 3Birincil filtreleme aşamasındaki sıvılar, günde toplam diürez hacmi ortalama iki litredir. Çocuk yaşında, bu rakam, çocuğun sağlığının genel durumuna, ağırlığını ve yüzey kapak alanına bağlıdır. Devletin refahı ve çocuğun idrarında tam sağlığıyla, protein tamamen yoktur, ancak LYTRA'da 0.03 g'a kadar küçük izler bile patolojinin gelişmesinin bir göstergesi değildir.

Tedavi ve önleme

Herhangi bir kişinin öncelikli görevi, kendi refahının göstergelerinin ve vücudun mevcut patolojik sorunları işaret ettiği belirtilerin zamanında gözetimidir. Keşfedildiklerinde, üroloğunun ziyaret edilmesi ve vücudun refahının gerekli teşhis tanı türlerinden geçmesi önerilir.

Bu yaklaşım, idrardaki protein algılamanın kök nedenini belirlemeye ve mevcut patolojik sorunu tamamen ortadan kaldırarak optimal olarak etkili hızlı iyileşme yöntemini seçmenize yardımcı olacaktır. Diyabet Mellitus'un arka planına karşı proteinüri sırasında, doktor, yüksek düzeyde vasküler basınç seviyesine sahip bir diyet ayarı tavsiye eder, sabit kontrolü gereklidir, stabilize edici ilaçların alınması, ayrıca şeker, tuz ve zengin yiyeceklerin kısıtlanmasının yanı sıra.

İdrarda protein eşiğinin normalleşmesinin muhafazakar şekli, yatak rejimi, belirli bir diyet masası ve düzeltici ilaç tedavisi, yani kortikosteroidler, antiperscript, ACE inhibitörleri, sitostatikler ve diğerleri içerir.

İnflamatuar sürecin gelişimini gösteren idrarda bir proteini tanısı yaparken, böbreklerin geliştirilmesinde doğuştan kusurları olan katı konglomeratların oluşumu, profil uzmanı içinde sistematik olarak gözlemlenmelidir.

Kliniğimizin uzmanlarından yardım

Asıl şey, yapmanız gereken, vücudunuzdaki değişiklikleri takip etmek ve problemleri zamanında tespit etmektir. Ardından, gerektiğinde ek analizler atan, sadece belirtileri değil, hastalığın çekirdeğini de ortadan kaldırmak için nedenlerden bahseder.

Moskova'daki "Doktor Plus" multidisipliner merkezinin uzmanları, her zaman, üroloğunun danışmanlığı ve idrarın laboratuvar çalışması da dahil olmak üzere herhangi bir yaş kategorisindeki hastalar için gerekli profil desteği sunmaktan mutluluk duyuyor. Klinik, konumunun en kabul edilebilir seçeneğini ziyaret etmeyi seçmenizi sağlayan şehir etrafına coğrafi olarak dağılmış birkaç dal vardır.

Moskova'da ürolog fiyatları
Üroloğunun birincil resepsiyonu 900. Pül çocuk
Yinelenen ürolog 700. Pül çocuk
Üroloğu eve çağırın 2 800. Pül çocuk
Ultrason böbrekleri 1 000 Pül çocuk
Protein için idrar analizi 600. Pül çocuk

Makale bir tıbbi kurul değildir ve bir doktorla tavsiyeler için bir yedek olarak hizmet edemez.

Genel idrar analizindeki sapmalardan biri, artmış bir protein seviyesinin varlığıdır.

Urin'in protein bileşiminin daha doğru bir şekilde belirlenmesi, idrarın bir biyokimyasal çalışmasını sağlar. Bu durumun proteinüri veya albüminüri olarak adlandırılır.

Sağlıklı insanlarda, idrardaki protein yok veya son derece küçük miktarlarda keşfedilmelidir. Bu nedenle, idrarda yüksek düzeyde bir protein tespit edildiğinde, hemen ilave tanı gereklidir.

İdrardaki protein - bu ne anlama geliyor?

En sık, idrardaki yüksek protein, üriner sistemdeki enflamatuar işlemlerle görünür. Genellikle böbreklerin filtrasyon fonksiyonunun, renal pelvisin kısmi tahribatının bir sonucu olarak kırıldığı anlamına gelir.

Ancak, bu her zaman olmaz. Bazen proteinüri tamamen sağlıklı böbreklerle görünür. Bir insan influenza veya arvi ile hasta olduğunda, yüksek sıcaklıklarda terleme geliştirilebilir, fiziksel efor, güçlendirilmiş fiziksel efor, çok miktarda protein gıdalarının analizinin arifesinde kullanın.

Fizyolojik ve fonksiyonel proteinüri

Fizyolojik proteinüri için, sabah idrarında protein içeriğinde bir artış, 0.033 g / l'ü aşmayan bir seviye ile karakterize edilir.

Peki neden idrardaki protein olabilir? Bu, bu tür faktörler tarafından kolaylaştırılır:

 • Şiddetli fiziksel efor;
 • fazla izolasyon;
 • süper soğutma;
 • kandaki norepinefrin ve adrenalin seviyesinin arttırılması;
 • protein gıdalarının aşırı kullanımı;
 • stresli devletler;
 • Böbrek ve karın'ın uzun süreli palparatoru muayenesi.

Bir çocukta veya bir yetişkindeki idrardaki protein içeriğindeki fizyolojik artış, heyecan için bir neden değildir ve özel tedavi gerektirmez.

İdrarda artmış protein nedenleri

İdrardaki yüksek miktarda protein, herhangi bir hastalığın neden olduğu böbreklerin normal çalışmasının şüphesiz ihlal edilme belirtilerinden biridir. İdrardaki protein miktarındaki artış, çeşitli hastalıklar eşlik edebilir - tam olarak idrardaki proteindeki artışın ana nedenidir.

Bu hastalıklar şunlardır:

 • Polikistik böbrek;
 • pyelonefrit;
 • Glomerülonefrit;
 • amiloidoz ve sırt tüberkülozu.

Böbrekler, diğer organların ve vücudun sistemlerinin bazı patolojileri ile tekrar etkilenebilir. En sık, böbrek fonksiyonları:

 • hipertansif hastalık;
 • diyabet;
 • Hamile kadın (nefropati);
 • Böbrek arterlerinin aterosklerozisi.

Proteinin neden idrarda ortaya çıktığını açıklayan bir başka neden grubu - alt idrar yolu ve cinsel kürenin inflamatuar hastalıkları:

 • sistit;
 • Üretrit;
 • Erkeklerde prostatit;
 • Üreticilerin iltihabı;
 • Adneksit, serviks, kadınlarda vulvovajinit.

Bunlar idrardaki proteinin en sık görülen nedenleridir. Yalnızca daha fazla derinlemesine tanılama yaparak, idrarda birçok proteinin neden olduğu ve belirli bir durumda ne anlama geldiğini belirleyebilir.

İdrardaki proteinlerin normu

Hasta protein içeriğinin analizini geçmeye hazırlanırsa, asetazolamid, büro, aminoglikosid ve diğer ilaçların arifesinde alınmamalıdır. İdrardaki protein konsantrasyonunu doğrudan etkiler.

Sağlıklı insanlar içinde olmamalıdır. Sadece küçük bir miktarın görünmesidir. Vücuttaki konsantrasyon 0.03 g / l'dan fazla değilse, o zaman korkunç değildir. Ancak bu orandan sapmalarla endişelenmek için gereklidir.

Proteinüri, idrardaki konsantrasyonlarda proteinin 0.033 gram / litre işaretinden daha büyük konsantrasyonlarda tespitidir. Protein'in atılma (seçim) günlük salınımlarını idrarla (gündüz boyunca düşüyor) dikkate alarak, günlük idrarın bir analizi, günlük idrarın bir analizi yapılır, bu da günlük olarak belirlemesini sağlayan proteinüri ölçeğini değerlendirmek için gerçekleştirilir. proteinüri.

Küresel tıbbi standartlara dayanarak, proteinüri birkaç formda ayrılmıştır:

 • 30-300 mg / gün protein - böyle bir devlet mikroalbüminüri olarak adlandırılır.
 • 300 mg - 1 g / gün - kolay proteinüri derecesi.
 • 1 g - 3 g / gün - orta şekil.
 • 3000 mg / günden fazla - hastalığın ciddi aşaması.

Böylece, analizler doğru ve kusursuz olması için, doğru bir şekilde ürünü toplamalısınız. Kural olarak, koleksiyon sadece uyandığınızda sabahları yapılır.

Semptomlar

Urin'deki proteinlerde geçici bir artış, herhangi bir klinik tablo vermez ve çok sık semptomlar olmadan akar.

Patolojik proteinüri, idrardaki protein moleküllerinin oluşumuna katkıda bulunan hastalığın belirtileridir. Hastalarda, yaşlarına bakılmaksızın (çocuklarda ve ergenlerde, kadınlarda, erkeklerde) uzun süreli bir seyir ile, aşağıdaki belirtiler var:

 • Eklem ve kemiklerde ağrı ve yağlama;
 • şişlik, hipertansiyon (nefropati gelişmesinin belirtileri);
 • bulutlar idrar, gevreğin tespiti ve idrarda beyaz plaket;
 • kas ağrısı, konvülsiyonlar (özellikle gece);
 • cilt, zayıflık, apati (anemi belirtileri);
 • uyku bozuklukları, bilinç;
 • Sıcaklığı arttırın, iştahsızlık yok.

Genel idrar analizi artan miktarda protein gösterdiyse, bir veya iki hafta boyunca yeniden çalışması gerekir.

Hamilelik sırasında idrardaki protein

Gebeliğin erken döneminde idrardaki protein tespiti, hamileliğin oluşmasından önce bile bir kadında olan böbreklerin gizli patolojisinin bir işareti olabilir. Bu durumda, tüm hamilelik uzmanlardan gözlenmelidir.

Hamileliğin ikinci yarısındaki idrardaki protein, küçük miktarlarda, böbrek büyüyen uterusun mekanik sıkma nedeniyle ortaya çıkabilir. Ancak böbrek ve hamile hamile hastalıkların hastalıklarını ortadan kaldırmak gerekir.

İdrarda tehlikeli yüksek protein nedir?

Proteinüri, kendilerini çeşitli protein türlerinin kaybını ortaya koyabilir, bu nedenle protein eksikliğinin semptomları da değişebilir. Albümin kaybıyla onkotik basınç plazmasını azaltır. Bu, ödemde, ortostatik hipotansiyon oluşumu ve sadece vücuttaki protein bileşiminin düzeltilmesinin durumunda azaltılabilen lipitlerin konsantrasyonundaki bir artışın ortaya çıkmasıdır.

Kompleme sisteminin bir parçası olan aşırı protein kaybı ile bulaşıcı ajanlara karşı direnç kaybolur. ProCoagulant proteinlerinin konsantrasyonunda bir azalma ile kanın pıhtılaşma kabiliyeti bozulur. Bu ne demek? Bu, yaşam için tehlikeli olan spontan kanama riskini önemli ölçüde arttırır. Proteinüri, tirroknolival globulin kaybında yatıyorsa, serbest tiroksin seviyesi artan ve fonksiyonel hipotiroidizm gelişir.

Proteinler birçok önemli işlevi yerine getirdiğinden (koruyucu, yapısal, hormonal vb.), Proteinüride kayıpları, vücudun herhangi bir organında veya sistemi üzerinde olumsuz sonuçlara neden olabilir ve homeostazın ihlal edilmesine yol açar.

Tedavi

Bu nedenle, idrardaki proteinin olası nedenleri zaten netleştirildi ve şimdi doktor hastalığın uygun tedavisini reçete etmelidir. İdrarda bir protein tedavisi yapmanın gerekli olduğunu söylemek yanlıştır. Sonuçta, proteinüri sadece hastalığın bir belirtisidir ve doktor bu semptomdan kaynaklanan sebepleri ele almalıdır.

Hastalığın etkili tedavisi başladığı anda, idrardaki protein tamamen tamamen kaybolur ya da miktarı keskin bir şekilde azalır. Fizyolojik ve ortostatik tedavi proteinüri hiç gerekmez.

Добавить комментарий