Proteinuri - Orsaker, Diagnos och Behandling

Klassificering

Normalt kan friska människor hitta en liten mängd protein - det här är ett fysiologiskt proteinuri. Det observeras ofta hos nyfödda barn, vilket är förknippat med njurfilterets omedöling. Även barnen i förskolan och skolåldern möter ett ortostatiskt proteinuri, som framträder när barnet är i vertikal position (njurvenen och blodet flyttas) och försvinner när det tar ett horisontellt läge.

I vissa situationer är kortfristig (övergående) proteinuri möjlig:

 • Vid överkylning eller överhettning av kroppen.
 • Med nervös överspänning.
 • Med hög feber.
 • Efter långvarig fysisk ansträngning, med en lång promenad (marscheringsproteinuri).
 • Efter att ha fått ett stort antal proteinmat (matsmältningsproteinuri).
 • Efter doktorns grova palpationsläkare, särskilt hos barn.
 • Med en uttalad förlust av vätska (dehydreringsproteinuri) med diarré, kräkningar, svettning.
 • Efter intensiv insolation (proteinuriens solaris).
 • Efter ett epileptiskt beslag eller hjärnskakning av hjärnan (Centrogen proteinuri).

Genom svårighetsgrad är proteinuri uppdelad i:

 • Mindre - från 150 till 500 mg per dag.
 • Måttlig - från 500 till 3000 mg per dag.
 • Massiv - mer än 3g per dag.

Efter ursprung är patologiska proteiner:

ett. Preenal ("överbelastning"). Associerad med en hög nivå i blodet av proteiner med låg molekylvikt (paraproteiner, monoklonala immunoglobuliner) med maligna hematologiska patologier eller med blodstagnation i njurfartyg i hjärtsvikt.

2. Njur. Det vanligaste alternativet. Ökad proteinutskiljning orsakas av njurpatologi. Beroende på nederlag för en viss Institutionen för nephron är njurproteinuri uppdelade i:

 • Den glomerulära (glomerulär) är typisk för sjukdomar med skadan på den glomerulära njurglomerulär apparaten (glomerulonephritis, diabetisk nefropati, nefropati av gravida kvinnor eller med arteriell hypertension);
 • Kanalen - kännetecknas av en överträdelse av reabsorptionen av proteiner i njurrören. Den finns i tubulanestial nefrit, tar nefrotoxiska läkemedel, förhöjda metaller, etc.;
 • Blandad - en kombination av störningar av filtrering och reabsorption av proteiner. Det kan observeras i det utplacerade skedet av nästan vilken organisk njurpatologi som helst.

3. Rainted. Anledningen kan vara inflammatoriska eller degenerativa förändringar i urinvägarna - pyelonefrit, cystit, urinpolyposer, blödning från urinvägarna.

Proteinuri hos gravida kvinnor

Proteinuri hos gravida kvinnor

Orsaker till preenal proteinuri

Denna typ av proteinuri kallas också "överbelastning". Det förekommer i fall där koncentrationen av proteiner med låg molekylvikt i blodet är så högt, vilket passerar genom njurfiltret, de har inte tid att reabsorbera i nephronens rör. Graden av utsöndring av proteinet kan vara både obetydligt och uttalat. Preenal Proteinuri utvecklar med följande sjukdomar:

 • Monoklonal gammapaty. Patologiska proteiner (paraproteiner) syntetiseras av plasmaceller i stora mängder med multipel myelom, makroglobulinemi av valdensstrem, sjukdomar av tunga kedjor etc.
 • Hemolytisk anemi. Vid sjukdomar som åtföljs av intravaskulär hemolys (autoimmun hemolytisk anemi, ärftlig mikrosfärocyt, hemoglobinopati) frigörs hemoglobin från erytrocyter associerade med ett protein-haptoglobin och faller in i urinen
 • Sönderdelning av muskelvävnad. En liknande situation uppstår när musklerna förstörs (rabbomioles). Rabbomioliz uppträder i syndromet av långsiktigt kompression (Crash Syndrome), Miodaster, Medication Reception (Statins).

I hemolys och rhabomiolys av proteinuri uppstår det ganska snabbt och i de överväldigande majoriteten av fallen försvinner bara snabbt. Med paraprteinemi ökar det långsamt, i flera år och börjar minska endast efter kemoterapi. Dessutom kan mycket sällan preenalproteinuri orsakas av ökat hydrostatiskt tryck i Gloms, på grund av stagnationen av uttalad venös stagnation. Detta är möjligt med svårt kroniskt hjärtsvikt.

Orsaker till njurproteinuri

Temple Proteinuria

Detta är den vanligaste variationen av patologisk proteinuri. En ökning av proteinutskiljning är förknippad med skador på glomerulär apparat (renal glomerer). På grund av defekten av njurfiltret i urinen faller ett stort antal blodplasmaproteiner huvudsakligen albumin. Graden av proteinuri kan vara mycket uttalad (mer än 3 g / l).

Fortsätter ofta tillsammans med andra patologiska urinsyndrom - hematuri, leukocyturi. Ökat urval med urinprotein uppträder vanligtvis gradvis. Proteinuri regresser under påverkan av specifik antiinflammatorisk terapi, men kan fortsätta under lång tid beror det på svårighetsgraden av sjukdomen. Sjukdomar under vilka det glomerformiga proteinet är observerat:

 • Primär glomerulär patologi: Minsta förändringssjukdom (ofta förekommer hos barn), membran glomerulonephritis, fokal glomeroskleros.
 • Sekundär glomerulär patologi: Diabetisk nefropati, njurskada i högt blodtryck, nefropati med diffusa kollagener (systemisk röd lolly, systemisk sklerodermi), systemisk vaskulit (nodule polyarterit, granulomatos med polyangeit, hemorragisk lila Schiengine-genoch).

Till mer sällsynta etiologiska faktorer av glomerulär proteinuri innefattar:

Vanalis proteinuri

I denna form av proteinuri rehabiliseras blodprotein, som normalt passerar genom handskarna, inte av njurkanaler på grund av deras skada. Därför är proteinförluster oftast obetydliga - inte mer än 1 gram per dag. Hastigheten för utveckling av proteinuri beror på orsaken, det kan förekomma som akut och gradvis. Vissa sjukdomar är ganska svåra att behandla, för vilket proteinuri bevaras. Proteinförluster finns med medfödd och förvärvad tubulopati:

Orsaker till startproteinet

Denna typ av proteinuri beror på det inflammatoriska exsudatet, rik på protein i urinen. Detta förekommer oftare i urinvägsinfektionerna (pyelonephritis, cystit) mindre ofta kan det vara blödning från MWP, orsakad av urolithiasis, urinbubblacancer. I grund och botten är proteinförlust obetydlig och når sällan höga värden. Det kombineras ofta med leukocyturi, bakterieruri eller hematuri. Vid infektioner av IMP, i början av antibakteriella terapin, börjar proteinuri att försvinna.

Andra orsaker

Det finns också så kallade "out-of-sökande proteiner", som finns i följande patologiska förhållanden och sjukdomar:

Diagnostik

Detektion i urinen av proteiner kräver omedelbar överklagande till en läkare eller neflolog för att bestämma orsaken. För differentieringen av fysiologiskt och patologiskt proteinuri skapar patientens undersökning att den föregicks av dess utseende, till exempel hög feber, intensiv fysisk aktivitet, som fick högproteinmat. Anamnestiska data är extremt viktiga, såsom närvaron av en patientdiagnoserad kronisk sjukdom, användningen av droger.

En fysisk undersökning utförs också - mätning av blodtryck, kontrollerar huden till perifer svullnad, symptomet på Pasternatsky. I händelse av misstanke om autoimmun reumatologisk patologi undersöks lederna noggrant för svullnad, rodnad, begränsningar eller sjukdomar.

Traditionellt utförs definitionen av proteiner i urinen inom ramen för den övergripande analysen av urin med en primär tentamen. Man bör komma ihåg att de testremsor som används i OAM har några funktioner:

 • Med ett högt urin eller mottagning av jods droger är ett falskt positivt resultat möjligt.
 • Reagenszonen av testremsor är känsligare för albumin och är extremt låg känslig för andra proteiner - beta-2 mikrooglobulin, immunoglobulin G. Bens-Jones-protein, kännetecknande för multipel myelom, detekteras inte alls med denna metod.

För att ställa in rätt diagnos kan studier tilldelas till mer exakt bestämning av typen av proteiner som utsöndras med urinen och svårighetsgraden av proteinuri:

 • Ekorre av daglig urin . Denna analys ger mer tillförlitlig information om nivån av proteinförlust.
 • Förhållandet mellan protein / kreatinin. På grund av komplexiteten i samlingen av urin under dagen kan denna metod fungera som en fullfjädrad analog, eftersom koncentrationen i kreatinin urin är en ganska stabil indikator.
 • Albumin / kreatininonförhållande. Det används för att diagnostisera mikroalbuminuri. Det är ofta ordinerat till sjuka diabetes för att spåra utvecklingen av diabetisk nefropati.
 • Elektrofores av serumproteiner och urin. Med denna analys är proteinerna uppdelade i fraktioner, vilket gör det möjligt att upprätta den rådande typen av protein. Ökningen av innehållet av beta-2 mikroglobulin vittnar om den rörformiga patologin, alfa-2-makrobulin - om hög typ av proteinuri. För myelomsjukdom karakteriseras en ökning av monoklonala immunoglobuliner (hög m-gradient).
 • Definition av Bens-Jones-protein. Detta protein är en lätt kedja av immunoglobuliner utsöndrade av tumörplasmaceller. Dess detektering indikerar multipel myelom eller makrooglobulinemi av Valdensstrem.
 • Immunofixering av urinproteiner. Utsedd med misstänkt paraproteinemi. Studien låter dig identifiera en hög koncentration av immunoglobulinljuskedjor (gamma, lambda, kappa).
 • Räkna indexselektivitet. För att uppskatta svårighetsgraden av det glomerformiga proteinet bestäms innehållet av proteiner med lågt (albumin, överföring) och en hög molekylvikt (immunoglobulin G). Övervägandet av proteiner med hög molekylvikt indikerar en uttalad skada på den glomerulära apparaten, vilket kräver mer aggressiv antiinflammatorisk terapi.

Dessutom utförs följande studier för att klargöra diagnosen:

 • Blodprov. I allmänhet kan blodprov, icke-specifika tecken på kronisk inflammation observeras - en minskning av nivån av hemoglobin, leukocytos, en ökning av ESO. Vid biokemisk analys av blod finns ökningen av koncentrationen av urea, kreatinin, c-reaktivt protein. För nefrotiskt syndrom karakteriseras en minskning av det övergripande proteinet, albumin, hyperlipidemi.
 • Allmän urinanalys. Eller OAM-indikatorer, såsom hematuri, bakterieruri, leukocyturi, hjälper ofta till differentialdiagnos. Med en mikroskopisk undersökning av urinsedimentet indikerar närvaron av njurepitelceller en njurtyp av proteinuri, den förändrade erytrocytmorfologin är karakteristisk för glomerulär patologi.
 • Immunologiska studier. I autoimmuna reumatologiska sjukdomar i blodet finns ett ökat innehåll av reumatoidfaktor och andra autoantoantiboder (anticytoplasmiska, antikroppar mot DNA, topoisomeras).
 • Ultraljud / ct njure. Ultraljudet i CT-njuren kan detekteras i njurparenchyma, expansionen av kopplömsystemet, närvaron av cyst eller räknare.
 • Röntgen. Hos patienter med reumatiska sjukdomar på radiografi av drabbade leder är det ofta sänkning av artikulär slits, den osteoporos. För myelomsjukdom på röntgen av plana ben (speciellt benen på skallen) är typiska områden av osteolys och osteotektion synliga.
 • Benmärgsforskning. Om patienten har kliniska och laboratorieskyltar av paraproteinemi (Valdensstrema makrooglobulinemi eller multipel myelom) är det nödvändigt att bekräfta benmärgsbiopsi, vid vilken plasma-cellinfiltrering, fibros, såväl som immunofenotypning för att bedöma uttrycket av tumörmarkörer (CD19 , CD20, CD38).
Diagnos av proteinuri

Diagnos av proteinuri

Korrektion

Konservativ terapi

Oberoende metoder för korrigering av proteinförlust med urin existerar inte. Det är nödvändigt att behandla huvudsjukdomen. Kortsiktigt proteinuri passerar självständigt och kräver ingen terapi. Ortostatisk proteinuri i den överväldigande majoriteten av barn försvinner när en pubertal period uppträder, ibland kvarstår till 18-20 år.

Patienter med diabetes föreskrivs en strikt diet med en gräns för produkter med högt innehåll av detekterbara kolhydrater och animaliska fetter. Med en interstitiell jade, provocerad av mottagandet av nefrotoxiska läkemedel, behövs brådskande avbokning. Också med olika patologier av proteinuri används följande läkemedel:

 • Insulin och sakharosuining ls. Med typ 1 typ 1 är de dagliga injektionerna av det korta och långverkande insulin obligatoriska. När typ 2, biguenides (metformin), sulfonylurea-derivat (glyibenklamid), är DPP-4-hämmare (Wildagliptin) föreskrivna.
 • Antibakteriella läkemedel. När pyelonefrit, antibiotika av penicillinrad (amoxicillin) utför cefalosporiner (ceftriaxone) urvalet. När cystit är Farometamol fosfomycin effektiv.
 • ACE-hämmare. Denna grupp av droger (leasing, perindopril) har en nephroprotektiv effekt och är ordinerad till alla patienter med nefrotiskt syndrom, speciellt patienter med diabetisk nefropati.
 • Glukokortikosteroider. Hormonella medel (prednison, metylprednisolon) har en antiinflammatorisk och immunosuppressiv effekt. De används vid behandling av glomerulonefrit och nästan vilken reumatologisk patologi.
 • Cytostatisk. Cytostatiska läkemedel (azatioprin, cyklosporin) används i svåra former av glomerulonefrit, obskyr vaskulit när steroidmonterapi visar sig vara ineffektiv.
 • Kemoterapi. Patienter med bekräftad paraproteinemi visar kemoterapeutiska kurser. Kombinationer av alkyleringspreparat (klorambucil), analoger av nukleosider (fludarabin) och monoklonala antikroppar (rituximab) föreskrivs. Med ineffektiviteten hos de angivna fonderna tillämpa Talidomide, Bortezomib.

Kirurgi

Med njurcancer eller polycystos är huvudtypen av behandling en kirurgisk operation (laparoskopisk eller öppen) - reducerande njure eller total nephrektomi. Vissa patienter med makroglobulinemi Valdensstrem eller multipel myelom är föreskriven transplantation av hematopoietiska stamceller.

Prognos

Persistent proteinuri, d.v.s. Urinen som detekteras med mer än 2 tester indikerar närvaron av en allvarlig sjukdom. Därför, när det upptäcktes omedelbart uppskattas för medicinsk rådgivning. Prognosen bestäms av huvudpatologin - den är gynnsam med en lätt form av en infektion av MVP, sjukdomen i minimala förändringar. Ett ogynnsamt resultat är mest karakteristiskt för snabba former av glomerulonephritis, onkologiska sjukdomar, monoklonal gammapaty.

Proteinet i urinen är ett formidabelt symptom som kräver detaljerad diagnos.

Proteinuri (albuminuri) eller utseendet av protein i urinen är ett ganska vanligt fenomen. Cirka 8% av befolkningen med urin per dag kännetecknas av 30 mg och mer albumin, och 1% lider av en tung form av patologi - makroalbuminuri, förlorar 300 mg protein med urin per dag.

Orsaker till proteinutseende i urin

 • Fysiologisk Vid vilken proteinets utseende i urinen är ett funktionellt särdrag hos kroppens arbete.
 • Träna stress , ökad proteinmetabolism och äter ett stort antal produkter som är rik på protein. Dessa situationer uppstår bland idrottare och kroppsbyggare, speciellt försöker bygga muskler på detta sätt.
 • Postural (ortostatisk) proteinuri Det förekommer med långvarig på benen eller går hos patienter som lider av ryggraden. Vertebralpelaren pressar den nedre ihåliga venen och stör blodtrycket i njurfartygen, vilket leder till utseendet på ett protein i urinen.
 • Graviditet - Proteinet i urinen är ett tecken på sen toxicos. En liten mängd albumin vid senare tidpunkt anses emellertid inte farligt.
 • Superkylning och överhettning av kroppen - I det här fallet finns det misslyckanden i njurens arbete som passerar på egen hand.
 • Stressigt proteinuri som härrör från psykologiska belastningar.

Patologisk, orsakad av det felaktiga arbetet i urinsystemet och patologier från andra organ:

 • Njur - I det här fallet är utseendet på ett protein i urinen orsakat av patologier av det excretory-system - Jade, som började njursvikt, pyelonefrit, urolithiasis, tumörer, cystit, njure tuberkulos, diabetisk njurskada.
 • Preenal - Visas vid hög koncentration av protein i blodet, vilket inte har tid att filtrera njurstrukturerna. De frekventa orsakerna till ett sådant tillstånd är maligna benmärgstumörer, förstörelsen av röda blodkroppar, myopati (muskelstörning), leukemi.
 • Överträdelse - Visas i urinen för sjukdomar, som inte bara påverkar njurarna utan också hela organismen. Albuminuri kan förekomma i hjärtsvikt, berusning, infektioner, hypertensiv sjukdom, metaboliska störningar.

För att avslöja anledningen till att proteinurierna, måste du hänvisa till urologen, som kommer att utföra en undersökning. I vissa fall behöver du samråd med andra specialister - gynekolog, onkolog, hematolog, terapeut, Phthisiartra.

Vilka symtom åtföljer proteinuriet

 • Euchness .
 • Dåligt tillstånd - Yrsel, svaghet, huvudvärk, feber, dålig aptit.
 • Blödning, bias på huden.

Ibland förändras urinens utseende, vilket blir lerigt och förvärvar en rödaktig nyans orsakad av en blandning av blod.

I ljusa fall fortsätter utseendet på ett protein i urin asymptomatiskt, manifesterat endast med en laboratorieundersökning av urin. Men i det här fallet måste du konsultera en läkare och ta reda på orsaken till detta fenomen.

Vad är farligt proteinutseende i urinen

Eftersom proteinföreningar är involverade i en mängd olika metaboliska processer och används av kroppen som ett byggmaterial, kan deras förhöjda avlägsnande med urin ha obehagliga konsekvenser:

 • Koncentrationen av proteiner som reglerar vattenhalten i kroppen reduceras, vilket leder till svällningar . Ursprung med urinalbumin, ansvarigt för blodkoagulering orsakar blödning och utseende på blåmärken, vars ursprung som patienten inte kan förklara.
 • Förlust av proteiner - Immunoglobuliner - leder till minskningen i immunitet och frekvent infektion med infektionssjukdomar.
 • Brott mot ämnesomsättning som orsakas av felaktiga proteinbytar till ödem och blödning i olika organ.
 • Den ökade bördan på njuren i samband med behovet av att filtrera en stor mängd proteinledningar Till njursvikt . Tunga njursjukdomar uppstår i förgiftning och infektionssjukdomar.

Vilka undersökningar utförs när protein detekteras i urinen

Vanligt och biokemiskt blodprov. Studier diagnostiserar störningar hos njurarna och andra organ, och identifierar också anemi orsakad av kollapsen av de röda blodkropparna. I leukes finns blastceller i analyserna. Vid misstanke om myelomsjukdom utförs blodprov på paraprotein.

Allmän urinanalys, om nödvändigt, provet på vintern.

Trefoterat prov, utsedda med albuminuri som orsakas av det urogenitala systemets nederlag. Patienten urinerna först i det första glaset, och sedan i det andra och i den tredje:

 • Patologiska förändringar I alla tre proverna Ange njurskador eller tumörprocesser. När tumörer i urinen kan detekteras blod.
 • Avvikelse från norm I det första glaset - vid uretrit.
 • Om de starkaste förändringarna detekteras I den andra delen - patientens cystit eller prostatit.
 • Avvikelse I det tredje urvalet Ange ett isolerat nederlag av beröringens prostata och inflammation.

Ultraljud av njurarna, prostata och urinblåsan visar lokaliseringen av det patologiska fokuset, det upptäcker stenar och tumörer som orsakar ett brott mot urinvägarna.

Efter att ha tagit fram orsaken till utseendet på ett protein i patientens urin skickas de för behandling till en urolog eller annan specialist. Med Albuminuria, som uppstår mot bakgrund av graviditet, behöver en kvinna samråd med gynekologen och ultraljudet på fostret. Behandlingen är föreskriven beroende på den identifierade patologin. Efter den utförda behandlingen utförs testundersökningar.

Om läkare

Registrera dig för receptionen till läkare av obstetriker-gynekologer av den högsta kategorin - Erhan Karolina Pavlovna och Maysuradze Lian Georgiejeda idag. Vi kommer att göra allt för att ta dig så fort som möjligt. Rainbow Clinic ligger i Vyborgs distrikt i St Petersburg, bara några minuters promenad från Ozerki tunnelbanestationer, Enlightenment Avenue och Parnass. Se kartan.

Kan lita på! Denna artikel testas av läkaren och är av allmän information, ersätter inte specialistens samråd. För rekommendationer för diagnos och behandling behövs en läkare.

Läkare obstetriker-gynekolog, läkare ultraljud (WSD)

Erfarenhet: 15 år

Gynekologkonsultation - 1200 RUB.

Protein i urin

Protein i urin  - Allvarlig överträdelse i kroppen. En frisk person i urinen har inte ökad mängd protein. I en koncentration av högst 0,03 g / l, såväl som i närvaro av spår i den fysiologiska vätskan - är problemet inte värt slaget, men om det efter att ha passerat testerna överstiger siffrorna denna norm - bör man snabbt samråda med en specialist. Innan du skickar test, äter inte acetazolamid, klerisk, aminoglykosid och andra läkemedel.

Urolog  - Det här är en läkare som behandlar problem med urogenitala systemet. I den moderna världen, särskilt med stadens livsstil, lider många människor av sådana sjukdomar. Men urologi gick långt framåt, erkänner tidsförutsättningarna för sjukdomen, genomföra en kvalitativ undersökning och föreskriva adekvat behandling, vilket snabbt eliminerar personen från obehag och besvär, återvänder till ett hälsosamt liv.

Orsaker till proteinutseende i urin

Ofta Protein i urin  Hitta kvinnor i position. Det är inte nödvändigt att oroa sig mycket, men det är bättre att samråda med din läkare. Typiskt framträder proteinet på grund av stress- eller hormonella misslyckanden, liksom på grund av ökningen av livmoderns storlek. Dessutom märktes proteinet efter att ha tagits i mat av råa ägg eller färska mejeriprodukter.

Innan du skickar test, bör du inte äta sådana produkter. I alla andra fall är orsaken till att njurarna och organens funktion fungerar, vilket ackumulerar och tar bort urinen:

 • patologi;
 • Cancerutbildning inom njurar och urinvägar;
 • hjärncussion;
 • epilepsi;
 • konsekvens av stress;
 • superkylning.

Dessutom märktes en ökad mängd protein i idrottare på grund av användningen av protein och tunga belastningar. Observera läkarnas rekommendationer: Du bör gå till en inspektion till urologen en gång om året åtminstone för att klara ultraljuds njurar, leda inte ett sexliv med slumpmässiga partners, balanserat att mata, fortsätt flytta livsstil och undvika stress.

Registrera dig för ett samråd till urologen, du kan få våra konsulter via telefon

+7 (495) 125-49-50

Vad är farligt protein i urinen?

Enligt den fysiologiska strukturen signalerar det patologiska avvikelsesystemet som indikerar utseendet på ett protein i urinen, reaktionen av dess ökade bortskaffande från celler och vävnader. Detta fenomen finns i störning av filtreringsförmågan hos njurvävnadsmembran. Tillsammans med proteinet från blodomloppet kan röda blodkroppar tvättas ut, vilket leder till utseendet av tecken på anemi och förändrar halmskuggan av urin på blod.

Eftersom proteinstrukturernas deltagande i den funktionella aktiviteten hos nästan alla delar av kroppen är avgörande, inklusive stabilisering av skyddsparametrar, allergiframkallande och infektiös konfrontation, vilket säkerställer hormonbalansen etc. har deras viktiga förlust negativa konsekvenser.

Bristen på en tillräcklig proteinivå i blodet har en negativ inverkan, både på funktionaliteten hos de enskilda strukturerna i det inre rymden och på hela systemets verksamhet, vilket leder till överträdelsen av hela kroppens hemostas. Det hotar att sakta ner alla återhämtningsfunktioner i organ och system, som väsentligt skjuter upp återhämtningsprocessen.

Symptomatik av sjukdomen

Om en person är uppvuxen Protein i urin Detta indikerar urologisk sjukdom. Med följande symtom, kontakta en högkvalificerad tekniker:

 • snabb trötthet
 • benvärk;
 • yrsel;
 • trötthet, spridning och sömnighet;
 • En förändring i urinfärg - den förvärvar en mer vit nyans;
 • Frys och feber är symtom förekommer i närvaro av en hög grad av protein.

Nyfödda har också ökat protein, men det borde inte vara rädd här och borde vara. När allt kommer omkring är hans frånvaro inte fel. Därför bör protein kontrolleras, både barn och vuxna och vid de allra första symptomen som ska se läkaren.

Fysiologisk gräns för norm

Med ett hälsosamt funktionellt tillstånd hos organismen, hos män och kvinnor når det kvantitativa innehållet i proteinet i urinen 0,14 g i en flytande liter utan att peka på njurdysfunktionen. Vid överskridande gränserna för värdet till tröskeln på 0,33 g / dm 3, det finns en utveckling av patologisk avvikelse i form av en sjukdom, vars nuvarande indikator är proteinuri.

Patologi kan ha en lätt form av flöde, medel och tung. I barnens åldersgrupp kan normen för proteiner i urinen ha en gräns på 0,036 g i liter, dess ökning till 0,1 g / dm 3Diagnerar den måttliga formen av proteinuri. Under fosterperioden flyttas det normaliserade proteingränsen i urinen till ett värde av 0,03 g i liter. En mer betydande ökning vittnar om utvecklingen av en patologisk störning i urinsystemet eller urinavfallet.

En indikator på förändringen av proteinhastighetens gräns är i stort sett olika patologier, eller en temporärt manifesterad avvikelse som har en överlämnande karaktär. En sådan form av proteinuri observeras i en feberaktig stat eller signifikant förlust av vatten, spänningsspänning, brännskador eller långsiktig superkylning. Hos män observeras närvaron av ett protein i urinen i den hårda fysiska aktiviteten.

Metoder för laboratoriedetektering av patologi

Proteinuri diagnostiseras enligt resultaten av laboratoriebekräftelse av kvantitativet som överstiger det tillåtna tröskelvärdet för det protein som är närvarande i urinen. Tekniken revisas på sin molekylvikt, enligt vilken filtreringsparametrarna för njuremembranen utvärderas. Det överskattade värdet av molekylvikten av proteiner signalerar en allvarlig skada på njurvävnaden med en överträdelse av dess funktionella förmåga.

Enligt laboratorieförslutningen diagnostiserar närvaron av protein och leukocyter i urinen den inflammatoriska processen och den kombinerade ökningen av proteinkoncentrationer och närvaron av röda blodkroppar indikerar den traumatiska skadorna på urinvägarna. Det finns en betydande mängd tekniker för kvantitativ och högkvalitativ definition av protein i urinen, användningen av en specifik sätts av läkaren, beroende på de enskilda parametrarna för de aktuella patologiindikatorerna.

Modern medicin gör det möjligt att behandla sjukdomar i det urogenitala systemet operativt och mycket hög kvalitet. Klinikerna använder många undersökningsmetoder. Bland dem är Bens-Jones-metoden och metoden för att bestämma proteinklyvningsprodukter och indikatorpapper och en enhetlig metod för Brandberg-Roberts-Stolnikov, liksom en buretmetod och en fotoelektrocolorimeter.

Kan proteinet i urinen i ett barn?

Njurfunktionen i barnet innefattar att filtrera innehållet i blodomloppet från den toxiska och onödiga komponentorganismen, vars molekylär storlek är definitivt liten.

Dessa ämnen inkluderar:

 • urinsyra;
 • urea;
 • Indican;
 • ammoniumsalter;
 • Kreatin och andra.

Samtidigt absorberas de användbara och nödvändiga komponenterna i blodkomponenterna, nämligen glukos- och aminosyror, genom njurkanalmembranet i det primära steget av urinfiltrering, som bildar en plasma, i frånvaro av proteiner med hög molekylvikt i Det. För det dagliga intervallet genom de nyfödda knopparna transporteras ca 50 dm 3Den primära urinen, men den sekundära vätskan står redan ut genom systemet, bestämmer komponenterna i diuresis per dag.

På en vuxen är det dagliga intervallet avyttrat ca 180 dm 3Vätskor vid primärfiltreringssteget, medan den totala volymen av diuresis per dag är i genomsnitt två liter. Vid barnåldern beror den här siffran på barnets övergripande tillstånd, dess vikt och ytskyddsområde. Med statens välbefinnande och barnets fulla hälsa i sin urin är proteinet helt frånvarande, men även mindre spår inom upp till 0,03 g i Lytra är inte en indikator på utvecklingen av patologi.

Behandling och förebyggande

Den prioriterade uppgiften för någon person är aktuell övervakning av indikatorerna för sitt eget välbefinnande och de tecken på att kroppen signalerar de befintliga patologiska problemen. När de upptäcks rekommenderas det att besöka urologen och gå igenom de nödvändiga typerna av diagnostisk bekräftelse på kroppens välbefinnande.

Detta tillvägagångssätt kommer att bidra till att upprätta orsaken till proteindetektering i urinen och välja den optimalt effektiva metoden för snabb återhämtning, vilket helt eliminerar det aktuella patologiska problemet. Mot bakgrund av diabetes mellitus under proteinuri, kommer läkaren att rekommendera en dietjustering, med en förhöjd nivå av vaskulärt tryck, dess konstanta kontroll är nödvändig, mottagningen av stabiliserande läkemedel, liksom begränsningen av socker, salt och rik mat.

Den konservativa formen av normalisering av proteingränsen i urinen innefattar sängregimen, ett visst dietbord och korrigerande läkemedelsterapi, nämligen kortikosteroider, antiperscript, ACE-hämmare, cytostatik och andra.

När man diagnostiserar ett protein i urinen, som indikerar utvecklingen av den inflammatoriska processen, måste bildandet av fasta konglomerat, som har medfödda defekter i njurens utveckling, systematiskt observeras i profilspecialisten.

Hjälp specialister på vår klinik

Det viktigaste är att du behöver göra är att följa ändringarna i kroppen och att upptäcka problem i tid. Konsultera sedan en läkare som kommer att genomföra en grundlig objektiv undersökning, om det behövs, utser ytterligare analyser, kommer att berätta om skälen att eliminera inte bara symptom, utan även kärnan i sjukdomen.

Specialister av det tvärvetenskapliga centrumet "Doctor Plus" i Moskva är alltid glada att tillhandahålla det önskade utbudet av profilhjälp till patienter i alla åldersgrupp, inklusive samråd med urologen och en laboratorieundersökning av urin. Kliniken har flera grenar geografiskt utspridda runt i staden, vilket gör att du kan välja att besöka det mest acceptabla alternativet på dess läge.

Priser för urolog i Moskva
Primärmottagning av urologen 900. Puble
Upprepande urolog 700. Puble
Ring urologen till huset 2 800. Puble
Ultraljud njurar 1 000 Puble
Urinanalys för protein 600. Puble

Artikeln är inte en medicinsk styrelse och kan inte fungera som ersättare för råd med en läkare.

En av avvikelserna i den övergripande urinanalysen är närvaron av en ökad proteinivå.

En mer exakt bestämning av proteinkompositionen av urin möjliggör en biokemisk studie av urin. Detta tillstånd kallas proteinuri eller albuminuri.

Hos friska människor bör proteinet i urinen vara frånvarande eller upptäckt i extremt mindre kvantiteter. Därför, när en hög nivå av protein detekteras i urinen, krävs omedelbar ytterligare diagnos.

Protein i urinen - vad betyder detta?

Oftast framträder förhöjda protein i urinen med inflammatoriska processer i urinvägarna. Det betyder vanligtvis att njurens filtreringsfunktion är trasig som ett resultat av partiell förstörelse av njurbäckenet.

Detta händer emellertid inte alltid. Ibland framträder proteinuri med helt friska njurar. Det kan förbättras svettning vid förhöjda temperaturer när en person är sjuk med influensa eller ARVI, förstärkt fysisk ansträngning, användning före analysen av en stor mängd proteinmat.

Fysiologiskt och funktionellt proteinuri

För fysiologiskt proteinuri kännetecknas en ökning av proteinhalten på morgonen urinen av en nivå som inte överstiger 0,033 g / 1.

Och så varför kan proteinet i urinen? Detta underlättas av sådana faktorer:

 • svår fysisk ansträngning;
 • överskjutande insolation;
 • superkylning;
 • ökar nivån av norepinefrin och adrenalin i blodet;
 • Överdriven användning av proteinmat;
 • stressiga stater
 • Långvarig palpatorundersökning av njuren och buken.

Den fysiologiska ökningen av innehållet av protein i urinen i ett barn eller hos en vuxen är inte en orsak till spänning och kräver ingen speciell behandling.

Orsaker till ökat protein i urinen

Den höga mängden protein i urinen är en av de otvivelaktiga tecknen på kränkning av den normala driften av njurarna som orsakas av någon sjukdom. En ökning av mängden protein i urinen kan åtföljas av olika sjukdomar - de är just den främsta orsaken till ökningen av proteinet i urinen.

Dessa sjukdomar inkluderar:

 • Polycystisk njure;
 • pyelonefrit;
 • Glomerulonefrit;
 • Amyloidos och slitbanan tuberkulos.

Njurarna kan påverkas igen med vissa patologier av andra organ och system i kroppen. Oftast är njurfunktionerna brutna på:

 • hypertensiv sjukdom;
 • diabetes;
 • Gravid kvinna (nefropati);
 • Ateroskleros av njurartärer.

En annan grupp av skäl som förklarar varför protein uppträdde i urinen - inflammatoriska sjukdomar i den nedre urinvägarna och sexuell sfär:

 • cystit;
 • uretrit;
 • Prostatit hos män;
 • inflammation av urinrör;
 • adnexit, cervicit, vulvovaginit hos kvinnor.

Dessa är de vanligaste orsakerna till protein i urinen. Endast genom att spendera mer djupdiagnostik kan bestämmas varför mycket protein uppträdde i urinen och vad det betyder i ett visst fall.

Normen för proteiner i urinen

Om patienten förbereder sig för att passera analysen av proteininnehållet, bör det inte tas på tröskeln till acetazolamid, klerisk, aminoglykosid och andra läkemedel. De påverkar direkt proteinkoncentrationen i urinen.

Hos friska människor borde inte vara. Det händer att endast en liten mängd visas. Om koncentrationen i kroppen inte är mer än 0,03 g / 1, är det inte läskigt. Men med avvikelser från denna takt är det nödvändigt att oroa sig.

Proteinuri är detektering av protein i koncentrationer i urinen i koncentrationer som är större än märket på 0,033 gram / liter. Med hänsyn till de dagliga oscillationerna av utsöndring (val) av proteinet med urin (det maximala antalet faller under dagtid), utförs en analys av daglig urin för att bedöma omfattningen av proteinuri, vilket gör det möjligt att bestämma den dagliga Proteinuri.

Baserat på globala medicinska standarder är proteinuri uppdelat i flera former:

 • 30-300 mg / dag protein - ett sådant tillstånd kallas mikroalbuminuri.
 • 300 mg - 1 g / dag - Enkel grad av proteinuri.
 • 1 g - 3 g / dag - mittenformen.
 • Över 3000 mg / dag - allvarligt stadium av sjukdomen.

Så att analyserna är korrekta och omedvetna, borde du samla urin korrekt. Som regel är samlingen gjort på morgonen när du bara vaknade.

Symptom

En tillfällig ökning av proteiner i urin ger ingen klinisk bild och flyter ofta utan symptom.

Patologiska proteinurier är manifestationerna av sjukdomen, vilket bidrog till bildandet av proteinmolekyler i urinen. Med en förlängd kurs av ett sådant tillstånd hos patienter, oavsett ålder (hos barn och ungdomar, kvinnor, män), finns det följande symtom:

 • ömhet och smörjning i lederna och benen;
 • svullnad, hypertoni (tecken på att utveckla nefropati);
 • molnig urin, detektering av flingor och vit plack i urinen;
 • muskelsårighet, konvulsioner (speciellt natt);
 • Pallor av hud, svaghet, apati (symtom på anemi);
 • sömnstörningar, medvetande;
 • Öka temperaturen, ingen aptit.

Om den övergripande urinanalysen visade en ökad mängd protein, är det nödvändigt att studera i en eller två veckor.

Protein i urinen under graviditeten

Detekteringen av protein i urinen under den tidiga graviditetsperioden kan vara ett tecken på en dold patologi av njurarna, som var i en kvinna redan före graviditetens förekomst. I det här fallet måste hela graviditeten observeras från specialister.

Proteinet i urinen i den andra hälften av graviditeten i små mängder kan uppstå på grund av den mekaniska klämningen av njurväxande livmodern. Men det är nödvändigt att eliminera sjukdomarna hos njurarna och gravida gravida sjukdomar.

Vad är farligt högt protein i urinen?

Proteinuri kan manifestera sig förlusten av olika typer av protein, därför varieras också symptomen på proteinbrist. Med förlusten av albumin minskar onkotisk tryckplasma. Detta manifesteras i ödem, förekomsten av ortostatisk hypotension och en ökning av koncentrationen av lipider, som endast kan reduceras under tillståndet av korrigering av proteinkomposition i kroppen.

Med överdriven förlust av proteiner som ingår i komplementsystemet försvinner motståndskraft mot smittämnen. Med en minskning av koncentrationen av prokoagulerande proteiner störs blodkoaguleringsförmågan. Vad betyder det? Detta ökar avsevärt risken för spontan blödning, vilket är farligt för livet. Om proteinurierna ligger i förlusten av thyroxincoliv globulin, är nivån av fri thyroxin ökande och funktionell hypotyroidism utvecklas.

Eftersom proteiner utför många viktiga funktioner (skyddande, strukturella, hormonella etc.) kan deras förlust i proteinuri ha negativa konsekvenser på något organ eller ett system av kroppen och leda till ett brott mot homeostas.

Behandling

Så, de möjliga orsakerna till protein i urinen är redan klargjort och nu måste läkaren föreskriva lämplig behandling av sjukdomen. Det är felaktigt att säga att det är nödvändigt att genomföra en proteinbehandling i urinen. När allt kommer omkring är proteinuri bara ett symptom på sjukdomen, och läkaren ska ta itu med orsakerna som orsakade detta symptom.

Så snart effektiv behandling av sjukdomen börjar, kommer proteinet i urinen gradvis att försvinna helt eller dess belopp kommer att minska kraftigt. Fysiologisk och ortostatisk behandling Proteinuri kräver inte alls.

Добавить комментарий