Så här ändrar du temperaturen på larmstjärnan A91 - Författare

StarLine A91 Dialog - Instruktioner på ryska

Så här ändrar du temperaturen på larmstjärnan A91

Installation av bilalarm bör göras av kvalificerade specialister. Biltalarm är en komplex teknisk enhet som involverar anslutningen till de elektriska kretsarna i bilen i samband med motorns operation.

Vi rekommenderar starkt att du har en nyckelkedja från bilalarm på en bunt med nycklarna från bilen.

Om en ikon varnar om utmatningen av batteriet som varnar nyckelringen på displayen, ta steg för att byta ut batteriet. Vi rekommenderar att du lagrar ett nytt reservbatteri i bilen, håller fabriksförpackningen.

Läs noggrant den här instruktionen och ägna särskild uppmärksamhet åt de sektioner som är markerade med tecknet. (!) .

Obligatoriska säkerhetsåtgärder vid användning av motorns startfunktion

Det måste komma ihåg att bilen är ett medel för ökad fara. Avsnitt 12.8. Vägreglerna säger: "Föraren kan lämna sin plats eller lämna fordonet om de tas av nödvändiga åtgärder som utesluter spontan rörelse av fordonet eller använder den i avsaknad av en förare."

Innan du använder en bilalarmstjärna A91 läser dialogen noggrant åtgärderna för säker användning av funktionen för fjärrkontrollen eller den automatiska motorns lansering som beskrivs nedan.

 1. Parkera alltid en bil på ett öppet, välventilerat område.
 2. Lägg alltid bilen på parkeringsbromsen, som ska vara i gott skick och eliminera möjligheten att flytta bilen.
 3. Om du lämnar bilen, var noga med att installera styrspaken i den automatiska överföringen i parkpositionen och växelspaken i den manuella växellådan - till det neutrala läget.
 4. Om en manuell växellåda används i din bil, innan du slår på funktionen för fjärrkontrollen eller den automatiska motorns start, var noga med att förbereda processen för att starta motorn - "Software Neutral".
 5. Kör aldrig bilmotorn i frånvaro av en förare om någon är framför bilen eller bakom den.
 6. Överför aldrig bilalarmhanteringsspår till barn, liksom andra personer utan deras preliminära förtrogenhet med denna instruktion.
 7. På bilar med manuell växellåda rekommenderas det inte att vara fjärransluten eller automatisk start av motorn om bilen ligger utanför synlighetszonen, och den automatiska larmanvändaren kan inte styra motorns startprocess.
 8. Innan du inkluderar fjärrkontrollen eller den automatiska motorns startfunktion:
 • Se till att bilens gott skick
 • Se till att det finns tillräckligt med bränsle, olja, kylvätska, etc.;
 • Ställ in driftsparametrarna för salongvärmaren (luftkonditionering), glasuppvärmning och andra tillbehör för de nödvändiga nivåerna;
 • Installera en regulator för att blåsa en salong på luftcirkulationen, vilket gör det möjligt att värma mer effektivt eller kyla luften i bilen.

Introduktion

En källa: http://mobilradio.ru/information/manuals/starline-a91-dialog.htm.

Sidan Starline A91.

Så här ändrar du temperaturen på larmstjärnan A91

:

 • Allmänna larmbehov
 • Karaktäristiskt larm Starline A91
 • Information om säkerhet och tekniska specifikationer
 • Viktigt larmfunktioner Starline A91
 • Starline A91 larmtillförsel komplett
 • Beskrivning Alarmlarm A91 utmaning
 • Ställa in komfortlägena Starine A91
 • StarLine A91 ALARM Autorption Setup
 • Ställa in Starline A91-signalering Turbotimer

Allmän beskrivning av larm

StarLine A91 Dialog Alarm är ett modernt automotive-säkerhetssystem med ett "snabbt dialogrutor" -styrningssystem och en motor autorun-funktion. "Snabb dialog" - Kontrollkoden med individuella krypteringsnycklar eliminerar den intelligenta elektroniska hackningen.

Hon är en representant för producentens budgetfamilj. Trots detta utförs intergummianslutningen i 8 kanaler från sändarens transceiver. Säkerheten för ett dialogprov, den flytande kanalmetoden och en 128-bitars kod motsvarar säkerheten. Varje gång du skickar en signal till en nyckelkedja eller vice versa, producerar anti-thyt-systemstjärnan ett automatiskt val av alternativ frekvens.

Trots det smala spektrumet av transceiveröverföring och det utdöda urvalet av selektiva typsignalen har A91-utvecklarna arbetat med radiokedjan för A91-anslutningen med huvudenheten. Lösningen av en sådan nivå, känd under den tekniska termen "-metoden för att expandera spektret med en hoppliknande perestroikafrekvens, används för första gången i världen i systemet med signalstyrsystem och är en mycket signifikant komplikation av några försök att hacka kod.

StarLine-stöldsystem A91-modellen ger installationsprocessen på bilar. Vi får ett skattealternativ, ett mycket pålitligt, enkelt och universellt säkerhetssystem.

Här kan du se antingen Ladda ner instruktioner

StarLine A91 Säkerhetsfunktioner

 1. Silent säkerhetsläge, liksom ett ljudsignalläge;
 2. Alternativet slår automatiskt på säkerhetssystemet.
 3. Inkludering av skydd utan användning av Keyfob och med en arbetsmotor;
 4. Produkten av automatisk diagnostik när skyddsläget är påslagen;
 5. Stäng av skydd med ljud eller utan;
 6. Inaktivera motorns lås i två steg.

Det viktigaste kännetecknet i det här larmet bland annat i samma priskategori kan noteras:

 • Förekomsten av en lämplig dialog 128-bitars kontrollkod, genom vilken ingen av de kända kodgrören inte kan göras (enheter för att läsa systemkoden);
 • Ergonomi och motstånd mot extremt väder.
 • För ett sådant pris kommer det att vara svårt att hitta en mer frost- och värmebeständig säkerhetsanordning för din bil, och batterikapaciteten tillåter att larmet fungerar i skyddsläget i en och en halv eller två månader.
 • Du kan vara säker på att i signalens zon, och det här är från 800 till 1000 meter, kan det inte finnas några avbrott i larmets funktion - all radiointerferens, som ofta uppstår i stadsmiljöer, kommer att hållas med hjälp av en specialiserad sändtagare;
 • Larm och nyckelring arbetar med modern programvara som väsentligt ökar systemets hastighet än på mer föråldrade modeller

Startline A91 Funktionell med Autorun uppfyller alla angivna särdrag - modern programvara som är associerad med maskinvaruegenskaper ger produktivitet och hög grad av fordonsskydd. Alla funktioner kan delas upp i två delar: på säkerhetsfunktioner hos enheten och på servicefunktioner (huvudsakligen förknippade med användningen av nyckelfob). Alla servicefunktioner kommer att beskrivas i detalj i lämplig undertexter.

Startline A91 ALARM Anslutningsschema med Automotive

Så här ändrar du temperaturen på larmstjärnan A91

Många säkerhetssystem har ytterligare alternativ och möjligheter som underlättar livet till deras ägare. Till exempel är StarLine A91 Autorun. Dessutom kan den installeras på vilken bil som helst, inklusive sådana modeller som en VAZ 2110 eller 2114. Diagrammet att ansluta bilalarmet är ganska enkelt och kan utföras i garaget. Detta kommer att kräva:

 • Uppsättning av ett säkerhetssystem;
 • En uppsättning verktyg inklusive borr, övningar, skruvmejsel, etc;
 • Lödtillbehör: Lödlampa, lödd, tenn, kolofonium;
 • Isol, krymprör och industriell hårtork.

Diagrammet visas i figuren nedan.

För fjärrmotorstart måste du ansluta en speciell sexkontaktkontakt. I det här fallet är ledningarna anslutna i en viss ordning.

 • Röd kabel (+ 12V) går till det centrala låset;
 • Gul (ign1) - kabel för tändlås;
 • Två svarta ledningar är anslutna till starteren (tjock) och tändlås (tunn);
 • Blå och grön är inte ansluten.

Hur man gör autorun med knappar

Efter att den korrekta installationen av bilen kommer att kunna hålla en fjärranslutning. Dessutom kommer ett antal funktioner för programmering att vara tillgängliga. StarLine A91 kan konfigureras till autorun på temperatur, väckarklocka, tid eller laddning av ett batteri. Nedan är den video där den förklaras vilka knappar måste tryckas.

Ägaren kan också starta motorn på distans när som helst, om det finns en nyckelkedja. Nyckelkombinationen i det här fallet är en lång tryckning på den första nyckeln (till pipen), och sedan en kort klick på den tredje knappen. Samtidigt måste bilen sättas på neutral (för modeller med den manuella överföringsutrala programmeringen), är handbromsen åtdragen och alla dörrar är blockerade.

Ställa in Starline A91-larmet på autoruntid

Säkerhetssystemet har en funktion att ställa in fjärrstartstiden. Med den här funktionen kan du starta en motor på en viss timme, samt värma den till ankomsten av ägaren. Om det första startförsöket misslyckades, ökas nästa gång starttiden med 0,2 sekunder. Efter fyra misslyckade försök på nyckelringen kommer den lämpliga varningen.

Hur man ställer in tiden för autorun

För att funktionen ska kunna fungera korrekt måste du sätta rätt tid på nyckelkedjan. När du behöver ange programmeringsläget, genom att trycka på VALET-serviceknappen i stugan sex gånger (när tändningen är avstängd). Efter att ha vridit nyckeln till ON-läge, publicerar bilen 6 ljudsignaler.

Klicka nu på serviceknappen tre gånger, vilket gör det lämpliga programmeringsläget. För varje tryckning reagerar maskinens ljudsignal. Efter det, inom tio sekunder, på nyckelringen, måste du trycka på önskad knapp (den första tangenten - varannan två timmar, den andra - tre timmar, den tredje - fyra timmarna). Bekräftelse av förfarandet kommer att inträffa oberoende.

Slå på Starline A91-signalering i tid

Vid de kalla klimatförhållandena är möjligheten till periodisk autoruntid extremt användbar. Och StarLine A91-systemet har den här funktionen. För att slå på det är det nödvändigt att trycka den tredje knappen tills den andra melodiska signalen. Därefter flyger den vänstra ikonen på panelen. En annan tryck på knappen tre flyttar markören till fläktikonen, och den korta tryckpressen bekräftar valet.

Tid Autorun Shutdown

Om det behövs kan du neka den här funktionen. Avkoppling uppstår enligt följande:

 • lång (till den andra signalen) knappen 3 trycks in;
 • Markören flyttar till fläktikonen;
 • Deaktivering av funktionen utförs med kortvarig pressning på den andra knappen. Vid bekräftelse av den här bilen, strålkastarna två gånger strålkastarna och avger en signal.

Starta en motor för larm

Du kan konfigurera din egen start på motorn i larmkliniken. För att göra detta måste du först konfigurera dessa parametrar på keychain själv. Tryck på knappen 3 innan du spelar en liten melodisk signal. Därefter måste klockparametern på fjärrkontrollen fyllas. Två mer korta tryck gör att du kan gå för att ställa in larminställningarna. De önskade värdena ställs in genom att klicka på tangenterna 1 och 2.

För att aktivera Autorun-funktionen måste du konsekvent tryck på den tredje och första tangenten (efter det att klockikonen blinkar, det melodiska ljudet låter, och bilen kommer att svara på blixten av de övergripande signalerna). Med knapparna 1 eller 2 kan du ställa in den nödvändiga parametern. Då trycks den tredje knappen igen och efter nyckeln (bekräftelse på aktiveringen av väckarklockan). En annan lång pressning av den tredje knappen låter dig aktivera larmet Autorun-läget.

Ändra uppvärmningstid till Starline A91

Beroende på de valda inställningarna kan bilen värma upp 10, 20 eller 30 minuter. Denna parameter är programmerad efter att ha skrivit in serviceläge:

 • Stäng av tändningen och tryck på knappen VALET SERVICE sex gånger i kabinen;
 • Slå på tändningen, lyssna på sex ljudsignaler från bilen;
 • Två två gånger betjänad nyckeln klickas;
 • Nästa klickknappar Keychain definierar uppvärmningstiden (den första knappen är 10 minuter, den andra - 20, tredje - 30). Bekräftelse av kommandot görs automatiskt, tryck inte på något nog.

Så här förstorar du starttid med Starline A91

Det händer att maskinen inte börjar under kalla förhållanden, om starteren fungerar runt en sekund (fabriksinställningar Starline A91). I det här fallet kan du förlänga tiden för sitt arbete. Instruktionen är som följer:

 • När tändningen är avstängd måste du trycka på VALET-serviceknappen sex gånger för att gå till programmeringsläge;
 • Efter att ha vridit nyckeln (på) blinkar bilen sex gånger med dimensioner. Då måste du trycka på betjäntknappen i nio gånger;
 • Om du trycker på någon knapp på nyckelringen bestämmer startens hastighet (den första - 0,8 sekunder, den andra är 1,4 sek., Den tredje är 2,0 sekunder). Långt plus ett kort klick på den första knappen - 3,6 sekunder.

Så att startaren inte vrider när arbetsmotorn måste anslutas grå med en röd tråd på panelen Tachometer för automatisk stopp.

Ställa in larmstjärnan A91 på autorunstemperatur

Biltalarm har ett lanseringsläge vid låg temperatur, vilket är extremt användbart i kalla klimat. Det här alternativet är programmerat enligt följande:

 • Stäng av tändningen, tryck på VALET-tangenten sex gånger;
 • Vi slår på tändningen, klickar på Talet fyra gånger;
 • Nu kommer den första knappen på nyckelkedjan att ställa in parametern -5 grader, den andra - minus 10, den tredje är minus 18. Lång, och sedan är den korta tryckningen på den första knappen ansvarig för att ställa in parametern - 25 grader Celsius.

Så här ställer du in Autorun på motortemperaturen Keychain

Nu är de grundläggande parametrarna inställda, det förblir bara för att aktivera autorunfunktionen genom temperatur:

 • Tryck på en lång nyckel för en lång nyckel, upp till den andra melodiska signalen, som kommer att spela nyckelringen;
 • Två två gånger genom att klicka på den tredje knappen så att markören på displayen flyttas till ikonen med termometern;
 • För att aktivera måste du klicka på den första tangenten en gång.

Nu börjar bilen med temperaturägaren.

Avkoppling av autorun temperatur

Om ägaren till bilen länge lämnar eller automatisk lansering vid en temperatur är inte nödvändig, kan den här funktionen avlägsnas. Förfarandet sker på samma sätt:

 • Vi klickar på den tredje knappen under en lång tid (till den andra pipen);
 • Två två gånger klicka på den tredje tangenten för att kort för att flytta markören till termometerns piktogram;
 • Den andra knappen avaktiverar den här funktionen.

Startline A91 Alarm Operation Manual med Automotive

Det finns flera punkter som krävs för att aktivera Autorun-funktionen korrekt. Detta gäller inte bara för StarLine A91-systemet, men alla liknande larm. För att aktivera det här alternativet måste bilen sättas på neutral (för maskiner med automatisk växellåda - Parkeringsläge), handbromsen måste stramas och alla dörrar, huva och bagage - stängt tätt. Nedan är en detaljerad bruksanvisning.

Läs instruktioner

Varför Autorun Autorun inte fungerar

Ibland händer det att autorunfunktionen inte fungerar. Till exempel vänder startaren motorn, men den börjar inte. I det här fallet är det nödvändigt att kontrollera närvaron av bensin i tanken, såväl som batteriets laddning. I det första fallet är allt klart - det är nödvändigt att lägga till bensin. I den andra - att ladda batteriet.

Det är också möjligt att motorn inte tar tag i kylan och till och med starkt starta från nyckeln. I det här fallet kan du ställa in de inställningar där starttiden kommer att ökas. Du kan också minska intervallet mellan startförsök.

Men den vanligaste anledningen till att bilen inte börjar, blir banal ouppmärksamhet. Sådana skäl inkluderar överföringen som ingår (för fordon med automatisk växellåda Kör), olåst dörrlås, etc.

Det händer att bilen slutade börja eftersom systemet dåligt fångar signalen.

I det här fallet utfärdar nyckelringen information och skriver omedelbart ett fel. För att återställa protokollet måste du starta motorn från tangenten igen, dra åt handbromsen. Ta sedan nyckeln från tändlåset, öppna förardörren och aktivera larmet. Vanligtvis uppstår bilen igen att skydda, och OS7-felet försvinner helt enkelt. Det händer emellertid inte alltid. Om det inte hände måste du kontakta servicecenteret.

Vad händer om autorunen inte fungerar

Om bilen inte startar självständigt kan vissa problem lösas med egna händer. Till exempel, efter att du har bytt ut batteriet, slås klockan ner och alla inställningar flyger, vilket innebär att bilen inte börjar vid den tiden. Var säker på att det nya batteriet är installerat i konsolen är den korrekta klockan inställd.

Det är också nödvändigt att kontrollera konsolen själv. Det kan vara skadat - har sprickor på displayen, mekanisk skada eller trycket urladdat batteri. I det här fallet sänds inte signalen respektive fjärrstarten. För att förstå hur mycket nyckelkedjan är "att skylla måste du konfigurera lanseringen från telefonen (instruktionen beskrivs ovan). Om även efter det att problemet inte försvinner, måste du spendera noggrann diagnos.

Hur mycket är nyckelkedjan Starline A91 med Auto Start

Priset på säkerhetssystemet beror på konfigurationen av uppsättningen. Till exempel, i Moskva kostar billarm från 4 tusen rubel, och om det finns en GSM-modul ökar kostnaden till 9 tusen. För andra städer i Ryssland kan den här siffran variera.

Stad Kostnaden för Starline A91, tusentals rubel
Moskva 4-9
St. Petersburg 4,2-8,8.
Yekaterinburg 4,4-7
Saratov 3,5-6,8.
Volgograd 3.8-7.3

Recensioner

Gennady, 35 år gammal:

Nyligen tog bilen, det var redan Starline A91 installerad. Jag kommer att säga det - mycket avancerat bilalarm för dina pengar. Mycket bra feedback - på nyckelkedjan är det omedelbart klart vad som ingår, även om det finns en hel massa olika indikatorer. Och displayen själv med god belysning, även på en solig dag visar sig inte och förblir informativ. I allmänhet passar det helt, jag tror att det här systemet skulle lägga på en annan bil.

Mikhail, 38 år gammal:

Starline A91 valde efter lång reflektion. Jag säger att jag inte förlorade. På dina pengar är bara utmärkt larm. Det finns allt som kan vara autorun, feedback och turbo -mer, vilket är mycket viktigt för mig. Varje parameter är konfigurerad separat, vilket är bekvämt.

På morgonen dricker jag kaffe, och då går jag ut och sitter i en redan varm bil, tack vare autorunen. Och det är också coolt att du kan lägga GSM-modulen och hantera några funktioner direkt från telefonen. Det är verkligen bekvämt.

Speciellt för det pris där StarLine A91 beräknas.

Material Författare: Borisov Maxim

En källa: https://rus-avtomir.ru/beep/starline/avtozapusk-a91

StarLine A91 ALARM: Bruksanvisning, Autorun, Installation, Anslutning

StarLine A91 Dialog - Modernt bilalarm. Säkerhetsegenskaperna hos systemet är gjorda på innovativ teknik.

Användarmanual:

Installationsanvisningar Anvisningar

Ställa in nyckelfob, knappsbeteckning:

Knapp 1. • Aktivera ljudbekräftelsesäkerhetsläge (enkelpressning) • Aktivera skyddsläge utan ljudbekräftelse (sekventiell pressning) • Slå av / Slå på chocksensorn över nivåer (dubbeltryckning) • Låsningslås när tändningen är påslagen (singelpressning)

Knapp 2.

• Stäng av COP COP-läget (singelpressning) • Stäng av säkerhetsläget utan ljudbekräftelse (sequencering) • Slå av / Slå på en extra sensor över nivåer (dubbeltryckning) • Lås upp dörrlås när tändningen är påslagen (singel tryckning) • Stänger av anti-märkningsläget (två enstaka tryckning) • Avbryt larm (singelpress)

Knapp 3.

• Larm och temperaturstatus i bilen (singelpress) • Slå på "Sök" -läge och motorns temperaturkontroll (dubbeltryckning) • Aktivering av ett ytterligare kanalnummer 3 (sekventiell pressning) • Aktivering av markörvalet av följande funktioner: Automatisk lansering av väckning, automatisk lansering Timeru, automatisk lansering av avfall, serviceläge, turbotimer-läge, modimmobilisator, automatisk omkoppling av säkerhetsläget (lång tryckning) • Aktivera det aktuella inställningsläget, larmtid, timer, på / Av väckarklocka, timer

Knappar 1 och 2 i följd

• Inkludering av tyst skydd

Knappar 1 och 3 sekventiellt

• Motorlansering eller förlängning av driften av motorn som redan körs

Knappar 3 och 2 i följd • Aktivering av ytterligare kanalnummer 2

1 + 2 knappar samtidigt

• Slå på "PANIC" -läget (lång tryck när tändningen är avstängd) • Slå på anti-label-läget (lång tryck när tändningen är på)

Knapp 1 + 3 samtidigt

• Slå på låsknapparna Keychain (singlepress)

2 + 3 knappar samtidigt

• Stäng av låsknapparna Keychain (singlepress)

Kort tryckknapp - En tryck på vilken knapp som helst som varar mindre än 0,5 sekunder. Lång tryckknapp - Om du trycker på och håller knappen Keychain innan den melodiska ljudsignalen visas. Dubbel knapp pressad - Två tryckning på en knapp i 0,5 sekunder. Sekventiell tryckning av knappar - Två klick på en eller olika knappar. Den första pressen ska vara lång, den andra pressen är kortvarig.

Inställningstid med nyckelring:

1) Tryck och håll ned nummer 3-knappen till 1 Melodisk signal2) 1 Kort signal3) 2 Korta signaler

4) Klockknappen blinkar: Knapp nr 1 - Ökar avläsningarna, knappen # 2 - Minskar avläsningarna

Slår på autorunen:

Tryck på tangentkedjanummer 1 under en lång tid, sedan knappen nummer 3 kort.

Installera en Timer Autorun:

Timer Autorun-läge. En av typerna av automatisk motorstart. Gör det möjligt att utföra en periodisk start av motorn var 2, 3, 4 eller 24 timmar, beroende på valet.

1) Tryck kort på №32-knappen) Timerklockikonen blinkar: Knapp nr 1 - Ökar avläsningarna, knappen # 2 - Minskar avläsningarna

Installation av autorun temperatur:

Autostart-läge för temperatur. En av typerna av automatisk motorstart. När motortemperaturen minskar under det uppsatta tröskeln, börjar motorn automatiskt att värmas upp.

1) Tryck kort på №32) Temperaturikonen blinkar: Knapp nr 1 - Ökar avläsningarna, knappen # 2 - Minskar avläsningarna

Kopplingsschema:

Alexander Lobanovsky Kharkovsgradermatoovovenerolog

En källa: http://signalizaciya-starline.ru/modeli/signalizaciya-starline-a91.html.

Starta en bilmotor - Installation av bilalarm StarLine B9 Dialog

Innan du lanserar motorn med en nyckelring eller inaktiverar den automatiska motorns lansering rekommenderas det att du bekanta dig med flygfunktionerna i lanseringsfunktionerna.

Motor:

 1. För att framgångsrikt genomföra funktionerna för fjärranslutna eller automatiska motorlanseringar måste följande parametrar programmeras på installationsstadiet:

  - Bilväxellådan - Manual

  Överföring (RCPP) eller automatisk växellåda (automatisk växellåda). För att göra detta, på bilar med RCPP, är en svart slinga i ledningsnätet på den 18-poliga värden av den centrala enheten nödvändig. På bilar med automatisk slinga måste en högkontaktuttag på 18-polig kontakt sparas.

  - Typ av bilmotor - bensin eller diesel. För

  Detta loggar in på programmeringsläget för funktionen 2.10 och beroende på typ av motor, ställ in den nödvändiga startaren på efter att du har slagit på tändningen av motorns försök. För dieselmotorer för att den starter som behövs för uppvärmning - 4, 6, 10 sekunder. För bensinmotorer, behålls - 4 sekunder. - För fordon med startknappen - Program

  Funktion 8 (tabell 2) för alternativ 3.

 2. Fjärrmotorns start kan inte vara inbäddad: Tändningen är på, huven är öppen, parkeringsbromsen är avstängd eller fotbromsen trycks, den är inte helt förberedd för motorns start på bilar med

  RCPP.

 3. För en startcykel kan systemet ta 4 försök från motorn. Om, efter det 4: e försöket, är motorn inte tillräckligt, då på displayen med feedback (skelett, som den är i receptionen) visas "SP", och nyckelringen ger 4 pip, vilket indikerar slutet

  Försöker starta motorn. Fyra utbrott av dimensioner kommer att följa.

 4. Den maximala tiden för det första rullningsförsöket börjar programmeras när signaleringen är installerad0.8; 1,2; 1,8 sekunder eller 3,6 sek för vilken metod som helst för att styra operatören. Tiden för varje efterföljande rullningsförsök för en startcykel automatiskt

  Ökar 0,2 sekunder.

 5. Om motorn är igång tills startrullen upphör, stängs startaren tidigt.
 6. Om motorn körs kommer att stroke till den uppvärmda uppvärmningen, kommer den att genomföras

  Ny motorstartcykel.

 7. Den automatiska motorns startfunktion genom temperatur som ska slås på oavsett status för funktioner

  Bilmotor i väckarklockan eller med timer.

 8. Samtidigt möjliggör motorens funktioner automatiskt över väckarklockan och på timern är omöjlig. Läsning av den samtidiga påsättningarna kommer att resultera i den fråga som har aktiverats

  Den senare.

Förberedelse för lansering på växellåda med bil

Innan du lanserar motorn på bilar med RCPPNOCly, utför proceduren för "Software Neutral". Programneutralet är ett specifikt förfarande för boende, vilket garanterar vad i bilen förberedd för lansering, sänds omkopplingsknappen i ett neutralt läge. Följaktligen startar

Motorn är inte möjlig när överföringen är aktiverad.

Programvaruneutral Beroende på den statusprogrammerade funktionen 12 kan tabell 2 utföras

I två versioner automatisk eller kontrollerad nyckelring.

Inkludering av "Software Neutral" automatisk alternativ - bilalarmstjärnan B9 Dialog

Motor förberedd för lansering

Inkluderingen av "Software Neutral". Överföringskontroll Keychain.

Motor förberedd för lansering

Fjärrmotor Start Själv Single Glass Starline B9 Dialog

Innan du slår på läget, se till att huven är stängd. För automotive med en manuell låda utförs proceduren "Software Neutral". För bilar med automatiska

Styrspakslåda i parkens position.

För en startcykel kan systemet ta 4 försök från motorn. Om, efter det 4: e försöket inte kommer att träffas, då på displayen med en återkoppling (silt, att den är i receptionen) kommer att visas inskriptionen, och nyckelringen kommer att ge 4 pip, vilket indikerar slutet

Försöker starta motorn. Fyra utbrott av dimensioner kommer att följa.

1 minut före slutet av motorns uppvärmning visas R01 och 2-serien med 4 ljudsignalljud.

När motorns ände värms upp motorn och dess automatiska stopp visas 4 utbrott. Nadisplay Keychain visar R00-ikonen, 4 ljud kommer att utföras

Signal Keychain.

Automatiska motorlanseringar

Automatisk start av en väckarklocka (aktiverad med nyckelringen)

 • För att aktivera den automatiska motorns startfunktion för att ställa in larmet på larmet, kontrollerar du först installationen av installationstiden på nyckelringen. Programmera sedan larmklockan på motorns starttid och sätt på larmet. Vrid ett larmläge på nyckelringsdisplayen visas av ikonen. Efter att ha kontrollerat den aktuella tiden och ställ in larmet till serien knapparna 3 och 1-sökord, Ställ markören till ikonen och sätt på larmet. 1 Utbrott av dimensioner följer. Den melodiska pipen låter nyckelringen och visas på dess display, vilket indikerar tillsammans med ikonen i det inmatade larmläget. Under en kort tid på displayen av nyckelringen, den sista tiden av den framtida uppstarten, som då kommer att byta till den aktuella tiden. Lysdioden blinkar en serie av 2 utbrott.
 • För att stänga av autorun-funktionen på larmet, installera om det hemliga kommandot till ikonen och klicka på knappen 2 Keychain. Följ 2 Flabbarites. En melodisk signal nyckelring, ikoner, kommer att försvinna.

Notera

 1. Närvaron av en nyckelring i den mottagande sändarens zon vid momenten av motorns autorun på larmkliniken är inte nödvändig.
 2. Motorns starttid kan skilja sig från programmeringsvalklockan inom 1 minut.
 3. Autorun-funktionen är påslagen med en startcykel. För en ny start, varje gång du behöver aktivera funktionen med nyckelringen.

Programmering och konfiguration av bilens säkerhetssystem kan utföras efter installation av billarm i företaget "Fazis Orbit Service".

Automatisk start av timermotorn (aktiverad med nyckelringen)

 • För att aktivera den automatiska motorns lanseringsfunktion med Timerhouse 2, 3, 4, 24 timmar (programmerbar funktion 2.3), med knapparna 3 och 1-nyckelring, ställ in markören till ikonen och sätt på timern. Följ 1 utbrott av dimensioner. Den melodiska signalen nyckelring verkar. Tangentbordsdisplayen visar en ikon som indikerar det medföljande timer-autorunläget. Lysdioden blinkar serien av 2 utbrott. Samtidigt med införandet av funktionen, lanseras motorn och dess uppvärmning under den registrerade tiden.
 • För att stänga av Timer Autorun-funktionen, sätt på markörikonen och klicka på 2-nyckelring. Två blixten av dimensioner följer. Genom en melodisk signalkring, kommer ikonen att försvinna.

Automatisk start av motorn vid en temperatur (aktiverad med nyckelringen)

Automatisk larm kan du automatiskt starta motorn vid den dubbla temperatursensorn som är fastsatt på motorn, temperaturen är programmerad -5 ° C, -10 ° C, -18 ° C eller -25 ° С (funktion 2.4). Motorns tid bestäms av den programmerade funktionen 2.2.

Automotive Security System övervakar sensorns avläsningar omedelbart från det aktuella ögonblicket. Minsta intervallet mellan upprepade autoruner, räknat sedan den tidigare lanseringen utan att ta hänsyn till värmebelagdens tid - 1 timme.

Efter att ha aktiverat temperaturen på temperaturlanseringen

Antalet automatiska startar av motorn vid en temperatur är inte begränsad.

 • För att aktivera den automatiska motorns lanseringsfunktion genom temperatur, markören på ikonen och sätt på autorunstemperaturen. 1 Utbrott av dimensioner följer, och den melodiska signalringen kommer att låta. Keychain-displayen visar en ikon som indikerar läget på temperaturen och det temperaturvärde vid vilket motorn kan lanseras, till exempel. LED-indikatorn blinkar 3 utbrott.
 • För att stänga av autorunfunktionen vid en temperatur, installeras på ikonen och klicka på knappen 2-sökord. Följ 2 Flabbarites. En melodisk signal nyckelring låter, ikonen kommer att försvinna.

Stjärna

Installera bilalarm StarLine A2 Installation av bilalarm StarLine A4 Installation av bilalarm StarLine A6 Installera bilalarm StarLine A8 Installera bilalarm StarLine A9 Installera bilalarm StarLine B6 Installera bilalarm StarLine B6 Dialogruta Installera bilalarm StarLine B6 Dialogruta Kan F5 V100 Installation av bil Larm StarLine B6 Dialog kan F5 V200 Installation av bilalarm StarLine B62 Dialog Flex Starline B9 Diagnostisk installation Installation Installationsanvisningar StarLine B9 Dialog Installationsanvisningar (Specifikationer och utrustning) Rekommendationer för placering, installation och anslutning Anslutning av olika kretsar Programmeringstjänstfunktioner Beskrivning av programmerbara funktioner Programmering Motor Startinställningar Beskrivning av programmerbara startfunktioner Starta motorns signaturer och smetelement Nyckelringar Instruktionsmanual (Säkerhets- och servicelarm) Nyckelringar Säg larminställning Funktion Singelkörning Funktion Prov Programmeringshastighet Förkortningsläge Slår på larmskyddsläge Kontroll och självdiagnostik Larmlarmsignaler Skydd från att stänga av strömläge Intagare MODE ANTI-RAM-läge Turbotemer-sensorns kanal Motor Kör kör bilmotorinstallation Starline B9 Dialogrulle F5 V100 StartLine B9 Diaalog Installation Installation Kan F5 V200 Installation av bilalarm StarLine B92 Dialog Flex Installation av bilalarm StarLine B94 Dialogruta Installation av autoalarm StarLine C4 Installation av bilalarm Starline C6 Installation av bilalarm StarLine C9 Installation av Starline 24V

Installera Moto V5 Motoriseringsmotorisering, Motorcykelalarm

En källa: http://www.autoradioservice.ru/signalling/starline/b9_dialog/start_engine/

Autorun Starline: Så här konfigurerar du Starline Alarm

StarLine Alarm är ett modernt säkerhetssystem som uppfyller alla fordonsskyddskrav. Dessutom kan stjärna larmet, förutsatt att installationen och inställningarna är korrekt installerade, låter dig fjärranslutna bilmotorns start (manuellt eller automatiskt startas vid temperaturer).

Samtidigt vet ägarna av fordon utan att gå in i detaljer eller utan att ha fullt ut i installationsanvisningarna, inte alltid hur du konfigurerar larmstjärnan, sätt på autorunstjärnan, etc. Därefter kommer vi att titta på hur du konfigurerar autorunen på larmstjärnan, med tanke på dess tekniska och strukturella egenskaper.

Starline Starline: Autostart med nyckelring och automatiskt

I Autorun-systemet ger StarLine möjlighet till den intelligenta lanseringen av motorn, när larmet för kommunikation mellan huvudenheten i bilen och nyckelringen självständigt väljer frekvensen.

Tack vare sådana särdrag är avlyssningen av säkerhetssystemets signal nästan omöjligt. Detta är särskilt viktigt i stadsförhållanden och förhållanden med ökad nivå av radiointerferens.

Oavsett larmmodell, innan du installerar StarLine Autorun, måste du lära dig bruksanvisningen (beskrivning av huvudinställningarna och olika DVS-lanseringsläge).

Metoder för att starta en bilmotor:

 • Fjärrlansering (värmer bilen innan du startar trafik);
 • Automatisk lansering (periodisk start av bilmotorn vid vissa tidsintervaller för att bibehålla temperaturen med ett givet värde).

Remote Autorun Starline

Innan du visar hur du aktiverar AutoRun till StarLine måste du uppmärksamma vissa funktioner. För att korrekt konfigurera autoruner med en nyckelring måste du utföra följande steg:

 • Överför växellådans spak till "neutral" -läget (alla överföringar är inaktiverade);
 • Vrid nyckeln i tändlåset och kom från låset (motorns motor är torkad);
 • Tätt stäng dörrarna, locket på bagage och kåpan på bilen;
 • Aktivera parkeringsbromsen (handbroms).

Genom att utföra alla dessa villkor kan du starta bilens motor på distans. Vi vänder nu till hur du slår på StarLine Autorun. Först och främst, för att installera bilen i skyddsläget med funktionen "StarLine Autorun", måste du utföra följande åtgärder Algoritm:

 • stoppa bilens rörelse, inte avstängning av tändningen (bilens motor är inriktad);
 • Översätt växelspaken till "neutral" -positionen (överföring av);
 • Sätt bilen på handbromsen (parkeringsbromsen är på);
 • Om du trycker på "1" -knappen på nyckelringen håller du den i 3 sekunder tills den ljudmelodiska signalen inträffar;
 • Slå på tangenten i tändlåset, ta den ut ur låset (bilen stannar inte);
 • Komma ut ur bilen, se till att dörrens stängningstäthet, bagageutrymme och huven;
 • Om allt är gjort korrekt, kommer larmet att muffla motorn och blockera bilens dörrar (skyddsläget är på).

Obs! Endast korrekt utförda åtgärder kan du starta bilens motor på distans. Annars kanske autorunfunktionen kanske inte fungerar.

Så, fjärransluten autorun till Starline är tillgänglig med korrekt förberedelse av bilen. Observation av hela algoritmen som beskrivs ovan kan bilen startas med nyckelring på olika sätt:

 • Den första metoden - genom att trycka på knappen "1" och håll den i 3 sekunder innan ljudsignalen visas för att snabbt trycka på "3" -knappen.
 • Den andra metoden - Välja ikonen "Start", tryck på "2" -knappen (relevant för den periodiska motorns uppvärmning under vintersäsongen).

På grund av de åtgärder som vidtagits med en nyckelring:

 • Larm gör det första försöket att starta bilmotorn;
 • Om bilmotorn inte började med det första försöket gör larmet det andra, det tredje eller fjärde försöket (starttiden för startaren ökar med 0,2 sekunder);
 • Om bilmotorn inte startade efter det fjärde försöket kommer nyckelfob att åberopa fyra pip;
 • Om motorn startade visas ikonen "Avgasgas" på displayen (på olika Starline-modeller, kan den här ikonen ha skillnader) och dimensionerna på bilen blåses tre gånger åtföljd av en sirensignal;
 • Uppvärmning av bilens bil kommer att utföras i enlighet med tidsintervallet, i förväg i inställningarna (5.10.15 min, etc.);
 • En minut före slutet av det angivna temporära intervallet visas ikonen R01 på displayen. Om tiden är över sväljer larmet motorn och ikonen på displayen av "Avgasgas" -knappen ändras till ikonen "R00".

Autostart Starline av temperatur

Under vintersäsongen har många bilister behovet av att värma sin bil på natten. När du ställer in autorun på temperatur måste vissa ögonblick beaktas: närvaron av en temperatursensor, sensorns och andra plats.

När autorunen är påslagen ställer StarLine-temperaturen värdet av omgivningstemperaturen när bilmotorn uppnås (-5 ° C, -10 ° C, -20 ° C, -30 ° C).

Sekvens av steg för att slå på och av autorun temperatur:

 • Genom att välja en ikon med en termometer och inskriften "Start", tryck på "2" -knappen på nyckelringen (efter ljudsignalen visas värdet av temperaturerna hos de installerade temperaturerna) på displayen);
 • När autorunen är avstängd vid en temperatur måste du välja en ikon med en termometer på displayen och klicka på "2" -knappen på nyckelringen.

Obs! När du har behov av att komma in i bilen medan motorn är varm upp, måste du trycka på "1" -knappen på larmet Keychain (lås är låst upp).

En gång i stugan, i 30 sekunder är det nödvändigt att ha tid att slå på tändningen, sätta in nyckeln till låset och vrid den. För att helt avsluta autorun-läget måste du släppa den manuella bromsen, medan bilens dimensioner blockeras en gång, varefter en pip kommer att inträffa.

Låt oss sammanfatta

De åtgärder som beskrivs ovan och rekommendationer, hur man inkluderar autorun till Starline är nästan desamma för alla modeller, men små skillnader kan vara. Av denna anledning rekommenderas att man studerar manualen för specifika modeller separat.

Slutligen noterar vi att som ett resultat av fel kan autorunfunktionerna inte fungera korrekt när du installerar eller felaktig användning. Med andra ord är det viktigt att följa rätt utförande av på varandra följande åtgärder som skrivs i StarLine-instruktionen.

En källa: http://krutimotor.ru/starline-avtozapusk-kak-nastroit/

Så här ställer du in Autotypers på StarLine Alarm

StarLine A91-säkerhetssystemet avser klassen av budgetlarm. Trots detta ger det alla nödvändiga funktioner för att skydda bilen, och själva stöldskyddet uppfyller alla tillämpliga krav. Dataströmmen, i Starline A91, passerar på åtta byte av kanaler med en 128-bitars krypteringskod.

Dessutom innehåller systemet ett alternativ för intelligent motorstart. Tack vare sådana funktioner är det extremt svårt att avlyssna säkerhetssystemets signal, eftersom larmet väljer frekvensen självständigt, för kommunikation mellan nyckelringen och huvudenheten i maskinen. En sådan funktion, under stadens villkor och en ökad nivå av radiointerferens spelar en nyckelroll.

Hur man startar en motor med en konsol

Såsom noterats ovan är StarLine A91-signalen anordnad för funktionen hos fjärrmotoranläggningen. Men innan du installerar autorunen, utför några steg:

 • Flytta PPC-vredet till neutralläge (inaktivera alla sändningar).
 • Vrid nyckeln till tändlåset och få det. Motorn måste vara dämpad.
 • Cleve handbromsen.
 • Stäng alla dörrar bra, lock bagageutrymme och huva.

För att framgångsrikt konfigurera AutoRun är det viktigt att tydligt följa algoritmen. Annars misslyckas fjärrstarten. Om bilen är ordentligt förberedd (motorn torkas av Starline A91-larm), kan den startas med nyckelring på olika sätt:

 • Tryck och håll inne, i tre sekunder, 1: a-knappen. När du väl hör ett pip trycker du på 3: e-tangenten.
 • Konfigurera den periodiska motorns start från fjärrkontrollen.

Det här alternativet är särskilt relevant på vintern när det behövs, från tid till annan, för att värma motorn. StarLine A91-kontrollpanelen är kapabelt automatiskt läge, starta motorn och säkerställa uppvärmning med den nödvändiga frekvensen - varannan två, tre timmar eller gånger om dagen.

Konfigurera automatisk lansering vid temperatur och tid

Säkerhetsfunktionen i Dialogrutan för StarLine A91 är bekvämligheten med att konfigurera autorun. Den senare kan justeras på ett sådant sätt att funktionen startar motorn, med en temperatur minskning till en viss nivå eller i ett specifikt tidsintervall.

Slå på temperatur Autorun

För att konfigurera en temperaturåtgärd, överväga vissa villkor för korrekt drift av det här alternativet - installationsorten, närvaron av en temperatursensor, såväl som dess användbarhet. För att aktivera funktionen gör du ett antal steg:

 • Tryck länge på 3: e nyckeln (med bilden av "asterisken").
 • Vänta på utseendet på en ljudsignal från konsolen (ljudet måste vara en gång).
 • Titta på displayen - ikonen som ligger på vänster sida blinkar på den, längst ner på displayen.
 • Tryck kort på knappen 3: e och flytta sedan igenom menyn, till termometerns ikon (tredje vänster).

När du har verifierat att den önskade funktionen är inställd på larmet, tryck på 1ST-knappen för att aktivera läget. Om det är nödvändigt att stänga av, klicka på 2: a-tangenten, på keychainens hus. Nu titta på displayen - på platsen, bör motortemperaturparametern visas, där autorunen kommer att fungera.

Efter att ha markerat temperaturen behöver du inte göra någonting - efter 8-10 sekunder, kommer StarLine A91-nyckelringen att ge en signal, och klockan visas på skärmen. Samtidigt förblir den 3: e ikonen med termometern mörkad. Enligt utseendet på bilden är det möjligt att styra den korrekta inställningen av autorunstemperaturen. Om ljusikonen är inaktiverad, och om mörkret är aktiverat.

Tid Autorun inställning

Om du vill aktivera det här alternativet på StarLine A91-larmet väljer du 2: a ikonen på displayen. Samtidigt måste maskinens strålkastare blinka en gång och säkerhetssystemets nyckelkedja för att fungera som ringsignal. Den här gången har du slutförts. Systemet kommer självständigt att ge ett kommando till motorfabriken, vid en viss tidpunkt.

Om maskinen från det första försöket inte började, är den andra klar. Samtidigt förlängs starttiden automatiskt med 0,2 sekunder. Enhetens timer lade fyra försök att starta motorn. Om alla används, men motorn inte startar, kommer pipen att fungera på Starline A91-fjärrkontrollen.

För att ställa in autoruntid, ta följande steg:

 1. Tryck och håll ned, under lång tid, 3: e knappen på larmknappen ("*" -symbolen är ritad på nyckeln).
 2. Konsolen kommer att tillämpa korttids ljud, men håll knappen innan den andra signalen visas. Efter det, släpp knappen. Ikon på vänster sida (i kanten av skärmen) måste fyllas.
 3. Sätt på 3: e knappen, flytta sedan till ikonen med fläktens bild.
 4. Gör ett kort tryck på 1: a-tangenten. Den senare måste publicera en melodi.
 5. Titta på 10 sekunder, tills nyckelkedjan visar en signal. Fläktens bild bör förbli mörkad.

Om de ansedda manipuleringarna görs korrekt, är autorun-inställningen klar. Nu kommer StarLine A91-larmet att skicka ett kommando för att starta motorn, med ett visst intervall.

Slå av alternativet är tillverkat via en liknande algoritm. Det enda som bekräftas görs med den 2: a knappen där det öppna låset är avbildat. Om motorns start är framgångsrik visas displayen på displayen, med bilden av avgaser. Bilens strålkastare ska blinka tre gånger, och clavonsignalen matas tre gånger.

Varför Autorun inte fungerar - de främsta orsakerna

Vid driften av maskinen finns det situationer där StarLine A91 Autorun inte fungerar med nyckelringen. Anledningen till ett sådant fenomen är vanligtvis förknippat med ett misslyckande av en av detaljerna, men med fel i drift eller konfiguration. I händelse av misslyckanden vid drift av automatisk lansering kan problem uppstå med bilens inställning.

En källa: https://nadouchest.ru/kak-vystavit-avtoprogrev-na-signalizaci-starlajn/

Auto Start i StarLine A91 Dialogsignalering: Anslutning, Setup, Tips

StarLine-modellen på A91-modellen är i två versioner: StarLine A91-dialogrutan, samt A91 4 × 4. Den första av dem släpps hittills, och alla skillnader, märkligt nog, består i form av en nyckelfob och i ikoner på dess display. Anslutningsdiagrammen för den första och den andra signaleringen är inte annorlunda. Det finns inga skillnader och i konfigurationsmetoder.

Den andra modellen kommer att kallas detta: StarLine Twoage A91. Och det kommer att övervägas att vilka typiska fel som tillåts försöker implementera autoruner med den angivna signaleringen. Frånvaron av antingen den låga tillförlitligheten hos motorns driftskontroll är det huvudsakliga felet som kan orsaka allvarliga konsekvenser i verkligheten.

Metoder för övervakning av driften av DVS

Antag att den "svarta och gråa" ledningen från den huvudsakliga 18-polig kontakten var ansluten till spetsens utgång eller till batteriladdningslampan:

Automotive-alternativ, modell A92

Här ser du anpassningsbara funktioner som är ansvariga för automatisk lansering. Bordet kopieras från installationsanvisningarna. Förresten, leta inte efter det i bruksanvisningen.

Vi antar att anslutningen och konfigurationen görs. Kontrollera att den automatiska startplintstången (6 ledningar) är ansluten enligt anvisningarna. Därefter måste du inaktivera säkerhetsläget för att utföra följande kontroll:

 1. Nyckeln är översatt till tändningsetiketten, startstarten utförs inte, nyckeln 3 trycks på nyckelringen;
 2. Genom att starta motorn, tryck på knappen 3 på nyckelringen och styra visningsläget.

Som anges i instruktionerna, i det första fallet, måste displayen visa nyckelikonen. I det andra läggs bilden av rök till den:

Kontrollera motorns funktion

StarLine TwoW A91-nyckelring visar ikonerna nedan.

Utför arbete på fel

I teorin har några bilalarm som listas här fastigheter. Närvaron eller frånvaron av svårigheter i inställningen beror på bilsystemen och inte störningen i säkerhetssystemet.

StarLine levererade dock användaren med instruktioner om hur man löser problemen som uppstår. Till exempel kan en sådan effekt observeras: vid en låg temperatur utförs lanseringen "tider", och det finns inga problem under den varma säsongen.

Så, troligen, kontroll "på laddningslampan" används, och spänningen vid generatorns utgång visas för tidigt.

Generatorn måste fungera så

Ändra känsligheten hos kontrollschemat skulle vara meningslöst och i den 36 linjesignalen är det här alternativet inte angivet. Använd en annan metod, till exempel testbatchen.

Om du kan konfigurera kontroll över generatorn kan du inte alltid, då frågan uppstår, är det inte lättare att bara kontrollera spänningen. Följ inte programmeringen av funktionen 11 och få det här alternativet omedelbart. Och försök sedan utföra verifieringsproceduren. I nästan varje modern bil kommer det att misslyckas.

Det finns ett råd som inte leder i några instruktioner eller i recensioner. Genom att ansluta den "svarta och gråa" ledningen till laddningslampan, försök att använda båda alternativen för inställning - 2 eller 3. Om det inte hjälper, ansluter till en annan lampkontakt. Men den bästa metoden, som de Starline-experterna själva säger är att läsa motorns spetssignal.

Pulser av DVS DVS

För att genomföra ett sådant alternativ är styrkabeln ansluten till högspännings-tachometerterminalen. Du kan använda utgångskontrollen, om vi pratar om injektionslådor. Justera sedan sensitiviteten hos signalången, och mer Denna operation beaktas i följande kapitel.

I funktionen av mer komplexa system som inte hör till familjen i Star Line-dialogen inkluderar kontrollen av motorns funktion på oljetrycksensorn. Metoden fungerar perfekt med vissa motorer, och låga temperaturer ger det misslyckanden. Använd exakt den metod för kontroll som är tillförlitlig under drift under olika förhållanden.

Anslutningsfunktioner, installation

Tänk på det system som StarLine A91-dialogsystemet är installerat.

Låsning på bromsen

Se var spänningen visas när du klickar på pedalen. Ta hänsyn till att när du antar felet måste alla kopplas ur - använd kopplaren.

Programmeringsfunktionen 8 får utföras både före och efter anslutning av sladden i den "blå" isoleringen.

Det är fortfarande att överväga att det är nödvändigt att programmera att den "rosa" signalkabeln styrs korrekt av ett längd. Det finns alternativ som är ansvariga för "beteendet" i Dialog-systemet för StarLine A91 under dess funktion. Det finns inga sådana inställningar bland dem. Tja, de funktioner som ansvarar för autorun, innehåller inte heller något sådant. Algoritmen för chefen för chefen kommer alltid att vara en. Som vi ansåg de nödvändiga experterna gamla linjen.

Faktum är att det är bättre att kontrollera om sladden är korrekt ansluten i lila-orangeisolering. När du använder AutoRun måste du aktivera "Handler" och den angivna ledningen läser signalen precis från bromsmikrokoptrarna.

Anslut crossover blir lätt. Men instruktionerna från stjärnlinjen säger inte följande:

 1. Trots dialogregimen är det lättare att sobalt en bil med en korrekt installerad av krypningen än utan det;
 2. Attackeren stänger av immobilisatorn, helt enkelt genom att klamra sladden på marken, och det finns inga problem med hacklås idag;
 3. Så snart autorunen är implementerad, på grund av den ökade sannolikheten för hacking, kommer kostnaden för Casco omedelbart att öka.

Alla som behöver autorun, med närvaro av en sidhögtalare måste acceptera. Full bil "Guard" är för primitiv för att förstå kommandon från externa enheter. Så du måste ansluta bypass, i avsaknad av vilken fjärransluten eller automatisk lansering inte fungerar.

Tändningslottlås

Vi önskar dig framgång.

Ställa in larmet från noll

För att ändra värdena för de funktioner som anges i kapitel 1 måste du utföra följande:

 1. Låt bilens säkerhetssystem vara "borttagen från skydd" -läget. Tändningen ska stängas av, och sedan 6 gånger trycker du på knappen Betjänad Service. I varje system av Ultra Star är detta element närvarande.
 2. Slå på tändningen utan att köra motorn. 6 Siren-signaler ska ljuda om den senare var ansluten. Vanligtvis under drift är Siren avstängd.
 3. Ändra antalet alternativet är anpassningsbart just nu, kan du enkelt klicka på knappen.

För att lämna programmeringsläget måste du stänga av tändningen eller göra ingenting mer än 9 sekunder. Ändra värdet på funktionen genom att trycka på knappen Key Fob. För StarLine A91-signaldialogrutan är instruktionen fullt anpassad, och det finns inga skillnader för TWNET-versionen.

Obs! Du kan konfigurera starten, men stänger inte av driftsmotorn genom temperatur.

Huvudkedjan Starline A91 ser ut så här:

Grundläggande signalbasuppsättning

För att ställa in ett värde som är lika med 4: e, trycks knapp 1 under lång tid och kortfattat. Vid drift används det här alternativet - det låter dig aktivera skydd utan ljudsignal. För StarLine Twoage A91-system kommer det inte att finnas några grundläggande skillnader: Där är nyckelringen också utrustad med tre knappar. Återställ inställningar utförs enligt följande:

 1. I stället för 6 tryck använd 10;
 2. Efter 10 hörbara signaler trycks valet-knappen;
 3. Efter en enda kortsiktig "BIPA" väljer du nyckeln 1 på nyckelringen.

Om kontrollen används av pekskärmen, konfigurera känsligheten för den programmerbara ingången. Förfarandet kallas "lärande", sanningen används inte i instruktionerna.

Du kan bara se värdena för varje funktion på beskrivningen av den nyckelfoot som körs i dialogläget. Det kommer inte att vara nödvändigt att ändra dessa värden.

Lär dig Dialogsignalering för StarLine A91 För att känna igen tomgångsvandringar i verkligheten är inte lätt. Du måste först stänga av den "gula" ledningen som är ansluten till terminalen "15", och före startens start returneras alla till samma typ. När sladden är inaktiverad, utför åtgärder:

 1. Stäng dörrarna, huven, stammen;
 2. "Handbromsen" avaktivera;
 3. Utföra motorns lansering
 4. Motorn ska fungera vid tomgång;
 5. Känsligheten kommer att konfigureras automatiskt.

Dialogsystemet StarLine A91 är också försedd med valet-knappen och LED-indikatorn. Om lärandet är framgångsrikt blinkar dioden. I varje granskning talar du naturligtvis inte om de svårigheter som anses här. Och instruktionen innehåller följande korta text.

Skärmdump av installationshandboken

Vad du behöver veta ägaren

StartLine A91-dialoglarm kan konfigureras både på bordet och markörsmetoden. Konfigurera autorun på temperatur, gå till "termometer" -symbolen, men om sensorn är felaktig är ikonen inte aktiverad.

Skärmdump av ledarskapet av Ultrastar

Sådana funktioner kunde inte implementeras om dialogläget inte användes. I varje granskning, där säkerhetskomplexet StarLine A91-dialogen anses, beröm och motstånd mot hackning. Alla dessa egenskaper, som kan förstås, är relaterade till närvaron av ett dialogläge.

Det finns en recension, där kommunikationsortimentet med nyckelringen mättes under testningen. Vid drift är det uppenbarligen flera andra värden än "Pass" erhålls. För Dialogsignaleringen av StarLine A91 erhölls följande resultat:

Test av kommunikationsområde

Kommandot som arkiveras av systemet från nyckelfoben var precis startade starter. Egenskaper här ser bra ut, men till flera kilometer som anges i dokumentationen, når de uppenbarligen inte.

I svar som publicerats av ägarna, rapportera information som är otillgänglig i någon översyn:

 • Användning av lägesdialogrutan och negativa konsekvenser - batteriet släpps snabbt i displayen med displayen. Denna effekt är starkare vid låg lufttemperatur.
 • Fordonsäkerhetssystemet för den aktuella modellen har sina egna specifika nackdelar. Efter flera årstider, till exempel måste du konfigurera chocksensorn, stäng av den eller byt ut den.
 • Automotive temperatur kan användas. Men värmesensorn är bättre att fästa under torpedo och inte på motorns vevhus.

Information från listan kan referera till Dialogsignaleringen för StarLine A91, men inte bara det. I slutändan tillhandahåller dess processorprogram 3 autorunlägen: i temperatur, och vid vissa tillfällen (väckarklocka) eller via timer. Kombinerat läge kan också användas. Välj valet för den framtida ägaren.

Keychain A91, dess alternativ

En källa: https://autolocked.ru/avtosignalizacii/starline-a91-dialog

Hur ställer du in motorns autorun? StarLine Alarm System

Uppdaterad 10 juni 2019 12 635.

Med ankomsten av kallt väder möter många förare införandet av fjärrkontrollen av motorn eller lanseringen av temperaturen. StarLine Alarm kan du göra om det var korrekt installerat och konfigurerat. Många bilentusiaster vet helt enkelt inte hur man aktiverar och konfigurerar bilens autorun. Det kan finnas många orsaker till detta - glömde, de gick inte in i detaljer, bara köpt, de hyrdes, etc.

Ställa in autorun-starline alarm

Först måste du förstå att motorn startar två arter - Fjärr eller automatisk . Fjärrlansering behövs till exempel för att värma upp bilen innan du börjar rörelsen.

Automatisk motorstart innebär att periodiska motorns lanseringar, till exempel på natten, för att bibehålla den önskade temperaturen.

Autorun kan konfigureras på ett sådant sätt att auto startar vid vissa tidsintervaller eller när temperaturen minskar under det angivna värdet.

Villkor för autorun

Fjärrstart kan endast utföras under följande villkor:

 • Växellådans handtag är beläget på neutral (överföring av)
 • Tändning
 • Huva, bagage och alla dörrar är tätt stängda
 • Ingår parkeringsbroms (handbroms)

Om några av dessa villkor inte respekteras, fungerar inte motorn på distans.

Förberedelse av bil

För att sätta en bil i skyddsläget med funktionen StarLine Autorun måste du göra följande:

1. Stanna, tändningen stängs inte av. Motorn måste installeras. 2. Stäng av överföringen, strömbrytaren måste vara i ett neutralt läge. 3. Sätt bilen till "handbrack" - Slå på parkeringsbromsen 4.

Klicka på knappen Keychain 1 och håll den i 3 sekunder. Du hör en ljudmelodisk signal. Du har 30 sekunder att utföra följande saker. 5. Vrid nyckeln genom att stänga av tändningen och få nyckeln från låset.

Motorn stannar inte, men fortsätter att fungera.

6. Avsluta bilen och se till att alla dörrar, stammen och huven är stängda.

När du har stängt den sista öppna dörren, stammen eller huven stänger larmet själv av motorn och blockerar alla dörrar - säkerhetsläget är aktiverat.

Först efter det att det framgångsrika utförandet av dessa steg kommer att vara möjligt att operationen av autorun och motorn kan startas på distans.

Fjärrstart

Om du korrekt förberett en bil till Autorun (stängde dörren med den konstruerade motorn, och larmet var dämpat), kan du starta motorn med en nyckelring av något av två sätt:

ett. Tryck på knappen 1 och håll den i 3 sekunder. eller

2. Välj ikonen "Start" och klicka på 2.

Därefter kommer larmet att göra det första försöket att starta motorn. Om motorn inte har fått, är den andra gjord, och starttiden för starteren ökar med 0,2 sekunder varje gång. Alla sådana försök kommer att vara 4. Om motorn inte får någon av de fyra gånger, hörs 4 ljudsignaler från sökordet.

Om motorn startade framgångsrikt visas motsvarande ikon (på olika Starline-modeller på olika sätt, vanligtvis avgasikonen), blåses bilen 3 gånger med dimensioner och du hör 3 siren-signaler.

Bilen kommer att värmas upp under en viss tid, som anges i inställningarna. Alternativ - 5, 10, 15, 20 minuter. En minut före slutet av den förutbestämda tiden visas "R01" på displayen. När tiden är över, kommer larmet att muffla motorn, och ikonen avgaser kommer att försvinna på nyckelkedjan och "R00" visas.

Topptemperatur

På vintern har många människor behovet av en natt som värmer bilen så att på morgonen fanns inga problem med lanseringen. När du slår på temperaturens autorun kan du ställa in värdet av omgivningstemperaturen när motorn är uppnådd, börjar den. Temperaturvärden kan programmeras enligt följande: -5, -10, -20, -30.

För att aktivera temperaturstartningsfunktionen, välj ikonen med en termometer och lansering "Start" -ikonen och klicka på nyckelkedjan 2. I det här fallet hörs det ringsignalet och värdet av det inställda hotande tröskeln är markerat.

För att stänga av autorun-temperaturen väljer du ikonen med termometern och trycker på 2-knappkedjan.

Om du behöver komma in i bilen medan du värmer upp motorn (för att börja flytta eller bara ta något från stugan), klicka på nyckelkedjan 1 - Lås är upplåsta. Inom 30 sekunder, sätt in nyckeln i tändlåset och vrid den genom att slå på tändningen. Om du inte har tid att göra detta blockeras låsningarna igen och säkerhetsläget slås på. För att helt avsluta autorun-läget, sänker "handbromsen" - dimensionerna blåses 1 gång och ljudmelodin kommer att höras - du kan gå.

Nu vet du hur du slår på motorns autorun med hjälp av StarLine Alarm. Det vanligaste förarens fel är att de inte utför de nödvändiga åtgärderna för att slå på autorunen och stänga den dämpade bilen manuellt med nyckelringen. Jag hoppas nu har du inga frågor kvar att använda larmfunktionerna.

Byte av ljuddämparen VAZ-2107

Clearing av populära bilar

En källa: https://vmiredorog.com/sovety-avtoljubiteljam/101-kak-nastroit-avtozapusk-dvigaterial-signalizaciya-starline/

Allt om billarmstjärnan A92 med installations- och bruksanvisningar

Sida »Larm» Allt om bilalarm Starline A92 med installations- och bruksanvisningar

Car Larm Starline A92 är ett inhemskt säkerhetssystem, vars främsta fördel är den fjärrstart på motorn över larmklinik eller temperatur. Enhetsintervallet kan nå 2000 meter, vilket är mycket bekvämt i stadsutveckling.

Signal Starline A92 har följande egenskaper:

 1. Fungerar vid frekvenser från 433,05 till 434, 79 MHz. Det gör anti-rone mycket säkrare i jämförelse med andra säkerhetssystem.
 2. Dialogkoden från Hacking skyddar den enskilda nyckelkrypteringen med en längd av 128 bitar.
 3. Den nya "hoppfrekvensen" -metoden används, en signifikant komplicerande process för att hacka en signal. Den 128-kanals smala sändtagaren ökar sortimentet av nyckelfob. Vid överföring av kommandon till blockområdet - 800 meter, om överföringen kommer från blocket - 2000 meter. Det maximala avståndet för den andra blockåtgärden är 15 meter.
 4. Temperaturen i vilken säkerhetssystemet ständigt utför sitt arbete, enligt utvecklaren, är -40 - +85 grader.
 5. Spänningen hos strömmen är från 9 till 18 mA. Upp till 25 mA kan komma upp under säkerhet.
 6. Blåssensor - piezoelektrisk typ. Dess främsta fördel är fixeringen av någon mekanisk påverkan på fordonet. Dessutom kan den drivas i samband med ett annat säkerhetskomplex, om det finns ett behov av detta.

Utrustning

Som standard är StarLine A92 Automotive Alarm Configuration tillgänglig:

 • Signal Powerboard;
 • Nyckelring med dubbelsidiga slipsar och LCD-skärm;
 • Nyckelkedja med dubbelsidig kommunikation utan en LCD-skärm;
 • Skärmgivare med ett tvånivåsystem;
 • transceiver;
 • huva knapp;
 • en ledd;
 • Serviceknapp;
 • Ledningssats för anslutning;
 • Flytta temperatursensorn;
 • Installations instruktioner;
 • manuell;
 • Användarmemo.

Komplett uppsättning bilar Larm Starline A92

Fördelar och nackdelar med systemet

Av fördelarna med StarLine A92-signaleringen kan du allokera:

 • Ryska språket i Keychain, som gör ledningen tillgänglig.
 • En enkel installationsprocess som inte tar mycket tid;
 • Stort sortiment och betydande skyddsgrad.

Bland de brister i larmstjärnan A92-märket:

 • överdriven känslighet hos enskilda nycklar;
 • Svara på slumpmässiga tryckknappar;
 • Den felaktiga funktionen av säkerhetssystemet i en stark frost.

Men enligt användarrecensioner är sådana fel associerade med en felaktigt konfigurerad kontakt, som i sin tur inte passerar signalen.

Steg-för-steg-instruktioner för installation av Starline A92

Steg-för-steg-instruktioner för att installera ett säkert komplex Starline A92:

 1. Det centrala blocket är placerat på en otillgänglig plats. Enheten kan installeras under tidus, det viktigaste är att det inte faller i det fukt och värme. Fästning utförs med hjälp av självtäckande och scotch.
 2. En transceivermodul är fixerad på vindrutan. Antennen är installerad så att metalldelar av kroppen, regn och belysningssensorer var minst fem centimeter på avstånd. På ett ställe där det finns en toning eller solskyddsmedel är det omöjligt att positionera.
 3. Sirena är installerad i bilens skärutrymme, bort från fukt och värme. Placera svängen ner.
 4. Stötsgivaren är fixerad med hjälp av en metallskiva eller scotch.
 5. Temperaturgivaren är fixerad av kabelband på kylsystemets munstycke nära motorblocket.
 6. Lysdioden är installerad på den framträdande platsen för städad.
 7. Den dolda knappen är monterad på ett prisvärt, så att det inte tar ögat.

Fotogalleri

Syfte Kontaktanslutning Schema

Bruksanvisning Starline A92

I bruksanvisningen beskrivs processen med användning och programmering olika alternativ helt med hjälp av serviceknappen och tidpunkten för bilalarm.

Knappens placering på nyckelkedjan för att konfigurera funktionerna.

Översikt över Block Chagrin Starline A92 och dess grundläggande funktioner presenteras i videon av författaren från kanalen Alexander Shkurevsky.

Hur startar du motorn på distans?

För fjärranslutning av kraftenheten kommer det att vara nödvändigt:

 • Automatisk växellåda för att fixa i "P" -läget;
 • Aktivera "Software Neutral";
 • Stäng huven;
 • Sätt bilen på handbromsen.

För fjärrlansering är motorn nödvändig:

 1. Välj piktogrammet med bilden av ventilationen och tryck på "3" -knappen på nyckelkedjan.
 2. Klicka på knappen "1" tills ljudsignalen visas.
 3. Tryck sedan på "3" -knappen.

Ställa in autorun.

Automatisk startstjärnan A92 gör det möjligt att ställa in en start-up-nyckelring av:

 • tid;
 • temperatur;
 • larm

Inställning i tid

Steg-för-steg-process för att ställa in tidsmotorn i tid ser ut så här:

 1. Klämikon med klocka.
 2. Nästa klickar på "3" -knappen.
 3. Samma knapp justerar den önskade autoruntiden. (Om du upprepar kan den här kombinationen förnyas).

För att inaktivera den här funktionen är det nödvändigt att använda en kombination - 1 (lång) och 4.

Temperaturinställning

Den här funktionen ger möjlighet att välja mellan redan befintliga temperaturlägen. Därefter bestäms tiden genom vilken den kommer att aktiveras (det kortaste intervallet är en timme).

Det här alternativet är konfigurerat genom att trycka på "Termometern" och "3" -knapparna. Bilen kommer att ge ljussignalen med strålkastarna och temperaturen kommer att visas på nyckelkedjan vid vilken autorunen kommer att aktiveras.

Konfigurera en väckarklocka

Instruktioner för inställning av autorunlarmet för larmklinik:

 1. Klicka på klockan av klockan.
 2. Klicka sedan på knappen "3".
 3. Därefter ställde du rätt tid.

För att inaktivera alternativet, ställ in markören till klockindikatorn.

Orsakerna till omöjligheten av autorun och sätt att eliminera dem

Anledningarna till vilken autorun kanske inte fungerar kan vara annorlunda:

 1. Felaktig användning av ägarens signalering. Till exempel, sen passage av programmet neutralt förfarande.
 2. Rengöring av säkerhetssystemets element, t.ex. sensorer.
 3. Monteringsfel.

Om ett Autowner-fel inte tillåter dig att automatiskt starta bilen, bör du läsa de dokument som ingår i signaleringen. Det beskriver också den korrekta anslutningen av alla kontakter.

Säkerhetsteknik

När du installerar och använder StarLine A92-larmet är det nödvändigt att följa säkerhetsutrustning:

 1. Maskinen ska inte vara inomhus utan ventilation.
 2. Bilen ska alltid vara på parkeringsbromsen. I det här fallet ska lådan vara i ett neutralt läge eller i "parkering" -läget.
 3. Start motorn måste utföras, se till att det inte finns någon om bilen.
 4. Överför inte främlingar till obehöriga personer.
 5. Kontrollera alla vätskor och system.

Ladda ner installations- och bruksanvisningar Starline A92 i PDF-format

Du kan ladda ner bruksanvisningen och installationen med referens nedan:

Drifts- och larmhandböcker på ryska
StarLine 92 Dialog.
StarLine 92 Dialog.
StarLine 92-dialogrutan
StarLine 92-dialogrutan

Larmöversikt StarLine A92 presenteras i videon av författaren från StarLine2011-kanalen.

Har du några frågor? Experter och läsare av AutodVig-webbplatsen hjälper dig, ställer en fråga att uppskatta fördelen med artikeln: ( 3röst (er), 4,67 av 5)

En källa: https://autodvig.com/alert/starlajn-a92-66911/

Hur man räknar ut StarLine Alarm. Hur konfigurerar du Starline-larmet Keychain? Inställningstid på nyckelringen

Automotive Larm Starline kan användas både med en nyckelring och med en mobil enhet. Vi analyserar installationen av automatisk lansering och alternativ för att konfigurera den här funktionen.

[Dölj]

Villkor för installation av en StarLine Autorun

För att ställa in den automatiska omkopplingen på maskinens motor måste du överväga följande villkor:

 1. Fordonsändningssystemet måste vara inaktiverat. Innan du stänger dörrarna och ställer in bilen till säkerhet är det nödvändigt att extrahera nyckeln från tändlåset och se till att alla indikatorer och märken injicerades på kontrollpanelen.
 2. Överföringsväljaren måste bytas till ett neutralt läge. Det är omöjligt att låta hävarmen installeras på den första, andra eller andra överföringen. Om det är så, starta motorn fungerar inte. För en sådan start måste du klämma på kopplingspedalen, och stöldsystemet kommer inte att kunna göra det här.
 3. Alla kabindörrar, bagageutrymme och huven måste vara låst. Stöldskyddssystemet sätter bilen på skydd, förutsatt att allt är stängd. Annars kommer säkerhet inte att aktiveras.
 4. Bilen måste sättas på handbromsen. Det är nödvändigt för sin tillförlitliga fixering på ytan.
 5. Om dessa regler är uppfyllda, kommer den automatiska bilägaren att inte bara kunna utföra en automatisk start utan också för att konfigurera systemet så att det utlöstes vid en viss tid antingen under konkreta förhållanden.

StarLine Autorun Installation

Installationsförfarandet för autorunsystemet utförs enligt följande:

 1. Först droppe ledningarna i tändlåset, som används för att starta motorn. Implementera krockkuddar om de är tillgängliga. Var försiktig så att du inte skadar trimmen på ratten.
 2. Anslut de viktigaste kontakterna i det automatiska startsystemet till tändningsomkopplaren. För att ansluta används systemet i instruktionen, det innehåller alla höjdpunkter. Beroende på modellen för stöldsystemet kan den elektriska effekten vara annorlunda. Om fordonet är utrustat med en startspärr, köp dessutom en enhet för att kringgå den. Denna enhet är en hjälpmodul, en ytterligare tändningsnyckel kommer att anslutas till den. För att säkerställa starten på kraftenheten kommer systemet att läsa data från den här tangenten och sänd dem direkt till låset.
 3. Sedan, från den automatiska effektstyrningsanordningen, är det nödvändigt att sträcka tråden och ansluta den till takometern eller till generatorns uppsättning. Du kan ansluta kontakt med motorvätskesensorn.
 4. Det sista steget kommer att programmera autorunmodulen. Förfarandet utförs i enlighet med bruksanvisningen för signaleringen. Dessutom måste du sträcka en annan kabel från styranordningen till manualen eller huvudbromsen. Detta kommer att säkerställa möjligheten att akuta deaktivering av larm.

Hur aktivera och inaktivera autorun

Instruktionen som kommer i en uppsättning av stöldsystemet kommer att förklara hur man använder signaleringen. Tänk på ett exempel på att använda funktionen A94-systemmodellen.

Michael MNS talade om signaleringskontrollen med Autorun-alternativet.

Så här aktiverar du Autorun:

 1. Klicka på den första knappen på fjärrkontrollen, håll den tills pipen låter. Efter utlösning, tryck kort på 3-tangenten.
 2. Uppvisar markören på konsolens display på ikonen, som visuellt liknar en fläkt. Tryck på 3-tangenten igen.

En källa: https://avtozvuk174.ru/kak-signalizaci-v-signalizaci-pravilno-nastroit/

Hur fungerar autorunsystem?

Efter att ha stoppat motorn börjar det svalna. Fram till en viss gräns är det inte så viktigt att bilen normalt börjar och inga problem i sitt arbete uppstår. Men på vintern, under svåra frost, ökas viskositeten hos oljan avsevärt. För att kunna köra är motorn nu nödvändig mer energi som batteriet inte kan ge.

Dessutom, även om bilen blir nödvändig, har detaljerna, inte längre smörjs, bär mycket starkare. För att undvika allt detta, och du behöver autorun på motorns temperatur.

Detta system baserat på sensoravläsningar (de bestämmer kylvätskens temperatur, oljetryck, batteriladdningsnivån och på dieselmotorer också driften av glödljuset), innefattar tändning. Bilisten har möjlighet att välja själv, vid vilken temperatur det är nödvändigt att starta motorn och i vilken utsträckning det är nödvändigt att värma det (vissa typer av system är utarmade bilar inte av termometern, utan av timer).

Efter kylning återkommer enheten autorunen. Samtidigt, om motorns autorunstemperatur är installerad, kan maskinen lämnas obevakad under en tillräckligt lång period.

Den automatiska starten på motorn vid en temperatur är bekväm eftersom parameterns inställningar utförs både på huvudenheten och använder larmknappen.

Hur man ställer in motorns start?

För olika larm är metoden att installera automatisk motorstart annorlunda, men i allmänhet är principen om aktivering densamma. Till exempel kommer StarLine A91-modellen att tas.

 1. Innan du börjar måste du installera programläge på nyckelringen (när tändningen är avstängd, tryck på serviceknappen 6 gånger och sätt sedan på tändningen). Nu kan du välja det nödvändiga temperaturvärdet (vilken motortemperatur för att sätta autorun kommer att diskuteras nedan). För att lämna läget är det tillräckligt för att drunkna ut bilar.
 2. Om bilen är utrustad med en manuell växellåda, för att förhindra att maskinen körs på överföringen, måste du implementera ett annat procedur ("programvara neutral"). Bilen måste läggas på handbromsen, då knappen med låsikonen är klämd på larmkedjan i 3 sekunder. Därefter avlägsnas nyckeln från tändlåset (motorn körs fortfarande). Efter en annan tryckning på knappen kommer motorn att stalla, och bilen kommer att förbli under larmet.
 3. Nu måste du trycka på knappen med en asterisk två gånger. Displayen ska visa temperaturen (på en välhårig bil den blir positiv). Om LO-ikonen visas, betyder det att autorunstemperaturen inte valdes eller bilen kyldes till -40 ° C.
 4. Därefter ska du trycka på knappen med en asterisk flera gånger - nyckelringen kommer inte att avge två pip. Vid den här tiden på displayen, i nedre vänstra hörnet, flyger ikonen.
 5. Om du trycker på samma knapp måste du flytta till termometerns ikon. Nu, om du trycker på knappen med låsikonen ("Aktivera"), ljudet, och systemet kommer att aktiveras. I stället för timmar visas temperaturindikatorer på displayen.

För andra signaleringsmodeller kan motorns start till temperaturen vara annorlunda. Du bör inte improvisera när du aktiveras - det kan förvirra viktiga inställningar . Instruktionen ska vara i den manuella som är ansluten till systemet. Det är för honom att han behöver följa.

Under anpassning har många människor en fråga: "Vilken typ av val av temperaturen för att automatiskt starta motorn?"

Vilken temperatur för att sätta autorun?

När du ställer in lanseringssystemet är det först och främst nödvändigt att fokusera på bilens kapacitet. Det vill säga den valda temperaturen bör vara sådan att bilen kan komma igång från första gången. Det är önskvärt att förhindra en sådan situation att enheten fungerar för ofta.

För de flesta modeller av maskiner, den optimala motorns temperatur på vintern på vintern - 15-20 ° C (för dieselmotorer - 10-15 ° C). Arbetstid - 10-20 minuter. Om det inte finns någon möjlighet att specificera det - kommer bilen att fungera tills alla indikatorer närmar sig det vanliga.

Viktig! Om ett svagt batteri är installerat på bilen är den optimala temperaturen på motorn för autorun inte mer -10 ° C.

En källa: https://avtodvigateli.com/tyuning/sistema-avtozapuska.html

Så här konfigurerar du Starline A91 Alarm Autorun med motortemperatur

Auto Start Starline A91: Ställa in huvudfunktionerna

Även om Starline A91 och föråldrade enligt moderna begrepp (frånvaro av flexibla anpassade kanaler, stöd till burk / lin-däck, användningen av en radiokanal på 433 MHz), "i urban" finns det fortfarande många larm av detta modell. Och ofta finns det frågor om sin konfiguration: till exempel hur man ställer in autorun "Starline A91" i tid eller inställd autorun med en nyckelring. Speciellt om bilen köps på den sekundära marknaden, och instruktionen från det larm som är installerat på den har länge gått vilse.

Vad vet StarLine A91 när det gäller Autorun?

 • Godtycklig autorun: kan utföras när som helst när bilen är i zonen av en självsäker radiomottagning eller en extern GSM-modul är ansluten till larmet.
 • ALARFINGER AUTORUN: Bilen startar en gång i taget som är inställd i larminställningarna.
 • Auto Start "StarLine A91" med timer gör det möjligt för maskinen att självständigt värma motorn med en frekvens på 2,3,4 eller 24 timmar från aktivering av läget.
 • Det är möjligt att ställa in temperaturen "StarLine A91" så att motorns uppvärmning började när motortemperaturen sjunker under det angivna tröskeln, men inte oftare än en gång per timme.
Video: Periodiskt automatiskt körläge. Auto Larm Starline A91.

Grundläggande autoruninställningar

För att använda StarLine A91 Autorun är det nödvändigt att larmet är korrekt anslutet och konfigurerat. De viktigaste systeminställningarna är inställt på följande sätt:

 1. När tändningen är avstängd och det funktionshindrade skyddet snabbt trycker du på säkerhetsknappen för säkerhetssystemet 6 gånger.
 2. Utan försenad, sätt på tändningen. Larmet måste skicka in sex ljudsignaler och därigenom rapportera som framgångsrikt angav den andra menyn med inställningar (Autorun Settings).
 3. Sekventiell tryckning på serviceknappen för att välja önskad funktion (från 1 till 12). Efter varje press kommer larmet att vara siren-signalerna för att bekräfta numret på den valda funktionen, och sirens korta signal betyder enheten och den långa fem. Det vill säga, fyra korta signaler innebär att funktionen 4, lång och kortfunktion 6, två lång och två kortfunktion 12.
 4. Det önskade värdet av den valda funktionen ställs in av det grundläggande knappsatsen med knappar: Kortvarigt tryckning på knapparna 1.2 och 3 ställer in den här funktionen till motsvarande värde med nummer, lång och sedan den korta tryckningen på knappen 1 Ställer in funktionen till 4.
 5. Efter installationen av alla önskade inställningar är utmatningen från menyn avstängd.

För användaren är följande uppsättning funktioner relevanta (vissa av dem är programmerade enligt anslutningssystemet till en viss bil och ändra dessa inställningar kan orsaka autorunfel):

 • Funktion 2 Ställer in varaktigheten för motorn efter den tvingade lanseringen eller lanseringen av algoritmen (väckarklocka, timer, temperatur). I värdena för funktionen 1,2 och 3 är värmeavledningen 10, 20 och 30 minuter. I alternativ 4 kommer motorn inte att blekas automatiskt, varje gång det är nödvändigt att ansluta sig till nyckelringen.
 • Funktion 3 låter dig värma upp till "Starline A91" på timern vid 2,3,4 och 24 timmar;
 • Funktion 4 Konfigurerar Autorun på Starline A91. I utföringsformer från 1 till 4 tröskelvärde, med en temperaturminskning under vilken motorn kommer att lanseras, -5, -10, -18 och -25 grader Celsius;
 • Funktion 6 Definierar logiken för ljusindikatorerna under motorns uppvärmning (beroende på anslutning av larmet till en viss bil, kan det vara svängsignaler eller dimensioner). De kan bränna impuls (Alternativ 1), ständigt (alternativ 2) eller vara inaktiverad (3 och 4). Observera att när larmet är anslutet är det inte direkt till lamporna, och till larmknappen svängs signaler och i version 2 blinkar, eftersom "olyckan" fortsätter att vara permanent inkluderad.
 • Funktion 9 Ställer in den maximala varaktigheten av startkretsen: 0,8, 1,4, 2 eller 6 sekunder. Observera att den maximala varaktigheten endast är relevant för den indirekta bestämningen av det faktum att framgångsrik lansering (larm inte är ansluten med takt). Vi rekommenderar att du lämnar det i den mening som fastställdes av installatören;
 • Funktion 10 Ställer in förseningen mellan införandet av tändning och rullning av startaren: 2, 5, 10 eller 20 sekunder. För dieselmotorer med glödljus på vintern är det meningsfullt att ställa en längre fördröjning;
 • Funktionen 12 Bestämmer hur larmet kommer in i tändstödläget, starta autorunredundansalgoritmen. Eftersom reservationen av autorun endast är nödvändig för bilar med manuell växellåda ("Software Neutral" måste garanteras att inte lämna maskinen på överföring), för fordon med automatisk växellåda, är det nödvändigt att ställa in funktionen 12 till 4 (inaktiverad ). Installera detta värde i 4 på fordon med manuell växellåda Autorun, det kan användas för att helt inaktivera StarLine A91 Autorun. Bokning i utföringsform 1 sker automatiskt när den manuella bromsen är åtdragen vid tidpunkten för avstängning av tändningen. Vissa bilar under en paus mellan tändstoppet med tangenten och driften av Autorunens funktion kan vara sjuk, i det här fallet måste funktionen ställas in till 3 (automatiskt när "Handler" är åtdragen). Om du inte behöver automatisk säkerhetskopiering, ställ in funktionen till 2 - Backupen kommer att uppstå om du trycker på knappen 2 när motorn är igång och åtdragen med den manuella bromsen.

Tvingad autorun

För att aktivera Starline A91 Autorun när som helst, använd nyckelringen. Naturligtvis måste maskinen med den manuella överföringen användas för att genomgå ett givet procedur "programvara neutral" och efter det att inte tas bort från skyddet.

För att starta motorn är knappen 1-knappen först länge tryckt, efter en kort scoop-knapp 3. Skärmen på skärmen ändras till "ST", bilen slår på tändningen och efter den tid som anges av funktionen 10 I inställningsmenyn, försöker du starta motorn. Med en bra lansering ändras indikationen igen: avgasrörets "rök" dras på displayen, den återstående tiden kvar innan motorn försämras. Om en funktion 2 är inställd på 3 (30 minuter), börjar displayen nedräkningen från "G30" till "G00", varefter motorn kommer att dämpas. Om uppvärmningstiden är inställd på "oändlighet" (värde 4), kommer displayen att indikera "G99".

Eftersom StarLine A91 Autorun-inställningen kräver åtkomst till bilen är det möjligt att förlänga uppvärmningstiden på distans om det behövs. För detta, medan motorn fungerar, måste du trycka på samma Autorun-knappar igen - först en lång knapp 1 och knapp 3 efter det kort. Nedräkningstimern återställs till initialvärdet och börjar igen att räkna med intervallet, som är inställt i inställningarna - till exempel om uppvärmningstiden är installerad i 10 minuter och med 9 minuter förlänger du uppvärmningstiden, Den totala motorn kommer att fungera på 19 minuter.

För att drunkna ut motorn tills den automatiska avstängningen trycker du på knappen 2 under en lång tid och sedan knapp 3 kortfattat.

Larm autorun.

En enstaka autorun på väckarklockan är inte möjlig om lanseringen av timern också är aktiverad och vice versa. Endast ett läge som ställs av den senare kommer att vara aktiva. Det är till exempel om du är inställd av autorunen var 24: e timme, men du har dessutom installerat väckarklocka ett tag och ingår autorun på väckarklockan, kommer följande autotyp "StarLine A91" att inträffa under den tid som ställts in på larmet Klocka, även om nästa start ska timern vara före det här ögonblicket.

För att använda larm autorun, konfigurera:

 • Nuvarande tid på skärmen;
 • Starttid.

Båda dessa operationer kan utföras samtidigt genom att ange nyckelringsinställningarna. Håll en lång knapp 3 tills nyckelkedjan först lång, då en kort och två korta signaler. Klockdisplayen på skärmen börjar blinka, knapparna 1 och 2 ökar och minskar värdet. Därefter, genom att trycka på knappen 3, gå till tidsinställningen och justera larmet.

Efter att ha ställt in alarmtiden stängs nästa tryck på knappen 3 knappkedjan till larmet på och av-läge (på och av inskription). Alarm Autorun fungerar bara när den är installerad på.

Aktivera sedan autorunen på väckarklockan själv. Han, som andra sätt att använda Autorun, aktiveras via markörmenyn längst ner på skärmen. Det slår på det för en lång tryckknapp 3, men du måste släppa den efter den första korta signalen. Därefter med korta klick på knappen 3 måste du ställa in markören till önskad ikon, slå på den med knapp 1 eller stäng av knappen 2. Ikonen som visar larmet besvaras för autorun på väckarklockan.

Sann autorun

Timer Autorun slås på och av i markörmenyn Keychain med hjälp av ikonen som visar en roterande fläkt. Samtidigt måste maskinen med den manuella överföringen passera "Software Neutral", sedan efter att du har aktiverat ikonen automatiskt, kommer den första autorunen att inträffa, och från den här tiden räknas de intervaller som anges i funktionen 3-menyn.

Uppmärksamhet! När du använder periodiska automatiska startar med timer och temperatur, var noga med att se till att funktionen 2 inte är inställd på 4!

Topptemperatur

Temperaturen på temperaturen är påslagen i markörmenyn med ikonen "Sighdition". Den här funktionen är tillgänglig om, när du installerar larmet, är sensorn ansluten, vilken är ansluten, och den här sensorn är ansvarig. Efter aktivering av läget kommer den första autorunen att inträffa minst 1 timme oavsett motortemperaturen.

Video: Auto Larm Starline A91. Automatisk startläge.

Autostart Fel

Om StarLine A91 Autorun inte fungerar, se till att:

 1. På fordon med manuell växellåda utfördes proceduren "Software Neutral" och bilen efter det inte avlägsnades från skyddet (avlägsnande av skydd avaktiveras autorunredundans). Var noga med att bränna indikatorn på den åtdragna handbromsen.
 2. På skärmen är det ingen indikation på en öppen dörr eller en huva (underkokt eller defekt). Kontrollera och felsöka.
 3. Att vara nära bilen, försök att utföra tvångs autorun. Om kommandot inte utförs alls (tändningen inte slås på), kontrollera anslutningen av strömavlastning av autorunen, säkringarnas tillstånd. Om tändningen är påslagen, fungerar startaren, men lanseringen uppstår inte, kontrollera prestanda för startspärrhögtalaren. Om motorn griper, men larmet inaktiverar tändningen efter det betyder det att det inte känner igen det faktum att lanseringen (inte får en tachosignal om den är konfigurerad till den, eller det finns ingen signalnivåövergång från generatorn När du ställer in "lampan" - beror på den specifika anslutningen och kräver authermal verifiering).

Startline A91 ALARM Anslutningsschema med Automotive

Många säkerhetssystem har ytterligare alternativ och möjligheter som underlättar livet till deras ägare. Till exempel är StarLine A91 Autorun. Dessutom kan den installeras på vilken bil som helst, inklusive sådana modeller som en VAZ 2110 eller 2114. Diagrammet att ansluta bilalarmet är ganska enkelt och kan utföras i garaget. Detta kommer att kräva:

 • Uppsättning av ett säkerhetssystem;
 • En uppsättning verktyg inklusive borr, övningar, skruvmejsel, etc;
 • Lödtillbehör: Lödlampa, lödd, tenn, kolofonium;
 • Isol, krymprör och industriell hårtork.

Diagrammet visas i figuren nedan.

För fjärrmotorstart måste du ansluta en speciell sexkontaktkontakt. I det här fallet är ledningarna anslutna i en viss ordning.
 • Röd kabel (+ 12V) går till det centrala låset;
 • Gul (ign1) - kabel för tändlås;
 • Två svarta ledningar är anslutna till starteren (tjock) och tändlås (tunn);
 • Blå och grön är inte ansluten.

Hur man gör autorun med knappar

Efter att den korrekta installationen av bilen kommer att kunna hålla en fjärranslutning. Dessutom kommer ett antal funktioner för programmering att vara tillgängliga. StarLine A91 kan konfigureras till autorun på temperatur, väckarklocka, tid eller laddning av ett batteri. Nedan är den video där den förklaras vilka knappar måste tryckas.

Ställa in Starline A91-larmet på autoruntid

Säkerhetssystemet har en funktion att ställa in fjärrstartstiden. Med den här funktionen kan du starta en motor på en viss timme, samt värma den till ankomsten av ägaren. Om det första startförsöket misslyckades, ökas nästa gång starttiden med 0,2 sekunder. Efter fyra misslyckade försök på nyckelringen kommer den lämpliga varningen.

Hur man ställer in tiden för autorun

För att funktionen ska kunna fungera korrekt måste du sätta rätt tid på nyckelkedjan. När du behöver ange programmeringsläget, genom att trycka på VALET-serviceknappen i stugan sex gånger (när tändningen är avstängd). Efter att ha vridit nyckeln till ON-läge, publicerar bilen 6 ljudsignaler.

Klicka nu på serviceknappen tre gånger, vilket gör det lämpliga programmeringsläget. För varje tryckning reagerar maskinens ljudsignal. Efter det, inom tio sekunder, på nyckelringen, måste du trycka på önskad knapp (den första tangenten - varannan två timmar, den andra - tre timmar, den tredje - fyra timmarna). Bekräftelse av förfarandet kommer att inträffa oberoende.

Slå på Starline A91-signalering i tid

Tid Autorun Shutdown

Om det behövs kan du neka den här funktionen. Avkoppling uppstår enligt följande:

 • lång (till den andra signalen) knappen 3 trycks in;
 • Markören flyttar till fläktikonen;
 • Deaktivering av funktionen utförs med kortvarig pressning på den andra knappen. Vid bekräftelse av den här bilen, strålkastarna två gånger strålkastarna och avger en signal.

Starta en motor för larm

Du kan konfigurera din egen start på motorn i larmkliniken. För att göra detta måste du först konfigurera dessa parametrar på keychain själv. Tryck på knappen 3 innan du spelar en liten melodisk signal. Därefter måste klockparametern på fjärrkontrollen fyllas. Två mer korta tryck gör att du kan gå för att ställa in larminställningarna. De önskade värdena ställs in genom att klicka på tangenterna 1 och 2.

För att aktivera Autorun-funktionen måste du konsekvent tryck på den tredje och första tangenten (efter det att klockikonen blinkar, det melodiska ljudet låter, och bilen kommer att svara på blixten av de övergripande signalerna). Med knapparna 1 eller 2 kan du ställa in den nödvändiga parametern. Då trycks den tredje knappen igen och efter nyckeln (bekräftelse på aktiveringen av väckarklockan). En annan lång pressning av den tredje knappen låter dig aktivera larmet Autorun-läget.

Ändra uppvärmningstid till Starline A91

Beroende på de valda inställningarna kan bilen värma upp 10, 20 eller 30 minuter. Denna parameter är programmerad efter att ha skrivit in serviceläge:

 • Stäng av tändningen och tryck på knappen VALET SERVICE sex gånger i kabinen;
 • Slå på tändningen, lyssna på sex ljudsignaler från bilen;
 • Två två gånger betjänad nyckeln klickas;
 • Nästa klickknappar Keychain definierar uppvärmningstiden (den första knappen är 10 minuter, den andra - 20, tredje - 30). Bekräftelse av kommandot görs automatiskt, tryck inte på något nog.

Så här förstorar du starttid med Starline A91

Det händer att maskinen inte börjar under kalla förhållanden, om starteren fungerar runt en sekund (fabriksinställningar Starline A91). I det här fallet kan du förlänga tiden för sitt arbete. Instruktionen är som följer:

 • När tändningen är avstängd måste du trycka på VALET-serviceknappen sex gånger för att gå till programmeringsläge;
 • Efter att ha vridit nyckeln (på) blinkar bilen sex gånger med dimensioner. Då måste du trycka på betjäntknappen i nio gånger;
 • Om du trycker på någon knapp på nyckelringen bestämmer startens hastighet (den första - 0,8 sekunder, den andra är 1,4 sek., Den tredje är 2,0 sekunder). Långt plus ett kort klick på den första knappen - 3,6 sekunder.

Så att startaren inte vrider när arbetsmotorn måste anslutas grå med en röd tråd på panelen Tachometer för automatisk stopp.

Ställa in larmstjärnan A91 på autorunstemperatur

 • Stäng av tändningen, tryck på VALET-tangenten sex gånger;
 • Vi slår på tändningen, klickar på Talet fyra gånger;
 • Nu kommer den första knappen på nyckelkedjan att ställa in parametern -5 grader, den andra - minus 10, den tredje är minus 18. Lång, och sedan är den korta tryckningen på den första knappen ansvarig för att ställa in parametern - 25 grader Celsius.

Så här ändrar du Autorun-temperaturen till StarLine A91 med en nyckelring

Så här ställer du in Autorun på motortemperaturen Keychain

Nu är de grundläggande parametrarna inställda, det förblir bara för att aktivera autorunfunktionen genom temperatur:

 • Tryck på en lång nyckel för en lång nyckel, upp till den andra melodiska signalen, som kommer att spela nyckelringen;
 • Två två gånger genom att klicka på den tredje knappen så att markören på displayen flyttas till ikonen med termometern;
 • För att aktivera måste du klicka på den första tangenten en gång.

Nu börjar bilen med temperaturägaren.

Avkoppling av autorun temperatur

Om ägaren till bilen länge lämnar eller automatisk lansering vid en temperatur är inte nödvändig, kan den här funktionen avlägsnas. Förfarandet sker på samma sätt:

 • Vi klickar på den tredje knappen under en lång tid (till den andra pipen);
 • Två två gånger klicka på den tredje tangenten för att kort för att flytta markören till termometerns piktogram;
 • Den andra knappen avaktiverar den här funktionen.

Startline A91 Alarm Operation Manual med Automotive

Varför Autorun Autorun inte fungerar

Ibland händer det att autorunfunktionen inte fungerar. Till exempel vänder startaren motorn, men den börjar inte. I det här fallet är det nödvändigt att kontrollera närvaron av bensin i tanken, såväl som batteriets laddning. I det första fallet är allt klart - det är nödvändigt att lägga till bensin. I den andra - att ladda batteriet.

Det är också möjligt att motorn inte tar tag i kylan och till och med starkt starta från nyckeln. I det här fallet kan du ställa in de inställningar där starttiden kommer att ökas. Du kan också minska intervallet mellan startförsök.

Men den vanligaste anledningen till att bilen inte börjar, blir banal ouppmärksamhet. Sådana skäl inkluderar överföringen som ingår (för fordon med automatisk växellåda

Kör), olåst dörrlås, etc. Det händer att bilen slutade börja eftersom systemet dåligt fångar signalen.

I det här fallet utfärdar nyckelringen information och skriver omedelbart ett fel. För att återställa protokollet måste du starta motorn från tangenten igen, dra åt handbromsen. Ta sedan nyckeln från tändlåset, öppna förardörren och aktivera larmet. Vanligtvis uppstår bilen igen att skydda, och OS7-felet försvinner helt enkelt. Det händer emellertid inte alltid. Om det inte hände måste du kontakta servicecenteret.

Vad händer om autorunen inte fungerar

Det är också nödvändigt att kontrollera konsolen själv. Det kan vara skadat - har sprickor på displayen, mekanisk skada eller trycket urladdat batteri. I det här fallet sänds inte signalen respektive fjärrstarten. För att förstå hur mycket nyckelkedjan är "att skylla måste du konfigurera lanseringen från telefonen (instruktionen beskrivs ovan). Om även efter det att problemet inte försvinner, måste du spendera noggrann diagnos.

Hur mycket är nyckelkedjan Starline A91 med Auto Start

Priset på säkerhetssystemet beror på konfigurationen av uppsättningen. Till exempel, i Moskva kostar billarm från 4 tusen rubel, och om det finns en GSM-modul ökar kostnaden till 9 tusen. För andra städer i Ryssland kan den här siffran variera.

Stad Kostnaden för Starline A91, tusentals rubel
Moskva 4-9
St. Petersburg 4,2-8,8.
Yekaterinburg 4,4-7
Saratov 3,5-6,8.
Volgograd 3.8-7.3

Recensioner

Nyligen tog bilen, det var redan Starline A91 installerad. Jag kommer att säga det - mycket avancerat bilalarm för dina pengar. Mycket bra feedback - på nyckelkedjan är det omedelbart klart vad som ingår, även om det finns en hel massa olika indikatorer. Och displayen själv med god belysning, även på en solig dag visar sig inte och förblir informativ. I allmänhet passar det helt, jag tror att det här systemet skulle lägga på en annan bil.

Starline A91 valde efter lång reflektion. Jag säger att jag inte förlorade. På dina pengar är bara utmärkt larm. Det finns allt som kan vara autorun, feedback och turbo -mer, vilket är mycket viktigt för mig. Varje parameter är konfigurerad separat, vilket är bekvämt. På morgonen dricker jag kaffe, och då går jag ut och sitter i en redan varm bil, tack vare autorunen. Och det är också coolt att du kan lägga GSM-modulen och hantera några funktioner direkt från telefonen. Det är verkligen bekvämt. Speciellt för det pris där StarLine A91 beräknas.

StarLine A91 Bruksanvisning

Larm "StarLine A91" använder välförtjänt efterfrågan från konsumenterna. Det utlöser på ett imponerande avstånd, kan ignorera radiostörningar, enkel och pålitlig i kontroll. Innan du använder det här praktiska stöldinstrumentet är det nödvändigt att studera huvudfunktionerna och funktioner.

Inställningstid på nyckelring

För att ställa in tiden på nyckelringen måste du trycka och hålla ned knappen nummer 3 med bilden av snöflingan tills ljudsignalerna följer:

 • en melodisk;
 • en kort;
 • Två mer korta.

Ljudsignaler anmäls av användaren att nyckelringen är klar för tidsjustering.

Aktuell tid. Först ställa in fältet "klocka" som blinkar på displayen. Varje tryckknapp nummer 1 med en bild av ett slutet lås ökar tiden i en timme, och var och en trycker på knappen nummer 2 med bilden av det öppna låset reducerar den.

När fältet "Klock" är fyllt, gå till fältet "Minut". För att göra detta, tryck kort på knappen nummer 3 (Snowflake) - fältet "minuter" börjar blinka. Återigen ökar numret 1-knappen (lås) tiden i en minut, och med knappnummer 2 (öppen lås) minskar.

Väckarklocka. Efter att protokollet är konfigurerat, klicka på nummer 3-knappen (snöflinga) och gå till inställningen av larmavläsningarna. När fältet "väckarklock" blinkar, ökar tiden med knappen 1, och nummer 2 reduceras om det behövs.

Nästa korta tryckknapp nummer 3 (Snowflake) låter dig aktivera eller inaktivera väckarklocka. Knapp # 1 (lås) innehåller en väckarklocka, knapp # 2 (Öppna lås) stängs av den.

Timer. Om du trycker på # 3-knappen (Snowflake) igen visas displayen för timerinställningen. Precis som klockan och väckarklockan justeras timern med knapparna nummer 1 och nr 2.

Genom att trycka på knappen # 3 igen kan du växla till eller koppla bort timern. Knapp # 1 (Lås) Aktiverar timer, knapp # 2 (Öppna lås) stängs av den.

Autostart Programmering Starline A91

Larm "StarLine A91" låter dig programmera motorns autorun vid en temperatur, timer eller larm.

Autostat för motortemperatur

Tryck på knappen # 3 (Snowflake) på nyckelkedjan och håll den tills en melodisk är bytad och sedan en kort signal. Då, även genom att trycka på den tredje knappen flyttar vi markören över ikonerna längst ner på displayen tills den stannar på ikonen med termometerns bild. Tryck på nummer 1-knappen (lås) - den melodiska signalen låter. Systemet är aktiverat. Så snart temperaturen sjunker under det programmerade värdet, börjar motorn för uppvärmning.

För att inaktivera den här funktionen måste du trycka på nummer 3-knappen igen och håll den till det andra ljudet (melodiskt ljud, sedan en enda signal). Därefter, med samma tredje knappar, flytta markören till ikonen med termometern och tryck på # 2-knappen (Öppna lås). En melodisk signal Keychain meddelar användaren att funktionen är inaktiverad.

Sann autorun

För att aktivera motorns autorunfunktion med timer var 2, 3, 4 eller 24 timmar gör vi följande. Tryck på # 3-knappen (Snowflake) och håll den tills en melodisk hörs och sedan en kort signal. Sedan, med samma tredje knapp, flyttar vi markören över ikonerna längst ner på displayen tills den stannar på ikonen med fläktbilden. Tryck på nummer 1-knappen (lås) - den melodiska signalen låter. Systemet är aktiverat.

För att inaktivera Timer Autorun-funktionen måste du trycka på knappen # 3 (snöflinga) och håll den till det andra ljudet (melodiskt ljud, sedan en enda signal). Sedan, med hjälp av # 3-knappen (Snowflake) flyttar vi markören till ikonen med fläkten och klickar på knappen # 2 (Öppna lås). Den melodiska signaleringssignalen kommer att meddela användaren att Timer Autorun-funktionen är avaktiverad.

Larm autorun.

Först måste du se till att klockan på nyckelringen är korrekt inställd och larmet är inställt på rätt tidpunkt.

För att aktivera Motor Autorun-funktionen måste du trycka och hålla NO-knappen nummer 3 (asterisk) tills fjärrkontrollen har avgjort tre pip och motsvarande ikon visas på displayen. Displayen visar inställningen för att starta larmkliniken, som då ändras för den aktuella tiden. LED-indikatorn utfärdar signaler från två utbrott.

För att stänga av ALARM AUTORUN-funktionen måste du installera markören på ikonen och klicka på nyckelkedjan # 2 (Öppna lås). Efter två utbrott av dimensionerna och en melodisk signal kommer ikonerna att försvinna. Den här funktionen aktiveras med en startcykel. För att göra nästa start på motorn på larmkliniken måste du aktivera den här funktionen med nyckelringen.

Känslighetens känslighet Känslighet

För att konfigurera sensorns känslighet för StarLine A91-systemet måste du utföra följande steg:

 • Koppla bort batteriläge (som ett alternativ - för att ta bort säkringen, som är ansvarig för inredningen);
 • Hitta en plats för att fästa en chocksensor (som regel är den under frontpanelen, i rattstångsområdet och pedalerna);
 • Inaktivera säkerhetsläge, översätt till programmeringsläge och använd knapparna för att göra nödvändiga ändringar.

Känslighetsnivån har 10 värden (0 - Minsta, 10 - maximalt). Fabriksinstallationer föreslår skydd på 4-5 nivåer. Ställa in larmets känslighet, måste du ta hänsyn till nivån på bilbelastningen. Larmoperationen bör anses vara korrekt i avsaknad av falska positiva.

Efter att ha konfigurerat systemet måste du vänta 2-3 minuter och sätt sedan på och koppla larmet flera gånger för att se till att den är stabila operationen.

Hur man är "förskriva" Keychain

Om du förlorat nyckelringen eller det har misslyckats - oroa dig inte, kan du köpa en liknande infödd eller kompatibel instruktör i bilaffärer. Den nya nyckelringen behöver "registrera" i systemet. För det här behöver du:

 • Stäng av tändningen av bilen;
 • Slutligen klicka på programmeringsknappen (Valet);
 • Slå på bilens tändning;
 • Lyssna på 7 ljudsignaler som varnar för att användaren aktiverade inspelningsläge för nyckelringar.
 • Ta i händerna på en ny nyckelring, tryck samtidigt och håll knapparna nummer 2 (öppna lås) och nr 3 (snöflinga);
 • Efter en enda siren-signal kan knapparna släppas.

Den nya nyckelkedjan är "registrerad."

För att lämna "specifikationer" -läget för nya nyckelkedjor måste du stänga av bilens tändning. I bekräftelse blinkade övergripande lampor 5 gånger.

Så här inaktiverar du larm utan en nyckel

Färdigheter för inaktiverande larm utan nyckelring kommer att vara användbart om fjärrkontrollen är felaktig eller i det ett batteri. För att avaktivera systemet är programmeringsknappen (betjänad) utformad i ett inkonsekvent, men tillgängligt läge för stugan.

Deaktivering utan nyckelring: Om den personliga koden inte var installerad:

 • Öppna bildörren med nyckeln, medan larmet är urkopplat. Om nyckelringen inte används för att aktivera larmsystemet, blinkar du pekarna 4 gånger.
 • Inkludera tändning i 20 sekunder och klicka på serviceknappen tre gånger.
 • Tändningen stängs av. Siren signaler två gånger. Skyddsläge är inaktiverat. Du kan starta bilen.

Deaktivering utan nyckelring: Om en personlig kod installerades:

 • Öppna bilknappen. Larmsignaler utlöses, och vridpekarna blinkar 4 gånger.
 • Slå på tändningen och klicka på serviceknappen Antal gånger identiska med antalet installerad personlig kod.
 • Tändningen stängs av. Rotary pekare flare 2 gånger. Om den personliga koden var en siffra - är skyddsläget avstängt. Du kan starta bilen.

Om det fanns 2 eller 3 siffror i den personliga koden, bör användaren hålla den andra och tredje deaktiveringen på ett liknande sätt.

Återställ till fabriksinställningar

För att återställa StarLine A91-larminställningarna, använd följande algoritm:

 • Inkludera tändning och 10 gånger i rad klickar du på serviceknappen i bilen;
 • Stäng av tändningen, medan sirenen publicerar 10 korta signaler och meddelar användaren att den översatte larmet till inställningsåterställningsläget;
 • En gång tryckt på serviceknappen, varefter en signal av sirenen låter;
 • Tryck på nummer 1-knappen (lås) på nyckelringen, varefter systemet med en kort engångssignal meddelar att fabriksinställningarna återställs.
 • För att avsluta inställningsställningen är tändningen översatts eller väntas när systemet automatiskt kommer ut ur det här läget. I bekräftelse blinkade de totala lamporna fem gånger och nyckelkedjan gör en melodisk signal.

Allt. Larmet återställs till fabriksinställningar.

Således kan StarLine A91-signaleringen utföra automatiska funktioner och kan mekanisk justerbar genom att trycka på knapparna. En betydande del av sina funktioner förändras genom programmering. Konfigurera systemet kan därför skapas ett bekvämt och pålitligt stöldskyddssystem som kommer att tjäna dig länge och problemfritt.

Forum på buss och autoalarm

Du kan bara ställa in temperaturen (ändra den) genom att ange programmeringsläget Startup-parametern. (Två tabell, rad 4, options -5, -10, -18, -25 grader). Tyvärr är andra temperaturer omöjliga. Om du har en diesel, måste du välja, och om bensinmotorn inte är skalad och oljan för säsongen och batteriet med en ljus, då -18 (men det är möjligt och -10 så det säkert). Vid -5 börjar det för ofta (flodbränsle), och när du ställer upp -25 kan det vända så mycket att det inte startar. Men det var tänkt att göra installationsprogrammet när du installerade systemet. Därför, för en början, försök att aktivera funktionen på nyckelringen (maskinen måste vara i signalens zon till signalen, och om du har en manuell låda måste den utföras en programvaraneutral). PROG Neutral: Parkera, höja handbromsen (motsvarande lampan lyser upp på panelen), dra ut nyckeln från låset (maskinen är inte förtätande), öppna dörren och gå ut (dörrkonfigurationen måste vara korrekt - till ljuset Ljuset på den inre lampan), slår dörren, tryck på 1-inställningsknappen för skydd - maskinen måste snubbla - förfarandet är gjord.

Nu ska du aktivera autorunstemperaturen. För att starta, kontrollera om temperaturlanseringssensorn är korrekt och där den är inställd - Clichen två gånger (snabbt efter varandra - TYNZ-TINTZ) -knappen 3 (asterisk). Maskinen måste swool, peer (auto sökläge) och dra temperaturen på nyckelringen istället för timmar. Om temperaturen efter turen är plus, sedan sensorn på motorn. Om du skriver LO - mest sannolikt saknas sensorn eller slits av (med en normal sensor betyder en sådan inskription värmebehandlingen under minus40). Om hej skriver, är temperaturen i sensorns placering högre än +70). Om allt är bra, gå till aktivering: 1. Vi trycker på 3-knappen (asterisk) och håller lång tid och väntar på nyckelringstrillerna och lämnar inte vänta på, medan nyckelringen inte picar det igen. Därefter släpps knappen. Om allt är gjort korrekt, blinkar kanten till vänster på nyckelkedjan längst ner på skärmen. 2. Nu flyttar de snabba korta presssidorna 3 den blinkande markören till det tredje vänstra läget (kvadrat med termometerns symbol). 3. När du har försäkrat att den tredje ikonen blinkar "ON" -knappen - knapp 1-nyckelring (när det är nödvändigt att stänga av, måste du skada 2). Om kommandot accepteras och förstås av signaleringen, kommer den melodiska signalen att höras på nyckelkedjan och temperaturen kommer att visas på klockan, när motorn kyls till vilken autorunförsöket kommer att inträffa. 4. Jag trycker inte på något ca 8-10 sekunder, nyckelkedjan är plockad, klockan kommer att hoppa igen, och ikonen (tredje) kommer att förbli mörk. 5. Ikonen är mörk - Autorun på temperaturen är aktiv, den blev ljus - reverserad. Om när aktiveringen hoppade -18 (bensin) eller -10 (diesel, bensin) - det är inte möjligt att klättra var som helst i programmering, det kan göras bara värre - allt är trasigt - då (efter experiment med programmering) kan bilen inte placeras alls. I allmänhet, gå enligt länken http://www.ultrastar.ru/aTachment/10329/SLA91User.pdf och ladda ner användarhandboken, det finns inte obehagliga och installationsanvisningar.

Tillsatt efter 1 timme 19 minuter

Om i klausul 1. Det blinkar inte och blinkar, vilket innebär att de tryckte på den tredje knappen en gång eller med ett stort gap mellan pressarna - i det här fallet (med en press) visar temperaturen i kabinen.

Så här ställer du in Autorun på Starline A91

Trots det faktum att Starline A91 larm från klassen av budgetmodeller av säkerhetssystem uppfyller den alla krav på skydd av denna typ av enheter. Den har en dataström av 8 flytande kanaler med en 128-bitars krypteringskod med en intelligent autorunfunktion. Detta komplicerar upplösningen av signalen, eftersom systemet själv, med varje "keychain-car" -dialog automatiskt väljer den radiofrekvens som i stadsförhållanden med radioceller har en viktig betydelse.

Hur startar bilen från kvarteret

Det är känt att säkerhetssystemet StarLine A91 har en motoruttag. Men innan detta är det nödvändigt att utföra ett antal obligatoriska åtgärder:

 1. Överför PPC-vredet till det neutrala läget (stäng av alla överföringar);
 2. Stäng av tändningen och dra ut nyckeln från den (motorn måste inkluderas);
 3. Aktivera parkeringsbromsen.
 4. Tätt slam alla dörrarna, såväl som huven och locket på stammen;

Om någon scen saknas är fjärrstart inte möjlig. Men med korrekt förberedelse av maskinen (motorn torkas av varningen själv) kan den startas med ett fjärralternativ.

  Tryck och håll ner tre sekunder knapp nummer 1 och efter att ljudsignalen snabbt trycker på knappen nummer 3:

Eller periodisk motor start från nyckelring:

Denna funktion är särskilt relevant på vintern när periodisk motorvärme krävs. StarLine A91-nyckelkedjan kan automatiskt köra motorn för uppvärmning (efter 2, 3, 4, 24 timmar).

Hur man ställer in autoruntid, temperatur

StarLine A91 Dialog Alarm får konfigurera detta sätt att det automatiskt startar motorn vid lufttemperatur (vanligtvis minus) eller efter ett specifikt tidsintervall.

Aktivera autorunläge för temperatur

Denna funktion kommer att fungera när de överensstämmer med vissa villkor:

 • i närvaro av en temperatursensor;
 • från platsen för dess installation
 • Mata sensorn själv.

Den aktiveras genom att länge trycka på knappen 3 (asterisk) tills ljudsignalen visas från nyckelfob - det borde vara roligt en gång. Displayen blinkar den extremt vänstra ikonen (1) längst ner på skärmen. Korta tryck på 3-knappen som rör dig runt menyn till det tredje vänstra läget (kvadrat 3) med en termometer-symbol.

När du var övertygad om att den önskade funktionen är aktiverad, tryck på knappen nummer 1 på huset för att aktivera det här läget (det här läget är avstängt genom att trycka på knappen 2 på höljet) och vid klockan på klockan, Kritiskt värde på motortemperaturen varefter dess autorun kommer att visas.

Efter att temperaturvärdet var markerat är det inte nödvändigt att mata något - efter 8-10 sekunder, plockas fjärrknappen själv och klockan kommer igen att visas på displayen och den tredje ikonen (med en termometer) kommer att förbli mörk. Enligt den här ikonen visar den om Autorun-läget startas vid en temperatur: Dark-Mode är aktivt, Light-Reset.

Tid Autorun

För att aktivera den här funktionen måste du välja visningsikon 2 på displayen. Maskinen blinkar av strålkastarna, och den melodiska signalen kommer att distribueras på nyckelringen. Nu genom den tid som fastställts av ägaren, kommer signalen i sig regelbundet att starta motorn.

Om, efter det första försöket, började bilen inte, den andra kommer att följa. Samtidigt ökas starterrulltiden med 0,2 sekunder. Timern är utformad för 4 försök att starta motorn. Om, efter det fjärde försöket, började motorn inte, utlöste en pip på nyckelringen. För att konfigurera motoruppvärmningen i tiden är sekvensen av åtgärder sådan:

 • Tryck och håller en lång knappnummer 3 på en nyckelkedja (asterisk).
 • Keychain kommer kortfattat Picnet, men knappen trycks in, efter den andra ljudsignalen, släpp knappen;
 • Passar den extrema vänstra ikonen (1) på panelen;
 • Tryck kort på knappen nummer 3, flytta till fläktikonen;
 • En kort tryck på knappen nummer 1 - Keychain kommer att spela melodi;
 • Att vänta tio sekunder tills nyckelkedjan spinner, och ikonen med fläkten kommer att förbli mörkad;
 • Intervallfunktionen är aktiverad.
 • Det stängs av på samma sätt, men valet är bekräftat av knappen # 2 (öppet lås) när motorn är framgångsrik visas avgaserna på skärmen. Bilen i sig är 3 gånger blockerad av strålkastarna och ge en pip tre gånger.

  Anledningarna till vilken autorun inte fungerar och hur man eliminerar dem

  Autostart från StarLine A91-konsolen kan brytas igenom operationen. Oftast bör anledningen ses inte i föråldrade detaljer, men i felaktig användning av systemet eller dess installation. Om Autorun inte fungerar kan det också finnas problem med felaktig programkonfiguration.

  De vanligaste förutsättningarna för störningar

  • Stötsgivaren fungerar inte. En migrering av chocksensorn själv kan hjälpa till.
  • För frekvent larmoperation. Det finns sannolika skäl för två. Eller för känsliga inställningar, eller korrosion på anslutningarna.
  • Inget svar från Keychain-kommandon. Om det inte finns något svar från maskinen till kommandona som levereras från kontrollknappen - kontrollknappen eller batteriets by. Det kan vara nödvändigt att helt ersätta nyckelkedjan med en ny propell i systemet.
 • Maskinens dörrar är inte stängda av konsolen. Master i servicecenter kan hjälpa till att klara av problemet. Det är nödvändigt att kontrollera och bestämma vilka platser av raster i kedjorna mellan huvudenheten och dörren, överensstämmelse med de tekniska kraven hos manöverdon och hur dörrslutningspulsen är programmerad.
 • Autostart slutade fungera. Oftast ligger orsaken i en felaktig ledning. Det kan vara skadat. Immobilizer-befälhavaren levereras också felaktigt (troligtvis antennen själv). Du måste också kontrollera enhetsprogrammeringen.
 • Bil siren fungerar inte. Foder eller siren själv, eller det var en paus i ledningarna. Eliminera problemet kommer att hjälpa till att ersätta sirenen själv eller övervakningen av ledningen av hela systemet.
 • Automatisk motor startar - StarLine A91 Dialog Bruksanvisning

  Sidan 64.

  Användarmanual

  Automatisk start av motorn för larmklinik (aktiverad med en nyckelring)

  · För att aktivera den automatiska motorns startfunktion för att ställa in larmet på larmet, kontrollera först installationstiden på nyckelringen. Program sedan väckarklockan av den beskrivande motorns starttid och sätt på väckarklockan (se s.18-19). Ansluten ett larmläge på displayen Keychain indikeras av ikonen

  Efter att ha kontrollerat den aktuella tiden och ställer in larmet till seriella knapparna 3 och 1-nyckelring, ställ in markören till ikonen

  ALARM AUTORUN (se sidan 20). Följ 1 utbrott av dimensioner. De melodiska pipsljudet och displayen visas på dess display.

  som indikerar tillsammans med ikonen

  Larm autorun. Under en kort tid på displayen av nyckelringen, den sista tiden av den framtida uppstarten, som då kommer att byta till den aktuella tiden. LED-indikatorn blinkar en serie 2 blinkar. · För att stänga av autorun-funktionen på larmet, återinstallatörer på ikonen

  Och klicka på 2 Keychain. Följ 2 blinkar

  Gabarites. En melodisk signal nyckelring, ikoner

  Notera ett). Närvaron av en nyckelring i den mottagande sändarens zon vid momentet av motorns autorun på väckarklockan är inte nödvändig.2). Motorns starttid kan skilja sig från larmklockans konfiguration inom 1 minut. 3). Autorun-funktionen är påslagen med en startcykel. För en ny start, varje gång du behöver aktivera funktionen med nyckelringen.

  Automatisk lansering av motorn med timer (aktiverad med nyckelringen)

  · För att aktivera automatisk motorstartfunktion med Timerhouse 2, 3, 4, 24 timmar (Programmerbar funktion 2.3) Välja knappar 3 och 1 Nyckelord Ställ in markören till ikonen

  Taimier Autorun (se sidan 20). Följ 1 utbrott av dimensioner. Den melodiska signalen nyckelring verkar. På displayen Keychain Display-ikonen

  vilket indikerar det medföljande timer-autorunläget. LED

  Indikatorn blinkar en serie av 2 utbrott. Samtidigt med införandet

  Så här konfigurerar du Starline A91 Alarm Autorun med motortemperatur

  1. Hur man slår på autorun
  2. Hur man programmerar
  3. Autostat för motortemperatur
  4. Sann autorun
  5. Larm autorun.
  6. Hur man ökar autoruntiden
  7. Känslighetens känslighet Känslighet
  8. Så här inaktiverar du funktionen

  Funktionerna hos Automotive Security-komplex innefattar det fjärranslutna eller automatiska starten på strömenheten, vilket gör att det kan värma motorn på vintern. Autorun StarLine A91 låter dig slå på motorn beroende på omgivningstemperaturen eller vid en viss tidpunkt. Användaren aktiverar tjänsten och justerar driftsättet med fjärrkontrollen.

  Hur man slår på autorun

  Autorun som möjliggör förinstallation av temperatursensorn, som är installerad på motorcylinderblocket eller på kylvätskansvarmarna. En kontakt används för att byta sensorn, utrustad med en orange-svart isoleringskabel (del av 18-poligt block av larmprocessorns block). För att säkerställa funktionen av den automatiska strömmen måste du konfigurera utrustningen.

  Utformningen av 18-polig kontakt är försedd med en loopkabel utrustad med en svart isolator. När du installerar produkten på en bil som är utrustad med en manuell växellåda måste du bryta kedjan. På maskiner med automatisk växellåda måste du spara kretsen i ett stängt tillstånd. Den automatiska startalgoritmen ger 4 rullning av axelstartaren, justeringen av antalet start är inte angivna. Varje efterföljande startförsök kännetecknas av en ökning av starttiden för startaren (med 0,2 sekunder).

  Hur man programmerar

  För att ändra parametrarna, hitta inställningarna och klicka på den och sätt sedan på tändningen. Systemet kommer att ge 6 signalsignaler, vilket bekräftar beredskapen för programmering. Konfigurera Autorun Alarm Starline kan överensstämma med installationsborden som visas i instruktionerna.

  För att välja en funktion, använd påverkan på den dolda inställningsnyckeln (från 1 till 12 gånger). Då trycker du på knapparna på fjärrkontrollen, väljer det önskade lägesvärdet (till exempel tröskelvärdet för temperaturen eller driftstiden för motorn för uppvärmningscykeln). Därefter innehåller användaren en larmtid för starteren, beroende på typ av motor och dess tekniska tillstånd.

  Vid användning av en automatisk uppstart på en dieselmotor är det nödvändigt att tillhandahålla en fördröjning mellan införandet av elektriska kretsar och aktiveringen av startaren. Tidsintervallet krävs för att värma upp det glödande ljus som ligger i blockets huvud. Uppvärmda metallelement ökar lufttemperaturen, vilket underlättar uppstartsproceduren. Komplexet låter dig välja tid från värden 5, 10 och 20 sekunder. Grundfördröjning 2 sekunder är konstruerad för bensinmotor.

  Den är sedan konfigurerad att styra driften av den kraftenhet som är nödvändig för startens snabbkoppling. Med säkerhetskomplexets konstruktion kan du bestämma kraftverkets funktion genom spänningsvärdet i inbyggt nätverk, genom närvaron av en signal i en positiv eller negativ generatorkedja och genom signal som sänds av tachometern.

  Dessutom justeras tändningsstödfunktionen, vilket garanterar att motorns säkra funktion i avsaknad av ägaren i stugan.

  Om bilen är utrustad med en speciell knapp för att starta och stoppa motorn är det nödvändigt att justera strömutmatningsalgoritmen (signal på den blå kabeln, som kommer från 6-stifts sele). Den slutliga programmeringen och valet av den automatiska effekten på motorn utförs med 3 knappar på fjärrkontrollen, som är betecknade med låsikonen (med en fast och öppen handge) och en asterisk. Innan du installerar en automatisk start, ska du gå igenom systemnätet (du behöver för maskiner med manuell växellåda).

  Efter konfiguration måste du kontrollera startsystemets korrekthet. För att testa måste du slå på tändningen och klicka sedan på knappen med stjärnikonen. Skärmen innehåller en nyckelikon (på bakgrunden av vindrutan). Ett ytterligare test utförs när motorn är igång: Efter att du har tryckt på samma tangent visas displayen dessutom på displayen, som simulerar avgasflödet. I avsaknad av ikoner eller visning av andra ikoner måste du kontrollera säkerhetskomplexinställningen (enligt instruktionerna).

  Autostat för motortemperatur

  Justera larmstjärnan för att starta motorn vid en temperatur innebär att man ställer in den centrala enheten på temperaturtröskelvärdet. Parametern är vald från rad -5 °, -10 °, -18 ° och -25 ° C. När sensorn kyls under det programmerade värdet rullas vevaxeln av starteren och uppvärmningen av aggregatet. För att starta får det använda sensorn som finns i motorrummet och sensorn i bilen.

  Minsta tidsintervall mellan upprepade lanseringar är 1 timme. Den tid som spenderas på uppvärmningen av motorn beaktas inte. Användaren kan inte ändra upprepningsfrekvensen, eftersom parametern bestäms av yttre temperaturförhållanden. Installation av autorun på temperaturen ger inte restriktioner för antalet upprepade uppvärmning (beror endast på bilbatteriets resurs).

  För att aktivera tjänsten måste du trycka på knappen markerad med en asterisk. Efter att ha serverat melodierna och serierna med 3 korta pip, ingår programmeringsmetoden cursory. Användaren flyttar markören med kortvarig på knappen med en asterisk, efter att du har valt ikonen med termometerikonen måste du ändra funktionsvärdet. För att aktivera måste du trycka på knappen med en låst låssymbol. När starten på temperaturen är aktiverad av parallella lägen (för väckarklocka eller timer).

  Nyckelringen ger en melodisk signal, åtföljd av ett utbrott av larmlampor eller dimensioner (beror på metoden att installera ett säkerhetskomplex). På skärmen Kontrollpanelen visas den aktiva funktionsikonen och tröskeltemperaturvärdet visas kort, där ett försök görs för att starta strömenheten. Styrdiodslarmet blinkar serien bestående av 3 korta blinkningar, vilket bekräftar systemets beredskap.

  Om den ytterligare användningen av funktionen inte antas, måste du inaktivera tjänsten. För att konfigurera måste du ange inställningsmenyn, välj markören med den aktiva ikonen och tryck sedan på knappen markerad med ett lås med en öppen hand. Bilen kommer att fungera 2 gånger larmets lampor, kommer nyckelringen att förlora melodin, vilket bekräftar avskaffandet av automatisk uppvärmning av motorn.

  Sann autorun

  Innan du programmerar motorns start på TIMER måste du ställa in repetitionstiden (från rad 2, 3, 4 eller 24 timmar). Funktionen är konfigurerad via programmeringsmenyn på StarLine A91-signalprocessorn. Timer Autorun aktiveras via menyn, för att ange inställningarna, måste du trycka och hålla ned knappen med ikonen. Markören översätts sedan till ikonen med en roterande pumphjul, tryck på knappen med det slutna låset gör det möjligt att aktivera funktionen.

  Kontrolldioden installerad i bilen går i drift av en serie med 2 korta signaler. Motorn startar och värms upp, de efterföljande starten exekveras i enlighet med den programmerade upprepningstiden. Funktionen är avstängd via skärmen på skärmen, efter att du har valt den aktiva ikonen, bör du kort tryck på Open Lock-tangenten. Att mata en melodisk signal och dubbla larmsvar bekräftar annulleringen av programmet.

  Larm autorun.

  Innan du aktiverar AutoRun en larmklinik måste användaren ställa in den aktuella tiden på kontrollpanelen. För att justera måste du trycka på knappen markerad med en asterisk och håll till den melodiska signalen och serien med 3 korta ljud. Efter klockfältet på displayen börjar blinka, justerar användaren värdet (knappar som är markerade med piktogrammen i det låsta och öppna låset). För att ställa in minuter, ska du kort trycka på knappen med en asterisk.

  För att justera larmet på nyckelkedjan krävs det omedelbart efter att du har ställt in klockan igen för att trycka på knappen med en asterisk. För att konfigurera inkluderingstiden, gäller samma knappar, klicka på vilket ska vara kortfattat. Förlängd påverkan gör att du kan ställa in värdet i accelererat läge. Användaren trycker sedan på knappen med en asterisk igen och justerar minuter. För att starta väckarklockan måste du än en gång trycka på knappen med en asterisk och välj parametern "Aktiverad".

  Då är det nödvändigt att trycka på knappen till tangenten med en asterisk (till längden på den långa och korta signalen). Om du trycker på knappen ska markören ställa in markören på väckarklockans funktioner. För att bekräfta valet trycks en knapp med en sluten låsikon. Nödljuslarm kommer att fungera, konsolsignalen ger 2 korta pip och kommer att förlora melodin. Utformningen av säkerhetskomplexet tillåter inte samtidig användning av en automatisk start av väckarklocka och timer.

  Ikonen för den aktiva funktionen kommer att markeras med mörk färg (tillsammans med en aktiv larmikon), visas en extra tid i några sekunder i några sekunder.

  Autorun-funktionen i tid kräver inte platsen för kontrollen i signalmottagningsområdet. Den programmerbara tjänsten är en gång, efter att ha slagit på och värm upp kraftenheten är läget avstängt. För att lansera, kommer det att vara nödvändigt att genomföra en ny justering i enlighet med den ovan beskrivna algoritmen.

  Hur man ökar autoruntiden

  Användaren kan förlänga driften av strömenheten som endast är föremål för kontrollpanelens placering vid signalmottagningsavståndet. För att lägga till tid måste du klicka på en 2-3 sekunders knapp märkt med en låst låsikon och påverkar sedan kort med en asterisk. Hjälpkonsolbunten ger en melodisk signal, lätta larmlampor på bilen kommer att fungera 1 gång. Varje påverkan på nycklarna gör att du kan öka uppvärmningstiden i 5 minuter; Det återstående värdet visas kort på displayen.

  Om användaren har höjt uppvärmning, men sedan bestämt att du inte använder bilen kan du använda avstängningsfunktionen på avstånd. För att gå med i motorn måste du länge trycka på knappen med den öppna låssymbolen, och sedan kort påverka nyckeln med stjärnikonen. På bilen 4 gånger fungerar det externa ljuslarmet, strömmen kommer att stängas av. Fjärrdisplayen visar på de styrindikatorer som signalerar motorn uppvärmd, och sedan kommer summern att uppfylla den musikaliska melodin.

  Känslighetens känslighet Känslighet

  Säkerhetskomplexet innehåller en sensor som bestämmer styrkan i strejk som appliceras av kroppen. Sensorn används för att slå på larmläget och uppleva slaget som ett försök till obehörig åtkomst till bilens inre. Enheten är monterad inuti fordonshytten, bruksanvisningen rekommenderar att produkten är öppen för att justera känsligheten. På fallet finns kontrolldioder, som ingår vid fastsättning av bilkroppens strejk.

  Vibrationer som uppträder under motorns funktion uppfattas av sensorn som ett hackande försök, vilket leder till utlösningen av sirenen. För att konfigurera känslighet används 2 potentiometrar (varningszon och larmnivå) som roterar skruvmejseln. Regulatorn har 10 positioner, när den levereras från fabriken, är den inställd på position 4 eller 5. Innan starten är det nödvändigt att minska enhetens känslighet, vrid regulatorerna till ett minimum.

  Börja sedan upprätta en varningsnivå. För att justera måste du öppna bildörren, aktivera säkerhetsläget och rotera sedan skruven på regulatorn medsols. Känslighet bestäms av lätta palmslag som appliceras på kroppen. Då kan användaren konfigurera den stjärna alarmerande nivån (analogt). Efter att justeringen är klar rekommenderas det att sätta säkerhetskomplexet på autorunen och kontrollera sensorns känslighet under motorens funktion och när du slår på kroppen (PATON takpanelen).

  Så här inaktiverar du funktionen

  Användaren kan stänga av den automatiska start med knapparna på kontrollpanelen. Det är omöjligt att helt inaktivera funktionen, eftersom motoroperationsalgoritmerna läggs i den centrala enhetens programvara. Om det finns problem med automatisk uppstart, rekommenderas det att tvinga återställ larminställningarna och sedan programmera parametrarna igen.

  Så här ställer du upp Autorun Starline A91

  Så här installerar du och konfigurerar Auto Alarm Starline A91 med Autorun?

  Starlain A91-säkerhetskomplexet består av en kontroller, en sändare, siren, en chocksensor, en LED-indikator, betjäntknapparna och en motortemperaturgivare.

  Tillverkarens StarLine 91 tillhandahåller fordonsägare med typiska installationsscheman i säkerhetskomplexet på bilen. Systeminstallationsalgoritmen är giltig för de flesta modeller av maskiner som finns på allmänna vägar. Vid installation av larmet på äldre krävs endast en mindre modifiering av de föreslagna installationsteknikerna.

  Den centrala styrenhetens kontakt har 18 stift anslutna på nästa sätt:

  • Jorden eller kontakten med massan utförs av svart kabel;
  • Föreningen med de totala ljusen hos bilen är anordnad genom den gula-gröna eller svarta och gröna ledningen;
  • För att ansluta maskinens näringssyrer används en grå kabel;
  • Att ansluta terminivister som ligger i kroppens repade håligheter - svart och blått;
  • Anslutning av huvens ände, temperatursensorn under locket på motorrummet används av gråorange-tråden;
  • För trunking bagage - vit-orange;
  • Anslutningen med minus av Immobiliser Crossover använder den rosa färgtråden;
  • Generatorreläet, implanterat i komplexet och är ansvarig för att kraftaggregatets funktion fungerar, den drivs genom en svart och grå kabel;
  • Anslutningen av systemet med en parkeringsbroms ger lila-orange.

  Förutom de angivna anslutningarna när du ansluter komplexet och konfigurerar sin korrekta funktion kan installatören stöta på en svart kabelsignalstyrningsenhet på kontakten på det svarta kabelnätet.

  Denna loop har ett värde när du installerar ett komplex på en bil med en manuell växellåda. I det här fallet ska det skäras. Om installationen sker på en bil med automatisk växellåda, förblir slingan orörd.

  Funktionsprogrammeringsinstruktioner

  Säkerhets- och servicefunktioner för StarLine A91-larm kan omkonfigureras genom exponering för serviceknappen för valutan och huvudknapparna utan störningar med systemkontrollen.

  Listan över systemtjänstfunktioner inkluderar:

  • Manuell funktionalitet hos chockexponeringssensorn;
  • Förvaltning av funktionaliteten hos ytterligare exekutiva enheter i systemet;
  • Låskontroll och upplåsning av fordonsdörrar;
  • Aktivering av bilens "sök" på parkeringsplatsen och styra temperaturen på motorens kylvätska;
  • Service av komplexa och lägen för sin arbetsvete;
  • Ring från bilens salong;
  • Blockerande nycklar på de viktigaste och ytterligare kommunikatörerna;
  • Övervakning av tillståndet för perifera fordonssystem och intra-ensam temperatur;
  • Registrering av ny och spårning av antalet befintliga kontrollpaneler i säkerhetskomplexet.

  Tabell: Programmering Startparametrar

  Konfigurera autorun utförs enligt vissa parametrar.

  Bytbart värde. 1 Klicka på Sensor nr 1. 1 Klicka på knappen # 2. 1 Klicka på knappen nummer 3. Lång. Därefter kort effekt på sensor nr 1.
  1 pip. 2 pip. 3 pip. 4 Gudka.
  ett. Turbotimerns varaktighet. 1 minut. 2 minuter. 3 minuter. 4 minuter.
  2. Varaktigheten av motorns funktion efter start på avstånd. 10 minuter. 20 minuter. 30 minuter. Ingen gräns.
  3. Motorlanseringar på timer. 2 timmar. 3 timmar. 4 timmar. 24 timmar.
  fyra. Motor autorun temperatur. -5º -10ºс -18º -25º
  fem. Motorstart. Skydd är aktivt. Skyddet är inte aktivt. Skyddet är inte aktivt. Skyddet är inte aktivt.
  6. Funktionssättet för ljusvarningar med en löpmotor. Glimtes. Ingår. Inaktiverad. Inaktiverad.
  7. Låsande dörrar När du stoppar strömmen är skyddet aktivt. Inaktiverad. Arbetar. Arbetar. Arbetar.
  8. Sekvens av utgångsfunktionen. Dubbel tillbehör. Tändstift. Becameless tillgång. 1 signal.
  nio. Period av startfunktion. 0,8 sekunder. 1,4 sekunder. 2 sekunder. 6 sekunder.
  tio. Av olika bränsle. Bensin med en paus 2 sekunder. Diesel med paus 5 sekunder. Diesel med en paus på 10 sekunder. Diesel med en paus på 20 sekunder.
  elva. Kontroll av motorfunktionen. På spänningsnätet. På den positiva slutsatsen. För minus slutsats. Med revolutioner.
  12. Hjälp tändsystemet på den lanserade motorn. Som standard är tändningen inaktiverad. Från konsolen. När du slår på parkeringsbromsen. Fungerar inte.

  Rekommendationer vid användning och generella autorunregler

  Starlaine A91 Automotive Security Complex har möjlighet att automatiskt starta strömenheten. För att göra det nödvändigt att förutföra vissa förfaranden:

  • Upprätta en växellåda väljare i ett neutralt läge;
  • Extrahera nyckeln från tändlåset;
  • Aktivera manuellt bromssystem;
  • Stäng dörrarna, motorfackets lock och bagageutrymmet.

  Hur man installerar

  Du kan ställa in den fjärrstart på strömaggregatet med hjälp av en extra sexkontaktkontakt. Ledningarna är ansluten av algoritmen:

  • Den röda ledningen är ansluten till bilens centrala lås;
  • Gul tråd till tändlåset;
  • Två svarta kablar är anslutna till startaren (större tvärsnitt) och till tändlåset;
  • Blå och gröna ledningar är isolerade, återstående fria.

  Tabell: Hur aktiveras och inaktiveras

  Hur man installerar

  Början på bilens kraftenhet, utrustad med stinlina A91-larm med autorun, är möjlig vid följande positioner:

  • Kommandosignal från kontrollknappen;
  • Vid tidsperiod
  • När det gäller omgivningstemperatur.

  Tabell: Tid Autorun Inställningsinstruktioner

  Vad ska man göra. Systemsvar. Charm svar.
  Automatisk lansering av timerenheten.
  Långt press av sensor nr 3 innan du får akustisk varning. Larmdioden blinkar med tre utbrott med en period. Två ljudvarningar kommer fram till fjärrkontrollen. Lång och kortfattad.
  Sensor nummer 3 frigörs från att hålla. Inget svar. Flink de nedre radikonen på Communicator-displayen.
   Den första och tredje nyckelmarkören sammanfattas till ikonen:
  Tabell av urval av periodicitet
  Period. Steg. Spela teater.
  ett. 2. Klicka på den första knappen.
  2. 3. Klicka på den andra knappen.
  3. fyra. Klicka på den tredje tangenten.
  fyra. 24. Två gånger (lång och kort) Klicka på den första knappen.

  Av temperatur

  Den automatiska starten på effektenheten när det gäller temperatur är möjlig när motsvarande sensor är ansluten, vilken är ansluten. Efter att ha aktiverat funktionen är den första lanseringen möjlig åtminstone en timme efter att ha slagit på.

  Tabell: Inställningar Instruktioner
  Vad ska man göra. Svaret är komplexet. Svar Keychain.
  Automatisk start av aggregat temperatur.
  Långt tangenttryckningsnummer 3 innan du mottar akustisk varning. LED-systemblockarna på tre utbrott med en period. Två ljudvarningar kommer fram till fjärrkontrollen. Lång och kortfattad.
  Nyckelnummer 3 släpps från att hålla. Inget svar. På displayen i den nedre raden markerade ikonen .
   Den tredje sensorns markör sammanfattas till ikonen:
  Tabell: Starta temperaturval
  • Stäng av tändningen, tryck på valutaknappen sex gånger;
  • Slå på tändningen och klicka på serviceknappen även fyra gånger.
  Period. Steg. Spela teater.
  ett. -5ºс. Klicka på den första knappen.
  2. -10ºс. Klicka på den andra knappen.
  3. -18ºс. Klicka på den tredje tangenten.
  fyra. -25º Två gånger (lång och kort) Klicka på den första knappen.
  Tabell: Val av arbetstid

  Med serviceknappen anger du inställningen för uppvärmningstid och ställer in det önskade parametervärdet:

  Period. Steg. Spela teater.
  ett. 10 minuter. Klicka på den första knappen.
  2. 20 minuter Klicka på den andra knappen.
  3. 30 minuter Klicka på den tredje tangenten.
  fyra. Utan begränsning. Två gånger (lång och kort) Klicka på den första knappen.

  På väckarklocka

  För att konfigurera komplexet på förmågan att starta motorn för larminställningarna måste du ställa in rätt tid till nyckelkedjan. Hur man ställer in tiden blir klar från tabellen nedan:

  Tabell: Klockinställning
  Tabell: stark programmering
  Parameter. Aktivering. Spela teater. Feedback på displayen.
  Inställningstid (klocka). Knapp nummer 3 trycks kort tills ikonen visas på skärmen Värdena för sensor nr 1 ökning reduceras med sensor nr 2. Väckarklocka blinkar på displayen:
  Tabell: Aktivering och avaktivering av larmuttag
  Spela teater. Information från komplexet. Information från Keychain.
  Aktivering av motor autorun genom larmvärde.
  Knappenummer 3 hålls lång. Diode blinkar två utbrott under perioden. Accompical alert från en lång och kort signal.
  Knappen släpps. Pictogrammet blinkar på skärmen:
   Knapp nummer 3 Markör till ikonen

  Varför kanske inte fungerar och hur man fixar det

  Om plötsligt i bilen började säkerhetskomplexet se, inte panik. Ju hårdare den elektroniska assistenten desto mer benägna att ackumulera regulatorn i minnet av en annan natur av digital sopor. För det mesta kan signaleringsproblemet lösas genom att släppa minuter med tjugo, en eller båda terminalerna från batteriet. Vid återanvändning av strömmen till säkerhetssystemets styrenhet startas styrenheten i ett nödläge, återställer minneslagringsenheterna och testar periferin. Om batteriet inaktiverar inte ger önskade resultat, behöver du:

  • Byt batteriet i kontrollpanelen;
  • Kontrollera kontakterna för systemets elektriska komponenter;
  • Inaktivera och slå på komplexet igen;
  • Reflektera om det inte finns några avskärmade hinder för passage av signaler;
  • Kontakta din profil.

  Starline A91 och Autorun-implementering

  StarLine-modellen på A91-modellen är i två versioner: StarLine A91-dialogrutan, samt A91 4 × 4. Den första av dem släpps hittills, och alla skillnader, märkligt nog, består i form av en nyckelfob och i ikoner på dess display. Anslutningsdiagrammen för den första och den andra signaleringen är inte annorlunda. Det finns inga skillnader och i konfigurationsmetoder. Den andra modellen kommer att kallas detta: StarLine Twoage A91. Och det kommer att övervägas att vilka typiska fel som tillåts försöker implementera autoruner med den angivna signaleringen. Frånvaron av antingen den låga tillförlitligheten hos motorns driftskontroll är det huvudsakliga felet som kan orsaka allvarliga konsekvenser i verkligheten.

  Metoder för övervakning av driften av DVS

  Antag att den "svarta och gråa" ledningen från den huvudsakliga 18-polig kontakten var ansluten till spetsens utgång eller till batteriladdningslampan:

  Här ser du anpassningsbara funktioner som är ansvariga för automatisk lansering. Bordet kopieras från installationsanvisningarna. Förresten, leta inte efter det i bruksanvisningen.

  Vi antar att anslutningen och konfigurationen görs. Kontrollera att den automatiska startplintstången (6 ledningar) är ansluten enligt anvisningarna. Därefter måste du inaktivera säkerhetsläget för att utföra följande kontroll:

  1. Nyckeln är översatt till tändningsetiketten, startstarten utförs inte, nyckeln 3 trycks på nyckelringen;
  2. Genom att starta motorn, tryck på knappen 3 på nyckelringen och styra visningsläget.

  Som anges i instruktionerna, i det första fallet, måste displayen visa nyckelikonen. I det andra läggs bilden av rök till den:

  StarLine TwoW A91-nyckelring visar ikonerna nedan.

  Utför arbete på fel

  I teorin har några bilalarm som listas här fastigheter. Närvaron eller frånvaron av svårigheter i inställningen beror på bilsystemen och inte störningen i säkerhetssystemet. StarLine levererade dock användaren med instruktioner om hur man löser problemen som uppstår. Till exempel kan en sådan effekt observeras: vid en låg temperatur utförs lanseringen "tider", och det finns inga problem under den varma säsongen. Så, troligen, kontroll "på laddningslampan" används, och spänningen vid generatorns utgång visas för tidigt.

  Ändra känsligheten hos kontrollschemat skulle vara meningslöst och i den 36 linjesignalen är det här alternativet inte angivet. Använd en annan metod, till exempel testbatchen.

  Om du kan konfigurera kontroll över generatorn kan du inte alltid, då frågan uppstår, är det inte lättare att bara kontrollera spänningen. Följ inte programmeringen av funktionen 11 och få det här alternativet omedelbart. Och försök sedan utföra verifieringsproceduren. I nästan varje modern bil kommer det att misslyckas.

  Det finns ett råd som inte leder i några instruktioner eller i recensioner. Genom att ansluta den "svarta och gråa" ledningen till laddningslampan, försök att använda båda alternativen för inställning - 2 eller 3. Om det inte hjälper, ansluter till en annan lampkontakt. Men den bästa metoden, som de Starline-experterna själva säger är att läsa motorns spetssignal.

  För att genomföra ett sådant alternativ är styrkabeln ansluten till högspännings-tachometerterminalen. Du kan använda utgångskontrollen, om vi pratar om injektionslådor. Justera sedan sensitiviteten hos signalången, och mer Denna operation beaktas i följande kapitel.

  I funktionen av mer komplexa system som inte hör till familjen i Star Line-dialogen inkluderar kontrollen av motorns funktion på oljetrycksensorn. Metoden fungerar perfekt med vissa motorer, och låga temperaturer ger det misslyckanden. Använd exakt den metod för kontroll som är tillförlitlig under drift under olika förhållanden.

  Anslutningsfunktioner, installation

  Tänk på det system som StarLine A91-dialogsystemet är installerat.

  Se var spänningen visas när du klickar på pedalen. Ta hänsyn till att när du antar felet måste alla kopplas ur - använd kopplaren.

  Programmeringsfunktionen 8 får utföras både före och efter anslutning av sladden i den "blå" isoleringen.

  Det är fortfarande att överväga att det är nödvändigt att programmera att den "rosa" signalkabeln styrs korrekt av ett längd. Det finns alternativ som är ansvariga för "beteendet" i Dialog-systemet för StarLine A91 under dess funktion. Det finns inga sådana inställningar bland dem. Tja, de funktioner som ansvarar för autorun, innehåller inte heller något sådant. Algoritmen för chefen för chefen kommer alltid att vara en. Som vi ansåg de nödvändiga experterna gamla linjen.

  Faktum är att det är bättre att kontrollera om sladden är korrekt ansluten i lila-orangeisolering. När du använder AutoRun måste du aktivera "Handler" och den angivna ledningen läser signalen precis från bromsmikrokoptrarna.

  Anslut crossover blir lätt. Men instruktionerna från stjärnlinjen säger inte följande:

  1. Trots dialogregimen är det lättare att sobalt en bil med en korrekt installerad av krypningen än utan det;
  2. Attackeren stänger av immobilisatorn, helt enkelt genom att klamra sladden på marken, och det finns inga problem med hacklås idag;
  3. Så snart autorunen är implementerad, på grund av den ökade sannolikheten för hacking, kommer kostnaden för Casco omedelbart att öka.

  Alla som behöver autorun, med närvaro av en sidhögtalare måste acceptera. Full bil "Guard" är för primitiv för att förstå kommandon från externa enheter. Så du måste ansluta bypass, i avsaknad av vilken fjärransluten eller automatisk lansering inte fungerar.

  Ställa in larmet från noll

  För att ändra värdena för de funktioner som anges i kapitel 1 måste du utföra följande:

  1. Låt bilens säkerhetssystem vara "borttagen från skydd" -läget. Tändningen ska stängas av, och sedan 6 gånger trycker du på knappen Betjänad Service. I varje system av Ultra Star är detta element närvarande.
  2. Slå på tändningen utan att köra motorn. 6 Siren-signaler ska ljuda om den senare var ansluten. Vanligtvis under drift är Siren avstängd.
  3. Ändra antalet alternativet är anpassningsbart just nu, kan du enkelt klicka på knappen.

  För att lämna programmeringsläget måste du stänga av tändningen eller göra ingenting mer än 9 sekunder. Ändra värdet på funktionen genom att trycka på knappen Key Fob. För StarLine A91-signaldialogrutan är instruktionen fullt anpassad, och det finns inga skillnader för TWNET-versionen.

  Obs! Du kan konfigurera starten, men stänger inte av driftsmotorn genom temperatur.

  Huvudkedjan Starline A91 ser ut så här:

  För att ställa in ett värde som är lika med 4: e, trycks knapp 1 under lång tid och kortfattat. Vid drift används det här alternativet - det låter dig aktivera skydd utan ljudsignal. För StarLine Twoage A91-system kommer det inte att finnas några grundläggande skillnader: Där är nyckelringen också utrustad med tre knappar. Återställ inställningar utförs enligt följande:

  1. I stället för 6 tryck använd 10;
  2. Efter 10 hörbara signaler trycks valet-knappen;
  3. Efter en enda kortsiktig "BIPA" väljer du nyckeln 1 på nyckelringen.

  Om kontrollen används av pekskärmen, konfigurera känsligheten för den programmerbara ingången. Förfarandet kallas "lärande", sanningen används inte i instruktionerna.

  Du kan bara se värdena för varje funktion på beskrivningen av den nyckelfoot som körs i dialogläget. Det kommer inte att vara nödvändigt att ändra dessa värden.

  Lär dig Dialogsignalering för StarLine A91 För att känna igen tomgångsvandringar i verkligheten är inte lätt. Du måste först stänga av den "gula" ledningen som är ansluten till terminalen "15", och före startens start returneras alla till samma typ. När sladden är inaktiverad, utför åtgärder:

  1. Stäng dörrarna, huven, stammen;
  2. "Handbromsen" avaktivera;
  3. Utföra motorns lansering
  4. Motorn ska fungera vid tomgång;
  5. Känsligheten kommer att konfigureras automatiskt.

  Dialogsystemet StarLine A91 är också försedd med valet-knappen och LED-indikatorn. Om lärandet är framgångsrikt blinkar dioden. I varje granskning talar du naturligtvis inte om de svårigheter som anses här. Och instruktionen innehåller följande korta text.

  Vad du behöver veta ägaren

  StartLine A91-dialoglarm kan konfigureras både på bordet och markörsmetoden. Konfigurera autorun på temperatur, gå till "termometer" -symbolen, men om sensorn är felaktig är ikonen inte aktiverad.

  Sådana funktioner kunde inte implementeras om dialogläget inte användes. I varje granskning, där säkerhetskomplexet StarLine A91-dialogen anses, beröm och motstånd mot hackning. Alla dessa egenskaper, som kan förstås, är relaterade till närvaron av ett dialogläge.

  Det finns en recension, där kommunikationsortimentet med nyckelringen mättes under testningen. Vid drift är det uppenbarligen flera andra värden än "Pass" erhålls. För Dialogsignaleringen av StarLine A91 erhölls följande resultat:

  Kommandot som arkiveras av systemet från nyckelfoben var precis startade starter. Egenskaper här ser bra ut, men till flera kilometer som anges i dokumentationen, når de uppenbarligen inte.

  I svar som publicerats av ägarna, rapportera information som är otillgänglig i någon översyn:

  • Användning av lägesdialogrutan och negativa konsekvenser - batteriet släpps snabbt i displayen med displayen. Denna effekt är starkare vid låg lufttemperatur.
  • Fordonsäkerhetssystemet för den aktuella modellen har sina egna specifika nackdelar. Efter flera årstider, till exempel måste du konfigurera chocksensorn, stäng av den eller byt ut den.
  • Automotive temperatur kan användas. Men värmesensorn är bättre att fästa under torpedo och inte på motorns vevhus.

  Information från listan kan referera till Dialogsignaleringen för StarLine A91, men inte bara det. I slutändan tillhandahåller dess processorprogram 3 autorunlägen: i temperatur, och vid vissa tillfällen (väckarklocka) eller via timer. Kombinerat läge kan också användas. Välj valet för den framtida ägaren.

  Auto Start i StarLine A91 Dialogsignalering: Anslutning, Setup, Tips

  Hur man ändrar starten på motorn startar StarLine A91

  StarLine-modellen på A91-modellen är i två versioner: StarLine A91-dialogrutan, samt A91 4 × 4. Den första av dem släpps hittills, och alla skillnader, märkligt nog, består i form av en nyckelfob och i ikoner på dess display. Anslutningsdiagrammen för den första och den andra signaleringen är inte annorlunda. Det finns inga skillnader och i konfigurationsmetoder.

  Den andra modellen kommer att kallas detta: StarLine Twoage A91. Och det kommer att övervägas att vilka typiska fel som tillåts försöker implementera autoruner med den angivna signaleringen. Frånvaron av antingen den låga tillförlitligheten hos motorns driftskontroll är det huvudsakliga felet som kan orsaka allvarliga konsekvenser i verkligheten.

  Metoder för övervakning av driften av DVS

  Antag att den "svarta och gråa" ledningen från den huvudsakliga 18-polig kontakten var ansluten till spetsens utgång eller till batteriladdningslampan:

  Automotive-alternativ, modell A92

  Här ser du anpassningsbara funktioner som är ansvariga för automatisk lansering. Bordet kopieras från installationsanvisningarna. Förresten, leta inte efter det i bruksanvisningen.

  Vi antar att anslutningen och konfigurationen görs. Kontrollera att den automatiska startplintstången (6 ledningar) är ansluten enligt anvisningarna. Därefter måste du inaktivera säkerhetsläget för att utföra följande kontroll:

  1. Nyckeln är översatt till tändningsetiketten, startstarten utförs inte, nyckeln 3 trycks på nyckelringen;
  2. Genom att starta motorn, tryck på knappen 3 på nyckelringen och styra visningsläget.

  Som anges i instruktionerna, i det första fallet, måste displayen visa nyckelikonen. I det andra läggs bilden av rök till den:

  Kontrollera motorns funktion

  StarLine TwoW A91-nyckelring visar ikonerna nedan.

  Utför arbete på fel

  I teorin har några bilalarm som listas här fastigheter. Närvaron eller frånvaron av svårigheter i inställningen beror på bilsystemen och inte störningen i säkerhetssystemet.

  StarLine levererade dock användaren med instruktioner om hur man löser problemen som uppstår. Till exempel kan en sådan effekt observeras: vid en låg temperatur utförs lanseringen "tider", och det finns inga problem under den varma säsongen.

  Så, troligen, kontroll "på laddningslampan" används, och spänningen vid generatorns utgång visas för tidigt.

  Generatorn måste fungera så

  Ändra känsligheten hos kontrollschemat skulle vara meningslöst och i den 36 linjesignalen är det här alternativet inte angivet. Använd en annan metod, till exempel testbatchen.

  Om du kan konfigurera kontroll över generatorn kan du inte alltid, då frågan uppstår, är det inte lättare att bara kontrollera spänningen. Följ inte programmeringen av funktionen 11 och få det här alternativet omedelbart. Och försök sedan utföra verifieringsproceduren. I nästan varje modern bil kommer det att misslyckas.

  Det finns ett råd som inte leder i några instruktioner eller i recensioner. Genom att ansluta den "svarta och gråa" ledningen till laddningslampan, försök att använda båda alternativen för inställning - 2 eller 3. Om det inte hjälper, ansluter till en annan lampkontakt. Men den bästa metoden, som de Starline-experterna själva säger är att läsa motorns spetssignal.

  Pulser av DVS DVS

  För att genomföra ett sådant alternativ är styrkabeln ansluten till högspännings-tachometerterminalen. Du kan använda utgångskontrollen, om vi pratar om injektionslådor. Justera sedan sensitiviteten hos signalången, och mer Denna operation beaktas i följande kapitel.

  I funktionen av mer komplexa system som inte hör till familjen i Star Line-dialogen inkluderar kontrollen av motorns funktion på oljetrycksensorn. Metoden fungerar perfekt med vissa motorer, och låga temperaturer ger det misslyckanden. Använd exakt den metod för kontroll som är tillförlitlig under drift under olika förhållanden.

  Anslutningsfunktioner, installation

  Tänk på det system som StarLine A91-dialogsystemet är installerat.

  Låsning på bromsen

  Se var spänningen visas när du klickar på pedalen. Ta hänsyn till att när du antar felet måste alla kopplas ur - använd kopplaren.

  Programmeringsfunktionen 8 får utföras både före och efter anslutning av sladden i den "blå" isoleringen.

  Det är fortfarande att överväga att det är nödvändigt att programmera att den "rosa" signalkabeln styrs korrekt av ett längd. Det finns alternativ som är ansvariga för "beteendet" i Dialog-systemet för StarLine A91 under dess funktion. Det finns inga sådana inställningar bland dem. Tja, de funktioner som ansvarar för autorun, innehåller inte heller något sådant. Algoritmen för chefen för chefen kommer alltid att vara en. Som vi ansåg de nödvändiga experterna gamla linjen.

  Faktum är att det är bättre att kontrollera om sladden är korrekt ansluten i lila-orangeisolering. När du använder AutoRun måste du aktivera "Handler" och den angivna ledningen läser signalen precis från bromsmikrokoptrarna.

  Anslut crossover blir lätt. Men instruktionerna från stjärnlinjen säger inte följande:

  1. Trots dialogregimen är det lättare att sobalt en bil med en korrekt installerad av krypningen än utan det;
  2. Attackeren stänger av immobilisatorn, helt enkelt genom att klamra sladden på marken, och det finns inga problem med hacklås idag;
  3. Så snart autorunen är implementerad, på grund av den ökade sannolikheten för hacking, kommer kostnaden för Casco omedelbart att öka.

  Alla som behöver autorun, med närvaro av en sidhögtalare måste acceptera. Full bil "Guard" är för primitiv för att förstå kommandon från externa enheter. Så du måste ansluta bypass, i avsaknad av vilken fjärransluten eller automatisk lansering inte fungerar.

  Tändningslottlås

  Vi önskar dig framgång.

  Ställa in larmet från noll

  För att ändra värdena för de funktioner som anges i kapitel 1 måste du utföra följande:

  1. Låt bilens säkerhetssystem vara "borttagen från skydd" -läget. Tändningen ska stängas av, och sedan 6 gånger trycker du på knappen Betjänad Service. I varje system av Ultra Star är detta element närvarande.
  2. Slå på tändningen utan att köra motorn. 6 Siren-signaler ska ljuda om den senare var ansluten. Vanligtvis under drift är Siren avstängd.
  3. Ändra antalet alternativet är anpassningsbart just nu, kan du enkelt klicka på knappen.

  För att lämna programmeringsläget måste du stänga av tändningen eller göra ingenting mer än 9 sekunder. Ändra värdet på funktionen genom att trycka på knappen Key Fob. För StarLine A91-signaldialogrutan är instruktionen fullt anpassad, och det finns inga skillnader för TWNET-versionen.

  Obs! Du kan konfigurera starten, men stänger inte av driftsmotorn genom temperatur.

  Huvudkedjan Starline A91 ser ut så här:

  Grundläggande signalbasuppsättning

  För att ställa in ett värde som är lika med 4: e, trycks knapp 1 under lång tid och kortfattat. Vid drift används det här alternativet - det låter dig aktivera skydd utan ljudsignal. För StarLine Twoage A91-system kommer det inte att finnas några grundläggande skillnader: Där är nyckelringen också utrustad med tre knappar. Återställ inställningar utförs enligt följande:

  1. I stället för 6 tryck använd 10;
  2. Efter 10 hörbara signaler trycks valet-knappen;
  3. Efter en enda kortsiktig "BIPA" väljer du nyckeln 1 på nyckelringen.

  Om kontrollen används av pekskärmen, konfigurera känsligheten för den programmerbara ingången. Förfarandet kallas "lärande", sanningen används inte i instruktionerna.

  Du kan bara se värdena för varje funktion på beskrivningen av den nyckelfoot som körs i dialogläget. Det kommer inte att vara nödvändigt att ändra dessa värden.

  Lär dig Dialogsignalering för StarLine A91 För att känna igen tomgångsvandringar i verkligheten är inte lätt. Du måste först stänga av den "gula" ledningen som är ansluten till terminalen "15", och före startens start returneras alla till samma typ. När sladden är inaktiverad, utför åtgärder:

  1. Stäng dörrarna, huven, stammen;
  2. "Handbromsen" avaktivera;
  3. Utföra motorns lansering
  4. Motorn ska fungera vid tomgång;
  5. Känsligheten kommer att konfigureras automatiskt.

  Dialogsystemet StarLine A91 är också försedd med valet-knappen och LED-indikatorn. Om lärandet är framgångsrikt blinkar dioden. I varje granskning talar du naturligtvis inte om de svårigheter som anses här. Och instruktionen innehåller följande korta text.

  Skärmdump av installationshandboken

  Vad du behöver veta ägaren

  StartLine A91-dialoglarm kan konfigureras både på bordet och markörsmetoden. Konfigurera autorun på temperatur, gå till "termometer" -symbolen, men om sensorn är felaktig är ikonen inte aktiverad.

  Skärmdump av ledarskapet av Ultrastar

  Sådana funktioner kunde inte implementeras om dialogläget inte användes. I varje granskning, där säkerhetskomplexet StarLine A91-dialogen anses, beröm och motstånd mot hackning. Alla dessa egenskaper, som kan förstås, är relaterade till närvaron av ett dialogläge.

  Det finns en recension, där kommunikationsortimentet med nyckelringen mättes under testningen. Vid drift är det uppenbarligen flera andra värden än "Pass" erhålls. För Dialogsignaleringen av StarLine A91 erhölls följande resultat:

  Test av kommunikationsområde

  Kommandot som arkiveras av systemet från nyckelfoben var precis startade starter. Egenskaper här ser bra ut, men till flera kilometer som anges i dokumentationen, når de uppenbarligen inte.

  I svar som publicerats av ägarna, rapportera information som är otillgänglig i någon översyn:

  • Användning av lägesdialogrutan och negativa konsekvenser - batteriet släpps snabbt i displayen med displayen. Denna effekt är starkare vid låg lufttemperatur.
  • Fordonsäkerhetssystemet för den aktuella modellen har sina egna specifika nackdelar. Efter flera årstider, till exempel måste du konfigurera chocksensorn, stäng av den eller byt ut den.
  • Automotive temperatur kan användas. Men värmesensorn är bättre att fästa under torpedo och inte på motorns vevhus.

  Information från listan kan referera till Dialogsignaleringen för StarLine A91, men inte bara det. I slutändan tillhandahåller dess processorprogram 3 autorunlägen: i temperatur, och vid vissa tillfällen (väckarklocka) eller via timer. Kombinerat läge kan också användas. Välj valet för den framtida ägaren.

  Keychain A91, dess alternativ

  En källa: https://autolocked.ru/avtosignalizacii/starline-a91-dialog

  Så här konfigurerar du Starline A91 Alarm Autorun med motortemperatur

  Hur man ändrar starten på motorn startar StarLine A91

  Funktionerna hos Automotive Security-komplex innefattar det fjärranslutna eller automatiska starten på strömenheten, vilket gör att det kan värma motorn på vintern. Autorun StarLine A91 låter dig slå på motorn beroende på omgivningstemperaturen eller vid en viss tidpunkt. Användaren aktiverar tjänsten och justerar driftsättet med fjärrkontrollen.

  Hur man slår på autorun

  Autorun som möjliggör förinstallation av temperatursensorn, som är installerad på motorcylinderblocket eller på kylvätskansvarmarna. En kontakt används för att byta sensorn, utrustad med en orange-svart isoleringskabel (del av 18-poligt block av larmprocessorns block). För att säkerställa funktionen av den automatiska strömmen måste du konfigurera utrustningen.

  Utformningen av 18-polig kontakt är försedd med en loopkabel utrustad med en svart isolator. När du installerar produkten på en bil som är utrustad med en manuell växellåda måste du bryta kedjan.

  På maskiner med automatisk växellåda måste du spara kretsen i ett stängt tillstånd. Den automatiska startalgoritmen ger 4 rullning av axelstartaren, justeringen av antalet start är inte angivna.

  Varje efterföljande startförsök kännetecknas av en ökning av starttiden för startaren (med 0,2 sekunder).

  Hur man programmerar

  För att ändra parametrarna, hitta inställningarna och klicka på den och sätt sedan på tändningen. Systemet kommer att ge 6 signalsignaler, vilket bekräftar beredskapen för programmering. Konfigurera Autorun Alarm Starline kan överensstämma med installationsborden som visas i instruktionerna.

  För att välja en funktion, använd påverkan på den dolda inställningsnyckeln (från 1 till 12 gånger). Då trycker du på knapparna på fjärrkontrollen, väljer det önskade lägesvärdet (till exempel tröskelvärdet för temperaturen eller driftstiden för motorn för uppvärmningscykeln). Därefter innehåller användaren en larmtid för starteren, beroende på typ av motor och dess tekniska tillstånd.

  Vid användning av en automatisk uppstart på en dieselmotor är det nödvändigt att tillhandahålla en fördröjning mellan införandet av elektriska kretsar och aktiveringen av startaren. Tidsintervallet krävs för att värma upp det glödande ljus som ligger i blockets huvud. Uppvärmda metallelement ökar lufttemperaturen, vilket underlättar uppstartsproceduren. Komplexet låter dig välja tid från värden 5, 10 och 20 sekunder. Grundfördröjning 2 sekunder är konstruerad för bensinmotor.

  Den är sedan konfigurerad att styra driften av den kraftenhet som är nödvändig för startens snabbkoppling. Med säkerhetskomplexets konstruktion kan du bestämma kraftverkets funktion genom spänningsvärdet i inbyggt nätverk, genom närvaron av en signal i en positiv eller negativ generatorkedja och genom signal som sänds av tachometern.

  Dessutom justeras tändningsstödfunktionen, vilket garanterar att motorns säkra funktion i avsaknad av ägaren i stugan.

  Om bilen är utrustad med en speciell knapp för att starta och stoppa motorn är det nödvändigt att justera strömutmatningsalgoritmen (signal på den blå kabeln, som kommer från 6-stifts sele).

  Den slutliga programmeringen och valet av den automatiska effekten på motorn utförs med 3 knappar på fjärrkontrollen, som är betecknade med låsikonen (med en fast och öppen handge) och en asterisk.

  Innan du installerar en automatisk start, ska du gå igenom systemnätet (du behöver för maskiner med manuell växellåda).

  Efter konfiguration måste du kontrollera startsystemets korrekthet. För att testa måste du slå på tändningen och klicka sedan på knappen med stjärnikonen. Skärmen innehåller en nyckelikon (på bakgrunden av vindrutan).

  Ett ytterligare test utförs när motorn är igång: Efter att du har tryckt på samma tangent visas displayen dessutom på displayen, som simulerar avgasflödet.

  I avsaknad av ikoner eller visning av andra ikoner måste du kontrollera säkerhetskomplexinställningen (enligt instruktionerna).

  Autostat för motortemperatur

  Justera larmstjärnan för att starta motorn vid en temperatur innebär att man ställer in den centrala enheten på temperaturtröskelvärdet. Parametern är vald från rad -5 °, -10 °, -18 ° och -25 ° C. När sensorn kyls under det programmerade värdet rullas vevaxeln av starteren och uppvärmningen av aggregatet. För att starta får det använda sensorn som finns i motorrummet och sensorn i bilen.

  Minsta tidsintervall mellan upprepade lanseringar är 1 timme. Den tid som spenderas på uppvärmningen av motorn beaktas inte. Användaren kan inte ändra upprepningsfrekvensen, eftersom parametern bestäms av yttre temperaturförhållanden. Installation av autorun på temperaturen ger inte restriktioner för antalet upprepade uppvärmning (beror endast på bilbatteriets resurs).

  För att aktivera tjänsten måste du trycka på knappen markerad med en asterisk. Efter att ha serverat melodierna och serierna med 3 korta pip, ingår programmeringsmetoden cursory.

  Användaren flyttar markören med kortvarig på knappen med en asterisk, efter att du har valt ikonen med termometerikonen måste du ändra funktionsvärdet. För att aktivera måste du trycka på knappen med en låst låssymbol.

  När starten på temperaturen är aktiverad av parallella lägen (för väckarklocka eller timer).

  Nyckelringen ger en melodisk signal, åtföljd av ett utbrott av larmlampor eller dimensioner (beror på metoden att installera ett säkerhetskomplex). På skärmen Kontrollpanelen visas den aktiva funktionsikonen och tröskeltemperaturvärdet visas kort, där ett försök görs för att starta strömenheten. Styrdiodslarmet blinkar serien bestående av 3 korta blinkningar, vilket bekräftar systemets beredskap.

  Om den ytterligare användningen av funktionen inte antas, måste du inaktivera tjänsten. För att konfigurera måste du ange inställningsmenyn, välj markören med den aktiva ikonen och tryck sedan på knappen markerad med ett lås med en öppen hand. Bilen kommer att fungera 2 gånger larmets lampor, kommer nyckelringen att förlora melodin, vilket bekräftar avskaffandet av automatisk uppvärmning av motorn.

  Sann autorun

  Innan du programmerar motorns start på TIMER måste du ställa in repetitionstiden (från rad 2, 3, 4 eller 24 timmar). Funktionen är konfigurerad via programmeringsmenyn på StarLine A91-signalprocessorn. Timer Autorun aktiveras via menyn, för att ange inställningarna, måste du trycka och hålla ned knappen med ikonen. Markören översätts sedan till ikonen med en roterande pumphjul, tryck på knappen med det slutna låset gör det möjligt att aktivera funktionen.

  Kontrolldioden installerad i bilen går i drift av en serie med 2 korta signaler. Motorn startar och värms upp, de efterföljande starten exekveras i enlighet med den programmerade upprepningstiden. Funktionen är avstängd via skärmen på skärmen, efter att du har valt den aktiva ikonen, bör du kort tryck på Open Lock-tangenten. Att mata en melodisk signal och dubbla larmsvar bekräftar annulleringen av programmet.

  Larm autorun.

  Innan du aktiverar AutoRun en larmklinik måste användaren ställa in den aktuella tiden på kontrollpanelen. För att justera måste du trycka på knappen markerad med en asterisk och håll till den melodiska signalen och serien med 3 korta ljud. Efter klockfältet på displayen börjar blinka, justerar användaren värdet (knappar som är markerade med piktogrammen i det låsta och öppna låset). För att ställa in minuter, ska du kort trycka på knappen med en asterisk.

  För att justera larmet på nyckelkedjan krävs det omedelbart efter att du har ställt in klockan igen för att trycka på knappen med en asterisk. För att konfigurera inkluderingstiden, gäller samma knappar, klicka på vilket ska vara kortfattat.

  Förlängd påverkan gör att du kan ställa in värdet i accelererat läge. Användaren trycker sedan på knappen med en asterisk igen och justerar minuter.

  För att starta väckarklockan måste du än en gång trycka på knappen med en asterisk och välj parametern "Aktiverad".

  Då är det nödvändigt att trycka på knappen till tangenten med en asterisk (till längden på den långa och korta signalen). Om du trycker på knappen ska markören ställa in markören på väckarklockans funktioner.

  För att bekräfta valet trycks en knapp med en sluten låsikon. Nödljuslarm kommer att fungera, konsolsignalen ger 2 korta pip och kommer att förlora melodin.

  Utformningen av säkerhetskomplexet tillåter inte samtidig användning av en automatisk start av väckarklocka och timer.

  Ikonen för den aktiva funktionen kommer att markeras med mörk färg (tillsammans med en aktiv larmikon), visas en extra tid i några sekunder i några sekunder.

  Autorun-funktionen i tid kräver inte platsen för kontrollen i signalmottagningsområdet. Den programmerbara tjänsten är en gång, efter att ha slagit på och värm upp kraftenheten är läget avstängt. För att lansera, kommer det att vara nödvändigt att genomföra en ny justering i enlighet med den ovan beskrivna algoritmen.

  Hur man ökar autoruntiden

  Användaren kan förlänga driften av strömenheten som endast är föremål för kontrollpanelens placering vid signalmottagningsavståndet.

  För att lägga till tid måste du klicka på en 2-3 sekunders knapp märkt med en låst låsikon och påverkar sedan kort med en asterisk. Hjälpkonsolbunten ger en melodisk signal, lätta larmlampor på bilen kommer att fungera 1 gång.

  Varje påverkan på nycklarna gör att du kan öka uppvärmningstiden i 5 minuter; Det återstående värdet visas kort på displayen.

  Om användaren har höjt uppvärmning, men sedan bestämt att du inte använder bilen kan du använda avstängningsfunktionen på avstånd.

  För att gå med i motorn måste du länge trycka på knappen med den öppna låssymbolen, och sedan kort påverka nyckeln med stjärnikonen. På bilen 4 gånger fungerar det externa ljuslarmet, strömmen kommer att stängas av.

  Fjärrdisplayen visar på de styrindikatorer som signalerar motorn uppvärmd, och sedan kommer summern att uppfylla den musikaliska melodin.

  Känslighetens känslighet Känslighet

  Säkerhetskomplexet innehåller en sensor som bestämmer styrkan i strejk som appliceras av kroppen. Sensorn används för att slå på larmläget och uppleva slaget som ett försök till obehörig åtkomst till bilens inre. Enheten är monterad inuti fordonshytten, bruksanvisningen rekommenderar att produkten är öppen för att justera känsligheten. På fallet finns kontrolldioder, som ingår vid fastsättning av bilkroppens strejk.

  Vibrationer som uppträder under motorns funktion uppfattas av sensorn som ett hackande försök, vilket leder till utlösningen av sirenen. För att konfigurera känslighet används 2 potentiometrar (varningszon och larmnivå) som roterar skruvmejseln. Regulatorn har 10 positioner, när den levereras från fabriken, är den inställd på position 4 eller 5. Innan starten är det nödvändigt att minska enhetens känslighet, vrid regulatorerna till ett minimum.

  Börja sedan upprätta en varningsnivå. För att justera måste du öppna bildörren, aktivera säkerhetsläget och rotera sedan skruven på regulatorn medsols. Känslighet bestäms av lätta palmslag som appliceras på kroppen.

  Då kan användaren konfigurera den stjärna alarmerande nivån (analogt). Efter att justeringen är klar rekommenderas det att sätta säkerhetskomplexet på autorunen och kontrollera sensorns känslighet under motorens funktion och när du slår på kroppen (PATON takpanelen).

  Så här inaktiverar du funktionen

  Användaren kan stänga av den automatiska start med knapparna på kontrollpanelen. Det är omöjligt att helt inaktivera funktionen, eftersom motoroperationsalgoritmerna läggs i den centrala enhetens programvara. Om det finns problem med automatisk uppstart, rekommenderas det att tvinga återställ larminställningarna och sedan programmera parametrarna igen.

  En källa: https://autotuning.expert/avtosignalizatsiya/avtozapusk-starline-a91.html

  Hur aktivera autotypers till Starline A91

  Hur man ändrar starten på motorn startar StarLine A91

  Många säkerhetssystem har ytterligare alternativ och möjligheter som underlättar livet till deras ägare. Till exempel är StarLine A91 Autorun. Dessutom kan den installeras på vilken bil som helst, inklusive sådana modeller som en VAZ 2110 eller 2114. Diagrammet att ansluta bilalarmet är ganska enkelt och kan utföras i garaget. Detta kommer att kräva:

  • Uppsättning av ett säkerhetssystem;
  • En uppsättning verktyg inklusive borr, övningar, skruvmejsel, etc;
  • Lödtillbehör: Lödlampa, lödd, tenn, kolofonium;
  • Isol, krymprör och industriell hårtork.

  Diagrammet visas i figuren nedan.

  För fjärrmotorstart måste du ansluta en speciell sexkontaktkontakt. I det här fallet är ledningarna anslutna i en viss ordning.

  • Röd kabel (+ 12V) går till det centrala låset;
  • Gul (ign1) - kabel för tändlås;
  • Två svarta ledningar är anslutna till starteren (tjock) och tändlås (tunn);
  • Blå och grön är inte ansluten.

  Hur man gör autorun med knappar

  Efter att den korrekta installationen av bilen kommer att kunna hålla en fjärranslutning. Dessutom kommer ett antal funktioner för programmering att vara tillgängliga. StarLine A91 kan konfigureras till autorun på temperatur, väckarklocka, tid eller laddning av ett batteri. Nedan är den video där den förklaras vilka knappar måste tryckas.

  Ställa in Starline A91-larmet på autoruntid

  Säkerhetssystemet har en funktion att ställa in fjärrstartstiden. Med den här funktionen kan du starta en motor på en viss timme, samt värma den till ankomsten av ägaren. Om det första startförsöket misslyckades, ökas nästa gång starttiden med 0,2 sekunder. Efter fyra misslyckade försök på nyckelringen kommer den lämpliga varningen.

  Hur man ställer in tiden för autorun

  För att funktionen ska kunna fungera korrekt måste du sätta rätt tid på nyckelkedjan. När du behöver ange programmeringsläget, genom att trycka på VALET-serviceknappen i stugan sex gånger (när tändningen är avstängd). Efter att ha vridit nyckeln till ON-läge, publicerar bilen 6 ljudsignaler.

  Klicka nu på serviceknappen tre gånger, vilket gör det lämpliga programmeringsläget. För varje tryckning reagerar maskinens ljudsignal. Efter det, inom tio sekunder, på nyckelringen, måste du trycka på önskad knapp (den första tangenten - varannan två timmar, den andra - tre timmar, den tredje - fyra timmarna). Bekräftelse av förfarandet kommer att inträffa oberoende.

  Tid Autorun Shutdown

  Om det behövs kan du neka den här funktionen. Avkoppling uppstår enligt följande:

  • lång (till den andra signalen) knappen 3 trycks in;
  • Markören flyttar till fläktikonen;
  • Deaktivering av funktionen utförs med kortvarig pressning på den andra knappen. Vid bekräftelse av den här bilen, strålkastarna två gånger strålkastarna och avger en signal.

  Starta en motor för larm

  Du kan konfigurera din egen start på motorn i larmkliniken. För att göra detta måste du först konfigurera dessa parametrar på keychain själv. Tryck på knappen 3 innan du spelar en liten melodisk signal. Därefter måste klockparametern på fjärrkontrollen fyllas. Två mer korta tryck gör att du kan gå för att ställa in larminställningarna. De önskade värdena ställs in genom att klicka på tangenterna 1 och 2.

  För att aktivera Autorun-funktionen måste du konsekvent tryck på den tredje och första tangenten (efter det att klockikonen blinkar, det melodiska ljudet låter, och bilen kommer att svara på blixten av de övergripande signalerna). Med knapparna 1 eller 2 kan du ställa in den nödvändiga parametern. Då trycks den tredje knappen igen och efter nyckeln (bekräftelse på aktiveringen av väckarklockan). En annan lång pressning av den tredje knappen låter dig aktivera larmet Autorun-läget.

  Ändra uppvärmningstid till Starline A91

  Beroende på de valda inställningarna kan bilen värma upp 10, 20 eller 30 minuter. Denna parameter är programmerad efter att ha skrivit in serviceläge:

  • Stäng av tändningen och tryck på knappen VALET SERVICE sex gånger i kabinen;
  • Slå på tändningen, lyssna på sex ljudsignaler från bilen;
  • Två två gånger betjänad nyckeln klickas;
  • Nästa klickknappar Keychain definierar uppvärmningstiden (den första knappen är 10 minuter, den andra - 20, tredje - 30). Bekräftelse av kommandot görs automatiskt, tryck inte på något nog.

  Så här förstorar du starttid med Starline A91

  Det händer att maskinen inte börjar under kalla förhållanden, om starteren fungerar runt en sekund (fabriksinställningar Starline A91). I det här fallet kan du förlänga tiden för sitt arbete. Instruktionen är som följer:

  • När tändningen är avstängd måste du trycka på VALET-serviceknappen sex gånger för att gå till programmeringsläge;
  • Efter att ha vridit nyckeln (på) blinkar bilen sex gånger med dimensioner. Då måste du trycka på betjäntknappen i nio gånger;
  • Om du trycker på någon knapp på nyckelringen bestämmer startens hastighet (den första - 0,8 sekunder, den andra är 1,4 sek., Den tredje är 2,0 sekunder). Långt plus ett kort klick på den första knappen - 3,6 sekunder.

  Så att startaren inte vrider när arbetsmotorn måste anslutas grå med en röd tråd på panelen Tachometer för automatisk stopp.

  Ställa in larmstjärnan A91 på autorunstemperatur

  • Stäng av tändningen, tryck på VALET-tangenten sex gånger;
  • Vi slår på tändningen, klickar på Talet fyra gånger;
  • Nu kommer den första knappen på nyckelkedjan att ställa in parametern -5 grader, den andra - minus 10, den tredje är minus 18. Lång, och sedan är den korta tryckningen på den första knappen ansvarig för att ställa in parametern - 25 grader Celsius.

  Så här ställer du in Autorun på motortemperaturen Keychain

  Nu är de grundläggande parametrarna inställda, det förblir bara för att aktivera autorunfunktionen genom temperatur:

  • Tryck på en lång nyckel för en lång nyckel, upp till den andra melodiska signalen, som kommer att spela nyckelringen;
  • Två två gånger genom att klicka på den tredje knappen så att markören på displayen flyttas till ikonen med termometern;
  • För att aktivera måste du klicka på den första tangenten en gång.

  Nu börjar bilen med temperaturägaren.

  Avkoppling av autorun temperatur

  Om ägaren till bilen länge lämnar eller automatisk lansering vid en temperatur är inte nödvändig, kan den här funktionen avlägsnas. Förfarandet sker på samma sätt:

  • Vi klickar på den tredje knappen under en lång tid (till den andra pipen);
  • Två två gånger klicka på den tredje tangenten för att kort för att flytta markören till termometerns piktogram;
  • Den andra knappen avaktiverar den här funktionen.

  Varför Autorun Autorun inte fungerar

  Ibland händer det att autorunfunktionen inte fungerar. Till exempel vänder startaren motorn, men den börjar inte. I det här fallet är det nödvändigt att kontrollera närvaron av bensin i tanken, såväl som batteriets laddning. I det första fallet är allt klart - det är nödvändigt att lägga till bensin. I den andra - att ladda batteriet.

  En källa: https://galaxys6blog.ru/kak-vkljuchit-avtoprogrev-na-starlajn-a91/

  Så här förstoras du (förläng) eller minska motorns tid under autorun (fjärrstart) på Starline A93

  Hur man ökar eller vice versa för att minska motorns driftstid med automatiska och fjärranslutna lanseringar på bilalarmstjärnan A93? Att bedöma med kommentarerna, bekymrar den här frågan oftast ägarna till detta system.

  Och även om jag redan gav svar på dessa frågor i kommentarerna (här och på den här sidan) och i materialbordet Programmering Starline A93: Instruktioner för att ställa in med en serviceknapp och en nyckelfob - inrätta en autorun, bestämde sig för fortfarande Skriv en separat artikel om hur du ändrar StarLine A93-motorens driftstid under autorun och fjärrstart.

  1. Ändra motorns tid när fjärrkontrollen eller Autorun Starline A93 från tangenten FOB

  Om bilen står med en redan löpande motor, och det spelar ingen roll hur det började - på ett kommando från en nyckelfol eller automatiskt när det programmerade tillståndet (vid temperatur, intervall, larm eller spänning uppstår) är det i det här fallet du kan förlänga tiden för driften.

  För att göra detta måste du trycka den första (röda) knappen till den andra signalen under en lång tid (andra), det vill säga att göra samma steg som när bilen är på distans starten. Motorens driftstid ökar med fem minuter.

  Om du har absolut antika StarLine A93, sedan för att öka motorns operation, måste du trycka på 1-knappen (röd), håll den nere till nyckelringen och tryck sedan på knappen 3: e keychain. Det är igen att göra åtgärder som när de startar.

  2. Programmeringsmotorens driftstid vid fjärrkontroll eller Autorun StarLine A93

  Fabriksvärdet på motoroperationen vid start visas 10 minuter. Vi kan ändra det med 20 eller 30. Detta värde ändras i tabell 2 2 -funktioner.

  För att ändra funktionsvärdet 2 gör du följande:

  • 1. Tryck på serviceknappen 5 gånger när tändningen är avstängd. I de senaste versionerna av A93 är den här knappen direkt på antennen. För service till antennes av gamla versioner är det någonstans dolt i bilen. Servrarna knappen kommer att åtföljas av en blinkning av lysdioden.
  • 2. Vrid tändningen. Det låter 5 sirensignaler.
  • 3. Tryck kort på 3. Tangentkedjan visar inskriptionen SF. Du gick in i programmeringsbordet 2, där de funktioner som påverkar den automatiska och fjärranslutna lanseringen inträffar.
  • 4. Tryck nu på Long 3 till Keychain-signalen och sedan kortfattat 3. Keychains melodiska signal följer och den första funktionen visas på displayen.
  • 5. Kort tryckknappar 2 och 3 Välj den funktion du behöver 2. Nyckelringen ska visas värdet på funktionen 2: 2-1 (om driftstiden är inställt 10 minuter), 2-2 (om 20), 2-3 (30) eller 2-hos.
  • 6. Kort tryck på knappen 1, välj värdet på den motoroperationer som krävs av oss:
   1. 2-1 - 10 minuter
   2. 2-2 - 20 minuter
   3. 2-3 - 30 minuter
  • 7. Stäng av tändningen.

  3. Hur man förstorar motorns tid under Autorun Starline A93 A39

  StarLine - Nya artiklar

  En källa: https://12voltnews.ru/starline/12-vremy-raboty-dvigateriala-starlajn-a93.

  Så här ställer du in Autorun Time Starline A91

  Kanske anser någon att denna process inte var värt ett separat inlägg, men för att Åtminstone sätter jag upp dessa klockor en gång var 5-6 månader - beroende på tidpunkten för uppståndelsen av batteriet, mycket roligare att öppna bloggen och uppdatera i minnet än till Google igen eller på något sätt bestämma.

  Så här ställer du in och ställer upp tid på StarLine A91-nyckelkedjan

  Inställningstiden är som följer:

  Du måste trycka och hålla ned knappen under nr 3, som är utformad för att justera klockans avläsningar. Det är nödvändigt att hålla det tills en melodisk signal hörs, då en kort och efter två av samma korta signaler. Efter en sådan åtgärd Börjar blinkande ikon med klocka .

  Knapp nummer 1 ökar klockans avläsningar och knappnummer 2, de reduceras i enlighet därmed;

  Därefter måste du kort tryck på knappen nummer 3 för att ställa in minuter. Som ett resultat av sådana åtgärder blinkar ikonen med stunder. Återigen ökar den första knappen avläsningarna, och den andra reduceras;

  Återigen måste du trycka på en tredje knapp igen, ställa in larmavläsningarna startas. När ikonen är shimging med väckarklockan, kan den första knappen igen ökas och den andra minskar avläsningarna; Igen, tryck kort på samma knapp för att ställa in larmminuterna. Knapparna är också samma och två ökning och minskar avläsningarna;

  Nästa kortvariga tryckning på den tredje knappen aktiveras eller kopplar bort larmet. Den första knappen kan sättas på och den andra för att stänga av den;

  Om du fortsätter att fortsätta att trycka på tredje knappen, kallas timerläsningsläget. Efter att Timer Clock-ikonen blåses, ökar eller sänker samma knappar. En annan kort tryck på den tredje knappen blinkar ikonen Timer minuter. De korrigeras med samma knappar en och två; Vidare trycker du på den tre knappen eller kopplar bort timern. Den första knappen kan stängas av och den andra knappen är på baksidan.

  Som jag sa - det är inget svårt i installationen (om du vet var du ska lägga i ditt finger), men låt denna infea stanna))

  Många säkerhetssystem har ytterligare alternativ och möjligheter som underlättar livet till deras ägare. Till exempel är StarLine A91 Autorun. Dessutom kan den installeras på vilken bil som helst, inklusive sådana modeller som en VAZ 2110 eller 2114. Diagrammet att ansluta bilalarmet är ganska enkelt och kan utföras i garaget. Detta kommer att kräva:

  • Uppsättning av ett säkerhetssystem;
  • En uppsättning verktyg inklusive borr, övningar, skruvmejsel, etc;
  • Lödtillbehör: Lödlampa, lödd, tenn, kolofonium;
  • Isol, krymprör och industriell hårtork.

  Diagrammet visas i figuren nedan.

  För fjärrmotorstart måste du ansluta en speciell sexkontaktkontakt. I det här fallet är ledningarna anslutna i en viss ordning.

  • Röd kabel (+ 12V) går till det centrala låset;
  • Gul (ign1) - kabel för tändlås;
  • Två svarta ledningar är anslutna till starteren (tjock) och tändlås (tunn);
  • Blå och grön är inte ansluten.

  Automotive Temperatur Starline A91

  Många säkerhetssystem har ytterligare alternativ och möjligheter som underlättar livet till deras ägare. Till exempel är StarLine A91 Autorun. Dessutom kan den installeras på vilken bil som helst, inklusive sådana modeller som en VAZ 2110 eller 2114. Diagrammet att ansluta bilalarmet är ganska enkelt och kan utföras i garaget. Detta kommer att kräva:

  • Uppsättning av ett säkerhetssystem;
  • En uppsättning verktyg inklusive borr, övningar, skruvmejsel, etc;
  • Lödtillbehör: Lödlampa, lödd, tenn, kolofonium;
  • Isol, krymprör och industriell hårtork.

  Diagrammet visas i figuren nedan.

  För fjärrmotorstart måste du ansluta en speciell sexkontaktkontakt. I det här fallet är ledningarna anslutna i en viss ordning.

  • Röd kabel (+ 12V) går till det centrala låset;
  • Gul (ign1) - kabel för tändlås;
  • Två svarta ledningar är anslutna till starteren (tjock) och tändlås (tunn);
  • Blå och grön är inte ansluten.

  Hur man ställer in Alarm Stline A91

  Moderna bilalarm utför inte bara säkerhetssystemens funktioner. Ägaren av en bil utrustad med larmlarm A91 har möjlighet att starta motorn på distans med fjärrkontrollen, ställ in nödvändiga krav för uppvärmning av bilen (efter timmar, väckarklocka eller temperatur) genom att trycka på vissa knappar, såväl som konfigurera Turbotimer-parametrarna. Denna artikel är avsedd för egenskaperna hos Starline Keychain, liksom en detaljerad video med instruktionen.

  Så här installerar du Starline A91 Alarm

  Detta säkerhetssystem är relativt enkelt när det gäller drift, så dess installation kan utföras med egna händer. För att ställa in autolarm på bilen, kommer det att vara nödvändigt:

  • en uppsättning verktyg, inklusive skruvmejslar, hornknappar, etc.;
  • Ny larmstjärnan A91;
  • Aktivatorförarens dörr;
  • Lödförsörjning: lampa, tenn, kolofonium;
  • Isoleringsband, krymprör;
  • Ytterligare skyddsdioder och dörrterminaler.

  Om du behöver installera systemet före det innan du måste agera som följer (instruktionen är också relevant för andra modeller av bilen):

  • Vi demonterar ratten mot ratten;
  • Skruva av skruvarna av städning av städa;
  • Montera LED-lampan på vindrutan, chocksensorn är på strålen och betjäntens serviceknapp är en bekväm, men dold plats;
  • Vi ansluter 18-polig kontakt i det centrala blocket i enlighet med instruktionerna och tillverkarens system.
  • Vi ansluter en 6-polig kontakt för att styra autorunfunktioner;
  • Vi utför anslutningen av det centrala låset;
  • Anslut dörrterminaler.

  Ansluta en nyckelring till larm

  När signaleringen är inställd måste du binda en eller flera fjärrkontroller till den. För att göra detta måste du veta var betjänten är belägen. Om installationen av billarmstjärnan A91 ägde rum, vet ägaren om sin plats. Om installationen gjordes i servicecenteret måste du kontrollera följande platser:

  • handskfack;
  • Fickor för små saker i dörröppningar;
  • utrymme runt rattstången;
  • placera nära pedalnoden;
  • Kontrollera centrala tunneln mellan sätena;
  • Visa under det dekorativa frontpanelens lock på plats nära säkringsblocket.

  Därefter kan du gå vidare till huvudförfarandet.

  Hur man registrerar huvudknappen

  Startline A91-larm har en huvudkontroll med tre knappar och monokrom LCD-skärm, som visar aktuella funktioner, tid etc. Dessutom har nyckelringen feedback, så ägaren kan få mer information om bilens tillstånd. Binda fjärrkontrollen till maskinen själv är enkel. Förfarandet utförs i några steg:

  • När tändningen är avstängd är det nödvändigt att trycka på betjänt serviceknappen sju gånger;
  • Vrid nyckeln till läge ON. Därefter har bilen blinkat med strålkastare sju gånger och avger ett liknande antal signaler. Det betyder att larmet har gått in i lämpligt läge;
  • Nu trycks den andra och tredje nyckeln till den melodiska signalen och en av sirenerna samtidigt på nyckelringen;
  • Vrid nyckeln till OFF. Den framgångsrika änden av operationen signalerar fem utbrott av bilens totala ljus.

  Därefter kan du fortsätta att programmera ytterligare funktioner, vars tabell presenteras nedan.

  Hur man registrerar en extra nyckelring

  Förutom huvudkonsolen innehåller satsen en extra konsol. Det är ganska litet och har inte en LCD-skärm, så många funktioner måste hantera "blint". Men det kan också vara knutet till larm och program.

  • Efter att tänd tändningen sju gånger trycker du på serviceknappen;
  • Inkludera tändning, lyssna på sju sirensignaler;
  • Tryck på den andra och tredje knappen samtidigt för att binda nyckelringen. Grundläggande villkor - intervall under bindning högst fem sekunder. Med varje framgångsrikt procedur kommer en sirenignal att höras;
  • Stäng av tändningen och vänta på ljudbekräftelse av proceduren.

  Slår på ljud Keychain

  StarLine A91-systemet avser kategorin bilalarm av det genomsnittliga prissegmentet. Möjligheten att justera eller stänga av volymen saknas här. Om signalen försvann, och ljudknappen är helt enkelt frånvarande, måste du kontakta servicecenteret för att eliminera detta problem.

  StarLine A91 Sensitivitetsinställningar

  För att förhindra hackande försök eller i händelse av en olycka, när bilen står på parkeringsplatsen, har StarLine A91-larm en chocksensor. Som regel bifogar installatörerna den till dubbelsidig vidhäftning på bilens främre rack. Oftast ligger det nära förarens fötter eller från framsidan av frontpanelen.

  Ibland är det nödvändigt att minska eller öka nivån på känsligheten. Detta kommer att kräva en sensor i sig och efter att ha vridit regulatorerna i önskad riktning: medurs för att öka känsligheten och moturs - för att minska.

  Samtidigt är varningsnivån först konfigurerad. Det är viktigt att dörrarna är öppna, och säkerhetsläget är aktiverat.

  Den andra är konfigurerad till den alarmerande nivån - förfarandet i detta fall utförs på ett liknande sätt, men den andra regulatorn spinnar.

  Timerinstallation

  Modernt Starline A91-system har en turbotimer-funktion. Det här alternativet tillåter ägaren till den turboladdade bilen att lämna bilen genom att ta tändningsnyckeln med dig. I det här fallet fortsätter turbinen att fungera tills kylningen. Detta är användbart när det gäller hållbarheten hos denna enhet. Ställa in den här funktionen utförs enligt följande:

  • Stäng av tändningen, 6 gånger Tryck på knappen Betjänad Service;
  • Slå på tändningen, lyssna 6 signaler;
  • Tryck på servicenyn igen;
  • Nu bestämmer någon tryck på knappen Keychain varaktigheten av turbinen. Den första knappen är 1 minut, den andra är två och tredje - tre. Långvarig pressning av den första knappen, och sedan ett kort klick - fyra minuter.
  • Av tändningen bekräftar de angivna parametrarna.

  Nu kan du aktivera det här alternativet. Tryck på den tredje knappen till två pip. Därefter blinkar turbinikonen på skärmen. Kort tryck på den första tangenten Aktivera det här läget. Klicka igen den tredje tangenten (före signalen) för att bekräfta aktiveringen.

  Ställa in autotyper

  Säkerhetssystemet har en funktion att ställa in fjärrstartstiden. Med den här funktionen kan du starta en motor på en viss timme, samt att värma upp den till ankomsten av ägaren. Om det första startförsöket misslyckades, ökas nästa gång starttiden med 0,2 sekunder.

  Efter fyra misslyckade försök på nyckelringen kommer den lämpliga varningen.

  För att fungera korrekt är det nödvändigt att sätta rätt tid på nyckelringen. När du behöver ange programmeringsläget, genom att trycka på VALET-serviceknappen i stugan sex gånger (när tändningen är avstängd).

  Efter att ha vridit nyckeln till ON-läge, publicerar bilen 6 ljudsignaler.

  Klicka nu på knappen tre gånger, flyttar till lämpligt programmeringsläge. För varje tryckning reagerar maskinens ljudsignal. Efter det, inom tio sekunder, på nyckelringen, måste du trycka på önskad knapp (den första tangenten - varannan timme, den andra - tre timmar, den tredje - fyra timmarna). Bekräftelse av förfarandet kommer att inträffa oberoende.

  För att slå på det är det nödvändigt att trycka den tredje knappen tills den andra melodiska signalen. Därefter flyger den vänstra ikonen på panelen. En annan tryck på knappen tre flyttar markören till fläktikonen, och den korta tryckpressen bekräftar valet.

  Aktivera motortemperaturen

  Mer relevant under den kalla perioden är den automatiska lanseringen av motortemperaturen. Till skillnad från föregående sätt startar inte motorn, om det är varmt och det är inte nödvändigt att värma det. Det här alternativet är programmerat enligt följande:

  • Stäng av tändningen, tryck på VALET-tangenten sex gånger;
  • Inkludera tändning, lyssna på sex ljudsignaler, klicka på Valet fyra gånger;
  • Nu kommer den första knappen på konsolen att ställa in parametern -5 grader, den andra är minus 10, den tredje är minus 18. Lång, och sedan är den korta tryckningen på den första knappen ansvarig för att ställa in parametern - 25 grader Celsius.

  Ställa in varaktigheten av startrullen

  Det händer att maskinen inte börjar under kalla förhållanden, om starteren fungerar runt en sekund (fabriksinställningar Starline A91). I det här fallet kan du förlänga tiden för sitt arbete. Instruktionen är som följer:

  • När tändningen är avstängd måste du trycka på VALET-serviceknappen sex gånger för att gå till programmeringsläge;
  • Efter att ha vridit nyckeln (på) blinkar bilen sex gånger med dimensioner. Då måste du trycka på betjäntknappen i nio gånger;
  • Om du trycker på någon knapp på nyckelringen bestämmer startens hastighet (den första - 0,8 sekunder, den andra är 1,4 sek., Den tredje är 2,0 sekunder). Långt plus ett kort klick på den första knappen - 3,6 sekunder.

  Så att startaren inte vrider när arbetsmotorn måste anslutas grå med en röd tråd på panelen Tachometer för automatisk stopp.

  Konfigurera en närmare

  Eventuellt kan StarLine A91 Alarm utrustas med närmare glasögon. Vid installation måste du ansluta till det elektriska drivglaset. Därefter kommer de självständigt stänga efter placeringen av maskinen under skydd. Den här funktionen är valfri och kan installeras i ett specialiserat servicecenter.

  Så här ställer du in nyckelkedjan

  För att undvika oavsiktliga pressar i fickan och aktivera onödiga funktioner finns det ett avstängningsalternativ eller blockera Starline A91. För att göra detta måste du samtidigt klicka på den första och tredje knappen. Lås upp förekommer i fallet med att samtidigt trycka på den andra och tredje tangenten.

  Återställa

  Om du har olika problem eller lugglar av billarm rekommenderas det att återställa inställningarna till fabriksparametrarna. För att kasta dem är det nödvändigt att genomföra följande procedur:

  • Tändningsnyckeln sätts in i låset och roterar till ON-läge;
  • Därefter är det 10 gånger på RNNE-serviceknappen 10 gånger;
  • Nu måste du vrida nyckeln till OFF-läge. Maskin tio gånger blinkar med dimensioner, liksom avger tio ljudsignaler, vilket bekräftar den framgångsrika övergången till återställningsläget för användarinställningar.
  • Än en gång trycker du på valet-knappen igen, och bilen utfärdar återigen en signal;
  • Den första knappen är nu tryckt på nyckelringen. En kort melodi kommer att bekräfta att operationen är framgångsrik, och alla parametrar returneras till fabriken;
  • För att avsluta proceduren måste du vrida nyckeln till läge ON. Det andra sättet är att inte trycka på något i tio sekunder. Det faktum att utgången utförs kommer att rapportera bilen själv, som blinkar med dimensioner. Keychain kommer att spela en kort melodi.

  Hur man ställer in en nyckelkedja efter att batteriet byts ut

  Efter att ha bytt ut matningselementet i StarLine A91-nyckelring, knackas klockan på fabriksparametern (00-00). Följaktligen är starten på motorn och andra funktioner felaktiga. Därför är det nödvändigt att justera klockan:

  • Klicka och håll de tre till den tredje pipen. Nu blinkar klockindikatorn på displayen.
  • Med de första och andra nycklarna ökar eller minskar eller minskar den här indikatorn.
  • Nästa klick på den tredje nyckeln överföringar för att ställa in minuter. Det utförs på samma sätt (nycklar en och två);
  • Nästa följer larmets konfiguration, såväl som inställningen för timern;
  • För att bekräfta parametrarna, inte klicka på något i några sekunder.

  Därefter bör du återställa de återstående parametrarna som ställts av användaren.

  Larmoperationsmanual Startline A91

  För en fullständig förståelse, hur anpassade inställningar görs är det nödvändigt att studera bruksanvisningen och programmeringstabellen för StarLine A91. Hänvisningen till dokumentet är placerat nedan.

  Material Författare: Borisov Maxim

  En källa: https://rus-avtomir.ru/beep/starline/nastrojka-brelka-a91

  StarLine A91 Alarm - Funktioner, Management, Setup - Om Auto

  I samband med den aktiva tillväxten av statistik på stöld av fordon började fler och fler förare tänka på att köpa ett säkerhetssystem.

  Men på grund av den breda överflöd av tillverkare och modeller väljer du det mest lämpliga alternativet är inte så enkelt som det verkar.

  Tja, för att lösa detta problem rekommenderar vi att du uppmärksammar Stline A91-larmet med auto-webbplats (Key Fobs instruktion, pris och foto), som är en högkvalitativ ny produkt i sitt segment.

  Utrustning och signaleringsegenskaper Starline A91 med automatisk start

  Köpa larmstjärnan A91 (Priset på enheten varierar inom 3500-4000 rubel), tar bilisten en hel uppsättning extrautrustning, som inkluderar:

  • Installations- och säkerhetsanvisningar;
  • Två märkes nyckelringar (huvud, med LCD-skärm och reserv);
  • Utbytbart batteri
  • Kontrollmodul;
  • Antenn;
  • Chocksensor;
  • Ett vanligt fall;
  • En uppsättning ledningar för anslutning av tillbehör (Så här ansluter du larmet till en bil, vi kommer att titta på artikeln nedan).
  • Sensor för boobspace;
  • Temperaturmätare;
  • Serviceknappen (var är RNet-knappen på StarLine A91-larmet och hur du använder det, vi kommer att berätta i de detaljerade instruktionerna nedan).

  Efter installationen av de listade komponenterna på din bil kan ägaren använda den presenterade enheten inte bara som ljud eller tyst skydd, men också för:

  • Kontroll av den centrala låsningen;
  • Uppvärmning av motorn och salongen (hur du ställer in tiden för automatisk motor Start och ange önskad uppvärmningstemperatur, vi kommer att ta reda på lite senare);
  • Inställningar för startspärr.

  Samtidigt kan enheten fånga signalen från nyckelfoben i 4 kanaler, på ett avstånd av 700 till 1500 meter bort. Och för dess makt är det tillräckligt med 25 mAh, som kan erhållas från ett 12-volt batteri.

  Ställa in nyckelfob och knappsbeteckning

  På blockchassalen från StarLine A91-larmet finns det tre huvudknappar som är ansvariga för att ställa in hela säkerhetssystemet. Tja, hur man aktiverar med hjälp av det önskade alternativet, se tabellen nedan:

  Knappnummer Med enkelpress Med lång retention Med dubbel pressad
  1 Slår på larmet, följt av låsande dörrar Tyst bilinställning Aktivering av chocksensorn
  2 Ta bort bilen med larm, följt av upplåsande dörrar Tyst förstörelse Avaktivering av skadoresensor
  3 Kontrollera det aktuella tillståndet för säkerhetssystemet och temperaturregimen i Auto Cabin Välj Startläge: Med timer, temperatur eller larm Aktivera motorens automatiska uppvärmningsläge
  "Valts" Återställning av larm (stänger av siren och låser upp bilen)

  Det är värt att notera att "Ventts" -knappen ligger inte på keychain själv, men i bilens stuga, så att det inte är märkbart.

  Men när batteriet släpps ut eller öppnar dörren med tangenten (utan att återställa larmet från nyckelringen) blir det den enda frälsningen för bilägaren.

  När allt kommer omkring, när det trycks in, går säkerhetssystemet automatiskt till serviceläge, vilket ger föraren möjlighet att komma till huset eller till närmaste ett hundra.

  Förutom ovanstående alternativ ger bruksanvisningen för larmstjärnan A91 också ytterligare funktionalitet som aktiveras när en kombination av två knappar:

  • 1 och 2 nycklar (sekventiellt) - aktivering av tyst larm;
  • 1 och 3 nycklar (växelvis) - Manuell start av motorn (med en redan operativ intern kombination av dessa två knappar utökar den inställda timer två gånger);
  • 3 och 2 nycklar (sekventiellt) - inklusion av den andra kanalen;
  • 1 och 3 tangenter (samtidigt) - blockblockering;
  • 2 och 3 nycklar (samtidigt) - avlägsnande av blockering.

  Hur man binder nyckelringen till larmstjärnan A91 Efter installationen på bilen kommer vi att titta på artikeln nedan.

  Dolda säkerhetssystem med nyckelring

  Så här inaktiverar du larmstjärnan A91-knapparna i valutan och med vilken kombination av tangenterna som ska köras, har vi redan upptäckt. Men innan du ger lag till enheten måste den vara knuten till den märkesvarda BRACER. Och detta är gjort enligt följande:

  1. Tändningsnyckeln sätts in i låset och rullar tills positionen är "aktiverad" (Karaktäristiska indikatorer ska tändas på instrumentbrädan);
  2. När tändningen är påslagen är "Ventts" -knappen successivt sju gånger;
  3. Nyckeln i låset blir två gånger, i olika riktningar, för att först stänga av helt och sätt sedan på tändningen igen (när instrumentpanelen är påslagen, måste larmet lämna in 7 korta pip).
  4. Efter den sjunde signalen låter, kommer tangenterna 2 och 3 att pressas på nyckelkedjan samtidigt (det är nödvändigt att hålla dem tills säkerhetssystemet inte publicerar ett karakteristiskt ljud);
  5. Stäng av tändningen och sätt på den igen. Om bilen ger en ljussignal i 5 gånger, betyder det att blockeringen av blocket är färdigt och de efterföljande kombinationerna av dess knappar styrs direkt av anordningen.

  Samma hanteringsanvisning, i ett par med StarLine A91-larmkretsen med autorun, måste vara närvarande i listan över komponentelementen på enheten.

  En källa: https://avtokaster.ru/remont/signalizatsiya-starline-a91-osobennosti-upravlenie-nastrojka.html

  Auto start till Starline A91, vilka knappar Klicka för att göra bilen från nyckeln

  Trots det faktum att Starline A91 larm från klassen av budgetmodeller av säkerhetssystem uppfyller den alla krav på skydd av denna typ av enheter. Den har en dataström av 8 flytande kanaler med en 128-bitars krypteringskod med en intelligent autorunfunktion. Detta komplicerar upplösningen av signalen, eftersom systemet själv, med varje "keychain-car" -dialog automatiskt väljer den radiofrekvens som i stadsförhållanden med radioceller har en viktig betydelse.

  Hur startar bilen från kvarteret

  Det är känt att säkerhetssystemet StarLine A91 har en motoruttag. Men innan detta är det nödvändigt att utföra ett antal obligatoriska åtgärder:

  1. Överför PPC-vredet till det neutrala läget (stäng av alla överföringar);
  2. Stäng av tändningen och dra ut nyckeln från den (motorn måste inkluderas);
  3. Aktivera parkeringsbromsen.
  4. Tätt slam alla dörrarna, såväl som huven och locket på stammen;

  Om någon scen saknas är fjärrstart inte möjlig. Men med korrekt förberedelse av maskinen (motorn torkas av varningen själv) kan den startas med ett fjärralternativ.

  1. Tryck och håll ner tre sekunder knappnummer 1 och efter att ljudsignalen snabbt trycker på nummer 3-knappen:
  2. Eller periodisk motor start från nyckelring:

  Denna funktion är särskilt relevant på vintern när periodisk motorvärme krävs. StarLine A91-nyckelkedjan kan automatiskt köra motorn för uppvärmning (efter 2, 3, 4, 24 timmar).

  Hur man ställer in autoruntid, temperatur

  StarLine A91 Dialog Alarm får konfigurera detta sätt att det automatiskt startar motorn vid lufttemperatur (vanligtvis minus) eller efter ett specifikt tidsintervall.

  Aktivera autorunläge för temperatur

  Denna funktion kommer att fungera när de överensstämmer med vissa villkor:

  • i närvaro av en temperatursensor;
  • från platsen för dess installation
  • Mata sensorn själv.

  Den aktiveras genom att länge trycka på knappen 3 (asterisk) tills ljudsignalen visas från nyckelfob - det borde vara roligt en gång. Displayen blinkar den extremt vänstra ikonen (1) längst ner på skärmen. Korta tryck på 3-knappen som rör dig runt menyn till det tredje vänstra läget (kvadrat 3) med en termometer-symbol.

  När du var övertygad om att den önskade funktionen är aktiverad, tryck på knappen nummer 1 på huset för att aktivera det här läget (det här läget är avstängt genom att trycka på knappen 2 på höljet) och vid klockan på klockan, Kritiskt värde på motortemperaturen varefter dess autorun kommer att visas.

  Efter att temperaturvärdet var markerat är det inte nödvändigt att mata något - efter 8-10 sekunder, plockas fjärrknappen själv och klockan kommer igen att visas på displayen och den tredje ikonen (med en termometer) kommer att förbli mörk. Enligt den här ikonen visar den om Autorun-läget startas vid en temperatur: Dark-Mode är aktivt, Light-Reset.

  Tid Autorun

  För att aktivera den här funktionen måste du välja visningsikon 2 på displayen. Maskinen blinkar av strålkastarna, och den melodiska signalen kommer att distribueras på nyckelringen. Nu genom den tid som fastställts av ägaren, kommer signalen i sig regelbundet att starta motorn.

  Om, efter det första försöket, började bilen inte, den andra kommer att följa. Samtidigt ökas starterrulltiden med 0,2 sekunder. Timern är utformad för 4 försök att starta motorn. Om, efter det fjärde försöket, började motorn inte starta en pip på nyckelkedjan. För att konfigurera motorns uppvärmning i tid är sekvensen av åtgärder:

  • Tryck och håller en lång knappnummer 3 på en nyckelkedja (asterisk).
  • Keychain kommer kortfattat Picnet, men knappen trycks in, efter den andra ljudsignalen, släpp knappen;
  • Passar den extrema vänstra ikonen (1) på panelen;
  • Tryck kort på knappen nummer 3, flytta till fläktikonen;
  • En kort tryck på knappen nummer 1 - Keychain kommer att spela melodi;
  • Att vänta tio sekunder tills nyckelkedjan spinner, och ikonen med fläkten kommer att förbli mörkad;
  • Intervallfunktionen är aktiverad.

  Det stängs av på samma sätt, men valet är bekräftat av knappen # 2 (öppet lås) när motorn är framgångsrik visas avgaserna på skärmen. Bilen i sig är 3 gånger blockerad av strålkastarna och ge en pip tre gånger.

  Anledningarna till vilken autorun inte fungerar och hur man eliminerar dem

  Autostart från StarLine A91-konsolen kan brytas igenom operationen. Oftast bör anledningen ses inte i föråldrade detaljer, men i felaktig användning av systemet eller dess installation. Om Autorun inte fungerar kan det också finnas problem med felaktig programkonfiguration.

  De vanligaste förutsättningarna för störningar

  • Stötsgivaren fungerar inte. En migrering av chocksensorn själv kan hjälpa till.
  • För frekvent larmoperation. Det finns sannolika skäl för två. Eller för känsliga inställningar, eller korrosion på anslutningarna.
  • Inget svar från Keychain-kommandon. Om det inte finns något svar från maskinen till kommandona som levereras från kontrollknappen - kontrollknappen eller batteriets by. Det kan vara nödvändigt att helt ersätta nyckelkedjan med en ny propell i systemet.
  • Maskinens dörrar är inte stängda av konsolen. Master i servicecenter kan hjälpa till att klara av problemet. Det är nödvändigt att kontrollera och bestämma vilka platser av raster i kedjorna mellan huvudenheten och dörren, överensstämmelse med de tekniska kraven hos manöverdon och hur dörrslutningspulsen är programmerad.
  • Autostart slutade fungera. Oftast ligger orsaken i en felaktig ledning. Det kan vara skadat. Immobilizer-befälhavaren levereras också felaktigt (troligtvis antennen själv). Du måste också kontrollera enhetsprogrammeringen.
  • Bil siren fungerar inte. Foder eller siren själv, eller det var en paus i ledningarna. Eliminera problemet kommer att hjälpa till att ersätta sirenen själv eller övervakningen av ledningen av hela systemet.

  En källa: https://alarmspec.ru/signalizaci/starline/a91-avtozapusk.html

  Som du vet bor jag larmstjärnan en 91 dialog, som visade sig från en anständig sida och på vintern och sommaren. Det var verkligen det ögonblick som bilen inte började i -30 på ingen morgon och ville inte sitta på kvällen))), jag var tvungen att gå till närmaste tunnelbana värmeparkering, var att spendera natten och oroa sig. Så innan det, den automatiska starten på motorn utfördes vid en temperatur - 25 sekunder, men som övning har visat på - 25 bilar kan helt enkelt komma igång. Därför bestämdes det, höja starttemperaturen till -18. För det som är nödvändigt när tändningen är avstängd, tryck 6 gånger på programknappen

  Programvaruknapp ingår

  Mjukknapp

  Därefter slår du på tändningen 6 ljudsignaler och trycker sedan på programknappen igen 4 gånger, vilket motsvarar den programmerbara funktionen nr 04 - Automatisk start av motorn vid temperaturen,

  Lista över programmerbara funktioner Tabell 2

  Därefter trycker du på 3-knappen på nyckelringen (med en asterisk bild). På nyckelringen visas 4_3, då måste du stänga av tändningen. Programmering är klar, glädje och dans)))

  Lista över programmerbara funktioner Tabell 1 Förändring som du vill trycka på programknappen 5 gånger

  Fortsättning av listan över programmerbara funktioner i tabellen 1

  Glöm inte att sätta "som" Tack alla, allt bra!

  Добавить комментарий